Historia Domus 2002. év

 

Historia Domus  

2002.

 

Január

12-én, szombaton délelőtt 10 órakor szentelték püspökké dr. Szabó Tamást a Szent István Bazilikában. Szentelők: Dr. Paskai László bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek, Dr. Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Dr. Pápai Lajos győri megyés püspök. A Püspöki Kar tagjain kívül jelen volt dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Tempfli József nagyváradi, Reizer Pál szatmári megyés püspök, Christian Werner ausztriai katonai ordinárius. Állami részről: dr. Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó, dr. Homoki János HM politikai államtitkár, Fodor Lajos vezérezredes, a Honvéd Vezérkar Főnöke, dr. Semjén Zsolt helyettes államtitkár, az egyházügyi titkárság vezetője.

14-én, hétfőn 10 órakor megemlékező szentmisét mutatott be dr. Szabó Tamás tábori püspök a Mátyás templomban a doni áldozatokért, utána emléktáblát áldott meg a Hadtörténeti Intézet udvarán.

16-20 között dr. Szabó Tamás tábori püspök Rómában részt vett a Püspöki Kongregáció által az európai katonai ordináriusok részére szervezett konferencián.

29-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök udvariassági látogatáson az V. kerület polgármesterénél, Karsai Károlynál volt.

Február

3-án, vasárnap este dr. Szabó Tamás tábori püspök Kocsis István ezredes, tábori esperest látogatta meg.

4-én, hétfőn reggel dr. Szabó Tamás tábori püspök és dr. Szaradits József esperes, megbízott általános helynök Cosfordba utazott, hogy rész vegyen a XIII. tábori főlelkészi találkozón.

13-án, hamvazószerdán lelkészi találkozó a püspökségen.

Március

7-én, csütörtökön 10 órakor dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a HM és MH értékelő és feladatszabó értekezletén.

8-án, pénteken délelőtt dr. Szabó Tamás tábori püspök meglátogatta az MH  Légierő Parancsnokságot, Veszprémben. Vendéglátó: Balogh Imre vezérőrnagy, parancsnok és helyettese, Varga János dandártábornok. Délután rövid látogatás keretében dr. Márfi Gyula veszprémi érseknél volt a püspök.

13-án, szerdán 11 órakor a Parlament Nándorfehérvári termében dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök átadta dr. Szabó Tamás tábori püspöknek a dandártábornoki kinevezést. Ugyanazon a napon lelkészi találkozó volt Érdligeten a Regina Mundi Apátságban. Az elmélkedést dr. Székely János a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa tartotta.

14-én, csütörtökön volt 12 órakor a Stefánia Palotában a HM március 15-i központi ünnepsége, dr. Szabó Tamás tábori püspök, mint új dandártábornok bemutatása.

16-án, szombaton Kecelen a haditechnikai emlékparkban néhai Haris Béla ezredes emléktáblájának megáldását végezte dr. Szabó Tamás tábori püspök

18-án, hétfőn dr. Szabó Tamás tábori püspök Szombathelyen a Dunántúli Kiképző Központba látogatott, ahol Csönge József alezredes, megbízott parancsnok fogadta.

24-én, virágvasárnap délelőtt dr. Szabó Tamás tábori püspök szentmisét mutaott be Zürichben a magyar közösség részére. Meghívója Vizauer Ferenc magyar lelkész.

28-án, nagycsütörtökön 10 órakor dr. Szabó Tamás tábori püspök szentmisét mutatott be a püspökség kápolnájában a lelkészekkel, a papi ígéretek megújításával. Ezen a napon délután a Városházán a Katasztrófavédelem új zászlaját áldotta meg a püspök.

30-án, nagyszombaton este dr. Hankovszky Béla százados, tábori lelkész, temploigazgató meghívására a húsvéti vigília szertartását végezte felnőtt-kereszteléssel Szentendre Izbégen dr. Szabó Tamás tábori püspök.

