Historia Domus 1999. év

 

Historia Domus  

1999.

 

Január

12-én, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét mutatott be a Donnál elhunyt magyar katonák emlékére a Mátyás templomban.

Február

2-4-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Ausztriában részt vett a Tábori Lelkészi Vezetők X. Konferenciáján.

7-11-ig Genfben a NATO-hoz tartozó tábori lelkészek vezetői találkozóján vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

10-én, szerdán a lelkészek havi találkozójukat tartották a püspökségen.

14-én, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök átadta a Balassi-emlékkardot Nagy Gáspár költőnek a budapesti Gellért Szállodában.

19-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök végezte dr. Kárpáti Rudolf nyugállományú vezérőrnagy temetési szertartását.

22-én, hétfőn HM vezetői feladatszabó értekezleten vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a HM III-ban.

23-án, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Varsóban tartózkodott a Lengyel Tábori Püspökség 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

Március

4-én, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök állománygyűlésen vett részt az MH Légierő Vezérkar meghívására a Veszprémi Helyőrségi Művelődési Központban.

5-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Millenniumi Tanács ülésén a HM I.-ben.

10-én, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

14-én, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök ünnepi hangversenyen vett részt a Magyar Honvédség Művelődési Házában a Nemzeti Ünnep alkalmából.

15-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét mutatott be az 1848-as Honvéd-temetőben Esztergomban, a szabadságharc áldozataiért és a hazáért.

19-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Egerben részt vett az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj megalakításának 50. évfordulóján, ahol megáldotta az alakulat csapatzászlaját.

25-én, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett Csuka Tamás protestáns tábori püspök beiktatásán.

28-án, vasárnap délelőtt a Szent Ignác Katolikus Szakkollégiumban “Demokrácia a hadseregben” címmel tartott előadást dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

29-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Debrecenben laktanya látogatáson vett részt.

Április

1-én, nagycsütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök katonákat keresztelt a Mátyás-templomban.

8-án, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök kiállítást nyitott meg a Hadtörténeti Intézet- és Múzeumban. Ugyanezen a napon délután Vácon megemlékezésen vett részt Götz tábornok sírhelyénél.

10-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett Bábel Balázs püspökké szentelésén és érseki beiktatásán Kalocsán.

18-án, vasárnap a Tavaszi Hadjárat emlékünnepségén dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök ünnepi szentmisét mutatott be Isaszegen.

24-én, szombaton Székesfehérvárott dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szenteltelte fel a kórház kápolnáját.

Május

12-én, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

16-án, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a “Magyar főpapi címerek szerzetes- és lovagrendek címerei” című kiállítás megnyitó ünnepségen vett részt Székesfehérváron.

20-án, csütörtökön az MH 12. Vegyes Légvédelmi Rakéta Ezred csapatzászlaját áldotta meg dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Győrben a likócs-i laktanyában.

21-én, pénteken a Honvédelem Napja alkalmából Haller László százados dicséretben és jutalomban részesült, dr.Hankovszky Béla főhadnagyot soron századossá léptették elő.

24-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök katonákat bérmált a Mátyás templomban.

28-án, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Hadtörténeti Intézet- és Múzeum díszudvarán a békeidőben elhunyt sorkatonák emlékére rendezett kegyeleti ünnepségen megemlékező imát mondott.

29-én, szombaton dr. Szaradits József alezredes, tábori esperes vett részt a székesfehérvári Szentlélek temető I. Világháborús parcellájának megáldásán.

26-31-ig volt a Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat.

Június

12-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök ünnepi misét mutatott be Mosonmagyaróváron az I. Világháborús Olasz Hadifogoly temetőben.

25-én, pénteken Szent László ünnepe alkalmából Haller László százados, győri helyőrségi lelkész dicséretben és jutalomban részesült.

26-án, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Szent László Tudományos Emlékülésen vett részt Szentendrén, melyen előadást tartott.

27-én, vasárnap délután a Szent László-napi körmeneten vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Győrben.

Július

15-én, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök áldotta meg a KFOR kontingens csapatzászlaját. Ugyanezen a napon HM vezetői értekezleten vett részt a tábori püspök.

Augusztus

6-án, pénteken Mák Ferenc alezredest pappá szenteli dr. Keresztes Szilárd püspök Máriapócson a görög katolikus liturgia szerint, aki ezután tábori lelkészként szolgál tovább. A szentelésen részt vett dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök, valamint a tábori lelkészi kar több tagja.

