Historia Domus 2000. év

 

Historia Domus 

2000.

 

Január

8-án, szombaton a Kisalföld c. újságban cikk jelent meg Haller László százados, tábori lelkész győri börtönben tartott miséjéről és szolgálatáról.

12-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét celebrált a Donnál elhunyt magyar katonák emlékére a Mátyás-templomban.

Február

10-én, csütörtökön a Magyar Honvédség részére adományozott millenniumi zászló megáldás volt Tatán, melyet dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök végzett.

14-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök átadta a Gellért Szállóban a Balassi Bálint-emlékkardot Budán Ferencnek.

16-án, szerdán a tábori lelkészek havi találkozójukat tartották Dobogókőn.

26-án, szombaton a 2000-ben végzett – keresztféléves – tiszthelyettesek avatására került sor a HM III. dísztermében, melyen részt vett dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

Március

14-én, kedden Táton a nemzeti ünnepe alkalmából megrendezett megemlékezésen vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök, majd az 1848-as szabadságharc 152. évfordulója alkalmából szentmisét mutatott be.

15-e, a nemzeti ünnep alkalmából HM dicséretben és jutalomban részesült dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök, dr. Hankovszky Béla százados, tábori lelkész százados és Posgay András főhadnagy, a püspökség szervező tisztje.

19-én, vasárnap az Új Ember számában interjú jelent meg dr. Ladocsi Gáspár tábori püspökkel az evangelizációról.

27-én, hétfőn az MH vezérkari főnök feladatszabó értekezletén vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

29-én, szerdán tábori lelkészi találkozót tartottak a püspökségen.

Április

7-én, pénteken megjelent Magyar Honvéd interjút közölt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspökkel a tábori lelkészi szolgálattal kapcsolatban.

8-án, szombaton megemlékezésen vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Vácon a Honvéd Emlékműnél.

20-án, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Mátyás templomban katonákat keresztelt, este a Katonai Fogházban végezte a nagycsütörtök esti szentmisét és a lábmosás szertartását.

22-én, szombaton Haller László tábori lelkész katonákat keresztelt és bérmált Győrben.

24-én, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Okucaniban meglátogatta a Magyar Műszaki Kontingens katonáit.

26-27-én dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a „Szentjeink és Nagyjaink Európa Szolgálatában” konferencián, melyen előadást tartott.

30-án, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Csányban a magyar millennium tiszteletére rendezett ünnepségen vett részt, ahol megáldotta az I. és II. Világháborúban elesettek emlékére állított emlékművet

Május

3-án, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

5-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Hadtudományi Kar “100 napos” díszkard átadási ünnepségén Szentendrén.

17-23 között volt a Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat, melyről a június 23-i Magyar Honvéd közölt tudósítást.

18-án, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök áldotta meg dr. Gyuricza Béla nyá. vezérezredes síremlékét Székesfehérváron.

19-én, pénteken a Honvédelem Napja alkalmából dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök ünnepi szentmisét mutatott be a Mátyás-templomban, majd a Helyőrségi templom alapkőletételére került sor a budai várban, a Magdolna-toronynál.

25-én, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem millenniumi rendezvényén.

27-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök jelen volt dr. Beer Miklós püspökké szenteltésén Esztergomban, a Bazilikában.

28-án, vasárnap Hősök Napi emlékmisét celebrált dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Mátyás templomban. Ugyanezen a napon délután Tapolcán I. Világháborús emlékpark avatáson vett részt, ahol megemlékező imát mondott.

Június

3-án, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök kiállítást nyitott meg a ZMNE Hadtudományi Kar Egyetemi Klubjában Szentendrén, a Szent László Honvéd Kaszinó meghívására.

21-én, szerdán az Osztrák Nagykövettől dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök átvette az Ausztria Nagy Ezüstkeresztjét, amelyet Thomas Klestil osztrák államelnök adományozott a püspöknek.

27-én, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspököt Berta Tibor őrnagy, szombathelyi tábori lelkész képviselte Fröhlich Róbert dandártábornok, vezető tábori rabbi esküvőjén, a Dohány utcai Zsinagógában.

30-tól július 13-ig, dr. Szaradits József ezredes, Kóczán Árpád és Urbán Imre alezredesek kíséretében 7 katonai középiskolás diák a Német Katonai Ordinariátus meghívására Németországban tartózkodott.

30-i hatállyal Szekeres Mihály alezredes, általános helynök szolgálati viszonyát közös megegyezéssel megszüntették.