Április

8-án, hétfőn dr. Szabó Tamás tábori püspök lelkipásztori látogatás keretében a pécsi tüzérdandárt kereste fel. Vendéglátó: Lőrincz Miklós ezredes, dandárparancsnok. Az első program 11 órakor szentmise a laktanya kápolnájában, amelyen a parancsnok is részt vett. Ebéd után látogatás Mayer Mihály megyés püspöknél, akinél a tábori püspök találkozott Horváth József atyával, aki a Katonai Ordinariátus szolgálatába kíván lépni, melyhez megkapta megyéspüspöke engedélyét.

10-én, szerdán a szokásos havi lelkészi találkozóra került sor Érdligeten. A téma a lelkészi szolgálat tapasztalatai. A témát Hankovszky Béla százados, tábori lelkész vezette be.

14-én, vasárnap 17 órakor Egerben a ferencesek templomában volt Urbán Imre ezredes, tábori esperes ezüstmiséje, melynek szónoka dr. Szabó Tamás tábori püspök volt. A Minisztérium részéről megjelent Homoki János politikai államtitkár és Dankaházi István vallásügyi referens.

15-én, hétfőn délelőtt dr. Szabó Tamás tábori püspök udvariassági látogatáson volt Perenyei Tamás HM közigazgatási államtitkárnál.

17-én, szerdán 10-kor dr. Szabó Tamás tábori püspök meglátogatta a Bolyai János Műszaki Főiskolát, ahol találkozott Berek Lajos ezredes, főigazgatóval és Piószeghy János dandártábornok, rektor-helyettessel, laktanyaparancsokkal. Délután dr. Szabó Tamás tábori püspök felkereste Paskai László bíboros, prímás, érseket a helyőrségi templom ügyében.

22-én, hétfőn dr. Szabó Tamás tábori püspök laktanya-látogatáson volt Győrben, ahol felkereste a Megyei Hadkiegészítő Parancsnokságot, a Légvédelmi Tüzérdandárt, a határőrlaktanyát, valamint az idegenrendészeti fogdát és a Béry Balogh Ádám Katonai Középiskola és Kollégiumot.

24-én, szerdán este Budapestre érkezetek a cseh tábori lelkészi szolgálat vezetői: Tomáš Holub őrnagy, katolikus főlelkész és Jaromir Dus protestáns lelkész.

25-én, csütörtökön a delegáció a protestáns szolgálat vendége volt.

26-án, pénteken délelőtt tapasztalatcsere és megbeszélés volt a cseh delegációval, majd a Parlament meglátogatása. Délután látogatás a Bolyai Főiskolán.

30-án, kedden személyi beszélgetés Horváth József pécsi egyházmegyés atyával, aki felvételét kéri a szolgálatba. Dr. Szabó Tamás tábori püspök a tatai helyőrségbe kívánja disponálni.

Május

8-án, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Érdligeten.

10-én, pénteken délelőtt dr. Szabó Tamás tábori püspök laktanya-látogatáson volt Szolnokon. Vendéglátó: Járomi Barnabás ezredes. Délután a püspök meglátogatta a megyei hadkiegészítő parancsnokságot.

15-én, szerdán délelőtt dr. Szabó Tamás tábori püspök meglátogatta a Budapesti Őr- és Díszelgő Ezredet, ahol Balogh László ezredes, parancsnok fogadta. Délután a tábori püspököt Nagy János vezérőrnagy, helyőrségparancsnok fogadta.

20-án, pünkösdhétfőn délelőtt katonák és hozzátartozóik, összesen 21 fő bérmálását végezte dr. Szabó Tamás tábori püspök a Mátyás templomban.

21-én, kedden a Honvédelem Napján dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett  megemlékezés a hősökről, majd koszorúzások. Végül fogadás a Hadtörténe a Görgey szobornál megtartott megemlékezésen és koszorúzáson.

24-26. között volt a Nemzetközi Katonai Zarándoklat Lourdes-ban.