20-án, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a tisztavatáson a Kossuth téren, majd délután a Szent István napi körmeneten. Dr. Szaradits József alezredes, tábori esperes a nemzeti ünnep alkalmából dicséretben és jutalomban részesült.

Szeptember

1-i hatállyal Mák Ferenc alezredest püspöki titkárrá nevezte ki dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

15-én, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

16-án, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a budavári Mátyás templomban a Magyar Feltalálók Egyesülete megalakulásának 10. évfordulója alkalmából szentmisét mutatott be és megáldotta az egyesület zászlaját.

18-19-én dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök vezette a magyarok Máriazelli Zarándoklatát.

26-án, vasárnap volt a Nemzeti Katonai Zarándoklatot Búcsúszentlászlón.

28-án, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Veterán Tűzszerészek emléktábla avatásán a Budai Várban a Hadtörténeti Intézet - és Múzeumban.

Október

1-i hatállyal Berta Tibor százados, szombathelyi helyőrségi lelkészt soron őrnaggyá léptették elő.

13-án, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

22-25-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Brüsszelben tartózkodott és részt vett a Nemzeti Ünnep alkalmából rendezett megemlékezéseken, valamint látogatást tett a NATO Központban.

27-én, szerdán Szabó Mihály őrnagy, görög katolikus tábori lelkésznek emléktárgyat adományozott a Honvédelmi Miniszter 50. születésnapja alkalmából.

29-én, pénteken Kisnémediben Hősi Emlékművet avatott dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

31-én, vasárnap Tolnán az I. Világháborúban elesett hősök Emlékművének avatását végezte dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

November

1-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Halottak Napi gyertyagyújtáson a Hadtörténeti Múzeum udvarán és megemlékező imát mondott.

4-én, csütörtökön délelőtt tábori lelkészi találkozó volt a Püspökségen, amelyen részt vett Somodi Endre a HM vallásügyi referense.

6-án, szombaton a Halottak Napi megemlékezésen dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét mutatott be az Ostffyasszonyfai Hadifogoly Temetőben.

9-én, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett azon az ünnepségen, ahol a Köztársasági Elnök Franz König bíboros, bécsi érseknek a „Magyar Köztársaság Érdemrend Nagykeresztje” kitüntetést adta át az Országház Munkácsy-termében.

15-én, hétfőn HM feladatszabó értekezlet volt a HM III. objektumban, melyen részt vett dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

16-án, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Katonai Fogházban megtartott “Katonai Fogházért Alapítvány” kuratóriumi ülésén.

20-án, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök volt a fővédnöke az Erzsébet-napi bálnak a gödöllői Grassalkovich kastélyban.

21-én, vasárnap de. 10 órakor dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök búcsúi szentmisét mutatott be a Szent Erzsébet templomban Budapesten.

23-25-ig a Kárpát-medence magyar püspökeinek találkozóját és lelkigyakorlatát tartották Dobogókőn, melyen részt vett dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök is.

25-én, csütörtökön a Katonai Fogház ünnepségén vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

26-án, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett Kiskunhalason a Helyőrségi Klubban a Szent Borbála napi ünnepségen, és egy Szent Borbálát ábrázoló tűzzománc képet áldott meg.

December

8-án, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Hadtörténeti Intézet - és Múzeumban rendezett Kálló Ferenc tábori esperes emlékülésen.

16-án, csütörtökön dr. Fodor Lajos vezérezredes, vezérkari főnök látogatást tett a Püspöki Székházban.

17-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett az MH központi karácsonyi ünnepségen.

18-án, szombaton a Kiss Károly Kollégium imatermében ökumenikus karácsonyi ünnepséget rendeztek, amelyen a szolgálatot Kóczán Árpád alezredes, tanintézeti tábori lelkész képviselte.

22-én, szerdán tábori lelkészi találkozó volt a püspökségen.

23-27-ig Szekeres Mihály alezredes, általános helynök Varsóban volt a lengyel tábori püspökség meghívására.

24-én, pénteken Szabó Oszkár százados tizennégy KFOR-ban szolgálatot teljesítő katonát részesített a keresztség szentségében Koszovóban.

26-án, vasárnap az Új Ember hetilapban interjú jelent meg dr. Ladocsi Gáspár tábori püspökkel a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban.

 

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
péntek, 1999, január 1