Historia Domus 2001. év

 

Historia Domus  

2001.

 

Január

12-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét mutatott be a Donnál elhunyt magyar katonák emlékére a Mátyás-templomban.

 

Február

13-án, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök misét mondott a Mátyás templomban az 1944-ben Budapest védelmében elesett katonákért.

14-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök adta át a Balassi kardot a Gellért szállóban.

28-án, szerdán dr. Szaradits József alezredes, tábori esperes 50. születésnapja alkalmából emléktárgyat kapott a Honvédelmi Minisztertől.

 

Március

1-től  dr. Szaradits József alezredes, tábori esperes megbízott általános helynöki kinevezést kapott.

15-én, csütörtökön a nemzeti ünnep alkalmából jutalomban részesítették Kocsis István alezredes, Szabó Mihály őrnagy, Szabó Oszkár százados, Németh László őrnagy tábori lelkészeket és Posgay András főhadnagy, szervező tisztet.

 

Április

1-i hatállyal dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök, vezérőrnagyot saját kérésére a Honvédelmi Miniszter szolgálati nyugállományba helyezte.

 

Május

Május 1.-i hatállyal dr. Szaradits József alezredes, megbízott általános helynököt soron kívül ezredessé léptették elő.

9-én, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

16-22 közott volt a Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat.

18-án, pénteken a Magyar Honvédelem Napja alkalmából a központi ünnepségen dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynök vezetésével több tábori lelkész is részt vett. Ugyanezen a napon dr. Szaradits József ezredes, valamint Mák Ferenc alezredes, dr.Hankovszky Béla százados, Haller László százados dicséretben és jutalomban részesültek. Mák Ferenc alezredesnek a Tiszti Szolgálati Jel II. fokozatát 25 év, Haller László századosnak a Tiszti szolgálati Jel III. fokozatát adományozták 10 év szolgálat után.

27-én, vasárnap dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynök megemlékező imát mondott a Hősök terén az Ismeretlen Katona sírjánál. Ugyanezen a napon Sopronban részt vett a Hősök napi megemlékezésen.

 

Június

4-én, pünkösdhétfőn dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynök végezte a katonák bérmálását a Mátyás-templomban.

13-i hatállyal Kocsis István alezredes, tábori esperest soron kívül ezredessé léptették elő.

 

Augusztus

20-án, hétfőn Somodi Viktor főelőadót jutalomban részesítették. Posgay András főhadnagynak a Tiszti Szolgálati Jel III. fokozatát adományozták 10 év után, Urbán Imre alezredest és Berta Tibor őrnagyot dicséretben és jutalomban részesítették.

20-i hatállyal Haller László századost soron őrnaggyá léptették elő.

28-30-ig dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynök meglátogatta  Okucániban a Magyar Műszaki Kontingens katonáit.

 

Szeptember

11-én, kedden a „Delta 2001” kiemelt látogatói napján vett részt dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynök.

12-én, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

23-án, vasárnap volt a Nemzeti Katonai Zarándoklat Búcsúszentlászlón. A szentmisét dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynök mutatta be a tábori lelkészekkel.

 

Október

1-i hatállyal Mák Ferenc alezredest  soron kívül ezredessé léptették elő, ugyanakkor kinvezték tábori esperessé.

10-én, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

21-én, vasárnap II. János Pál pápa szolgálatának 23. évfordulójának alkalmából a Szent István Bazilikában tartott szentmisén részt vett dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynök.

 

November

1-i hatállyal Szentesi Csaba görög katolikus lelkészt felvették hivatásos tiszti állományba őrnagyi rendfokozattal és kinevezték tábori lelkésszé Debrecenbe.

2-án, pénteken Valgában (Észtország) Mák Ferenc ezredes, görög katolikus tábori esperes képviselte a Szolgálatot az ökumenikus istentiszteleten.

5-30-ig dr. Hankovszky Béla százados, valamint Takács Tamás őrnagy tábori lelkészek vettek részt a Humán és Személyügyi Állománykezelő szakmai felkészítésen.

5-én, hétfőn a Rákoskeresztúri temetőben dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynök végezte a halottak napi kegyeleti szertartást.

15-én, csütörtökön a belgrádi osztrák-magyar katonai temetőben dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynök megemlékező istentiszteletet vezetett.

22-én, csütörtökön dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynök részt vett a Bolyai János Alapítvány által szervezett emléktábla koszorúzási ünnepségen Bécsben.

28-án, szerdán II. János Pál pápa kinevezte dr. Szabó Tamás pápai prelátust, az Magyar Katolikus Püspöki Kar irodaigazgatóját tábori püspökké.

30-án, pénteken az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság csapatzászlajának megáldását dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynök végezte.

 

December

1-i hatállyal Urbán Imre alezredes, tábori esperest ezredessé léptették elő.

6-án, csütörtökön tábori lelkészi találkozó volt a püspökségen, melyen részt vett dr. Szabó Tamás kinevezett tábori püspök.

19-én, szerdán karácsonyi lelkészi találkozó a Székházban.

21-én, pénteken dr. Szabó Tamás kinevezett tábori püspök áldotta meg az MH Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskola ökumenikus imatermét Szentendrén.

 

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2001, január 1