25-én délelőtt a katonai táborban a svájci, osztrák, szlovén és vatikáni delegációval volt közös nemzetközi szentmise, melynek főcelebráns: dr. Szabó Tamás tábori püspök volt.

31-én, pénteken dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynök Szarajevóban részt vett a magyar kontingens ünnepélyes zászlófelvonási ünnepségén.

Május 27-én hétfőn a parlamenti választások nyomán megalakul az új kormány. Miniszterelnök Medgyessy Péter, a honvédelmi miniszter Juhász Ferenc, a HM politikai államtitkára Iváncsik Imre lett.

Június

9-én, vasárnap dr. Szabó Tamás tábori püspök hősök napi szentmisét mutatott be Zalaszántón.

12-én, szerdán dr. Szabó Tamás tábori püspök alakulat-látogatás keretében Székesfehérváron volt  az MH Szárazföldi Parancsnokságon. Vendéglátó: Győrössy Ferenc vezérőrnagy. Ebéd után a hadkiegészítő parancsnokságot látogatatta meg a püspök.

13-án, csütörtökön 11 órakor a HM TLSZ három szolgálati ág vezetője közös bemutatkozó látogatást tett a Honvédelmi Minisztérium épületében Iváncsik Imre politikai államtitkárnál.

25-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök Berlinbe utazott dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynökkel, akivel 26-27.-én megbeszélést folytattak a Katolikus Tábori Püspökségen Walter Wakenhut általános helynökkel és Walter Theis prelátus, külügyi referenssel.

Július

1-jén, hétfőn dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett azon ökumenikus szertartáson, melynek keretében 17 szovjet katona földi maradványait helyezték el a Köztemető szovjet parcellájában. A katonák földi maradványait a Szabadság-téri mélygarázs építése közben a szovjet hősi emlékmű elbontásakor találták meg.

5-én, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök 9 órakor udvariassági látogatás keretében felkereste Fodor Lajos vezérezredes, vezérkari főnököt. Ezen a napon bemutatkozó látogatást tett dr. Szabó Tamás tábori püspöknél Varga József, aki a politikai államtitkár mellett a vallásügyi referensi teendőket látja el.

7-én, vasárnap dr. Szabó Tamás tábori püspök ünnepi szentmisét mutatott be Drégelypalánkon, a drégelyi csata 450. évfordulója alkalmából.

8-án, hétfőn 10 órakor dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a KFOR kontingens kibocsátó ünnepségén Hódmezővásárhelyen. A kontingens katonalelkészi teendőit Berta Tibor őrnagy, szombathelyi tábori lelkész látja el. Dr. Konkoly István szombathelyi püspök hozzájárulásával Berta Tibor őrnagy távollétében Molnár Szabolcs a Szent Márton templom káplánja kisegítő tábori lelkészi megbízást kapott.

16-án, kedden a Bolyai Főiskola két hallgatója Torontóba utazott az Ifjúsági Világtalálkozóra.

26-án, pénteken az Annavölgyi üdülőben dr. Szabó Tamás tábori püspök áldotta meg azt a Szent Anna szobrot, amelyet Berek Lajos ezredes, a Bolyai Főiskola főigazgatója faragott.

29-én, hétfőn 10.30-kor esperesi gyűlés volt, tekintettel Iváncsik Imre politikai államtitkár közelgő látogatására.

30-án, kedden 9.30-kor a püspökségen látogatást tett Varga József a politikai államtitkár mellet működő vallásügyi referens, valamint Fodor István, a honvédelmi miniszter személyes politikai tanácsadója.

31-én, szerdán dr. Szabó Tamás tábori püspök a „Rádió 17”- ben élő adásban beszélt a tábori lelkészi szolgálatról és elmélkedést tartott Loyolai Szent Ignác emléknapjához kapcsolódóan.

Augusztus

8-án, csütörtökön Iváncsik Imre a HM politikai államtitkára és Varga József vallásügyi referens látogatást tett a püspökségen. Az első félórát hatszemközt dr. Szabó Tamás tábori püspökkel töltötték, majd találkoztak a tábori esperesekkel.