Július

15-én, szombaton tiszthelyettes avatásra került sor a Hősök terén. A rendezvényen dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök vett részt.

19-én, szerdán Haller László őrnagy, tábori lelkész tárgyjutalomban részesült.

Augusztus

11-16-ig a Kárpát-medencei Cserkésztalálkozó fővédnöke dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök volt.

13-án, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök millenniumi ökumenikus istentiszteleten vett részt a Kapisztrán téren.

15-én, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Savária Kiképző Központ bevonulási ünnepségén Szombathelyen.

19-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök meghívására az Osztrák Tábori Püspök és általános helynöke részt vettek a ZMNE és BJKMF Kar belső avatási ünnepségén és díszebédjén.

20-án, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Szent István napi szentmisén és az Országos Szent Jobb körmeneten, amelyet Angelo Sodano bíboros-államtitkár, pápai legátus vezetett.

29-30-án Amerikai-Magyar Lelkészi Találkozó volt a Honvédelmi Minisztériumban, melyen dr. Ladocsi Gáspár tábori püspökkel részt vett a tábori lelkészi kar több tagja.

Szeptember

3-án, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a II. Világháború befejezésének 55. évfordulója alkalmából emlékművet áldott meg Szigligeten.

10-én, vasárnap a Magyar Oltárnál ünnepi szentmisét mutatott be dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Budapest-Kőbányán.

15-i hatállyal Takács Tamás őrnagy, tábori lelkészt szolnoki főiskolai lelkésszé nevezték ki.

17-én, vasárnap Nagyatádon a Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesület zászlaját áldotta meg  dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

24-én, vasárnap volt a Nemzeti Katonai Zarándoklat Búcsúszentlászlón, melynek ünnepei szentmiséjét dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök mutatta be a tábori lelkészekkel.

30-án, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Szentgotthárdon ünnepi szentmisét mondott a “Hazáért, Államért, a népek fejlődéséért és jólétéért”.

Október

15-én, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök áldotta meg a külsőleg restaurált Mária Magdolna templomot Zalaegerszegen, valamint Mindszenty József bíboros szobrát a templom előtti téren.

22-én, vasárnap a Budavári Nagyboldogasszony Templomban II. János Pál pápa pásztori szolgálatának 22. évfordulóján tartott szentmisén vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

29-én, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Hévíz-Egregyen Halottak napja alkalmából katonai emlékparkot áldott meg.

November

1-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Farkasréti temetőben megáldotta vitéz Aggházy Kamil síremlékét.

2-án, csütörtökön a Honvédelmi Minisztertől Kocsis István alezredes, tábori lelkész 50. születésnapja alkalmából emléktárgyat kapott. Ugyanezen a napon koszorúzási ünnepséget szerveztek a Hadtörténeti Múzeum udvarán, melyen részt vett és imát mondott dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

3-án, pénteken halottak napi tábori szentmisét celebrált dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök az Ostffyasszonyfai Hadifogoly Temetőben.

4-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök az 1956-os forradalom és szabadságharc jutadombi katonai hősök emlékművénél megemlékező imát mondott.

8-án, szerdán a Szent László Kaszinó ülésén vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Magyarok Házában.

10-én, pénteken ünnepi állománygyűlésen vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Egerben, és a Felderítők Napja alkalmából imatermet áldott meg.

16-21-ig Nemzetközi Katonai Zarándoklatot tartottak Rómában. Dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök vezetésével 85 fő katona vett részt a zarándoklaton. A zarándoklat tábori lelkészei: dr. Szaradits József alezredes, Kóczán Árpád alezredes és Berta Tibor őrnagy voltak.

30-án, csütörtökön az MH Logisztikusok Napja központi ünnepségén vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

December

10-én, vasárnap 10.30 órakor Sárospatakon búcsúi szentmisét mutatott be dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök.

11-én, hétfőn Kovács János alezredes, Kóczán Árpád alezredes és Berta Tibor őrnagy dícséretben és jutalomban részesült.

22-én, pénteken, a tábori lelkészek karácsonyi találkozója volt a Püspökségen.

24-én, vasárnap a Katonai Fogház karácsonyi ünnepségén vett részt dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök, majd éjféli szentmisét mutatott be.

25-én, hétfőn a Budapesti Fegyház és Börtön Objektumában az új kápolnát dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök áldotta meg.

26-27-én Pristinába a KFOR Kontingenshez látogatott dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök, ahol szentmisét mutatott be és megáldotta a kápolnát.

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
szombat, 2000, január 1