16-án, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a HM központi ünnepségén a Stefánia Palotában.

19-én, hétfőn dr. Szabó Tamás tábori püspök áldotta meg azt a csapatzászlót, amelyet Mádl Ferenc köztársasági elnök adományozott a Határőrség Országos Parancsnokságának.

20-án, kedden délelőtt dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a tisztavatáson. Délután felkereste az árvízi védekezésben dolgozó katonákat Győrben, Szőnyben, Táton és Visegrádon.

22-én, csütörtökön Rácz István felvételizett, mint a Katonai Ordinariátus papnövendéke. A felvételi eredménye pozitív, ennek értelmében Rácz István az Esztergomi Szemináriumban kezdi meg tanulmányait.

27-e keddtől szeptember 1. vasárnapig, dr. Szabó Tamás tábori püspök Londonban tartózkodott a Magyarok Angliai Országos Szövetsége és a magyar katolikus lelkészség meghívására. Ez alatt találkozott Mgr. Thomas M. Burns-szel az új angol tábori püspökkel.

Szeptember

1-jén, vasárnap a londoni Szent Péter Anglikán Templomban ünnepi szentmise volt Szent István tiszteletére, melyet dr. Szabó Tamás tábori püspök mutatott be.

6-án, pénteken a Hadtörténeti Intézet udvarán dr. Szabó Tamás tábori püspök áldotta meg a katonazenészek tiszteletére készült emléktáblát.

9-én, hétfőn dr. Szabó Tamás tábori püspök és dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynök Tatán volt alakulat látogatáson, melynek  célja a dandár megismerése, valamint Horváth József leendő tábori lelkész érkezésének bejelentése.

11-én, szerdán a szokásos havi lelkészi találkozó volt Érdligeten. Ezen első alkalommal vett részt Horváth József atya, aki várhatóan október 1-től kerül a szolgálat állományába. Ugyancsak első alkalommal találkozott a lelkészekkel dr. Varga József ezredes, aki a HM politikai államtitkára mellett a vallási ügyek referense.

12-én, csütörtökön Mák Ferenc ezredes, görög katolikus tábori esperes és dr. Hankovszky Béla százados, tábori lelkészek tárgyaltak a Határőrség Országos Parancsnokságán, ahol előzetes megállapodás született arról, hogy Hankovszky Béla százados bekapcsolódik a határőrök képzésébe: vallási ismereteket fog tanítani.

15-én, vasárnap délelőtt 10 órakor dr. Szabó Tamás tábori püspök az Üllői úti Szent Kereszt templomban búcsúi szentmisét tartott. Este Rómába utazott a Püspöki Kongregáció által az elmúlt egy évben szentelt püspökök számára szervezett továbbképzésre.

23-án, hétfőn Castel Gandolfóban a Szentatya kihallgatáson fogadta a továbbképzésen résztvevő püspököket és mindegyiküknek egy mellkeresztet ajándékozott.

30-án, hétfőn megkezdődtek a püspökség felújítási munkálatai, első lépésben a tető javítására került sor.

Október

2-án, szerdán dr. Hankovszky Béla atya bemutatta dr. Szabó Tamás tábori püspöknek a tábori lelkészek képzésének tervezetét.

7-én, hétfőn dr. Hankovszky Béla lelkész és Posgay András főhadnagy, szervező tiszt Hollandiába utazott a 45. Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklatot előkészítő konferenciára. Elindulás előtt Hankovszky atya átadta egy katonáknak szóló katolikus imakönyv koncepcióját.

9-én, szerdán Érdligeten a havi rekollekciós nap volt a tábori lelkészeknek, melynek  elmélkedését  dr. Miklós Dezső érd-tusculanumi plébános tartotta.

18-án, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök látogatást tett Várpalotán a Központi Gyakorlótér parancsnokságán, ahol Fürst Tamás ezredes, megbízott parancsnok adott tájékoztatást. Ezután Szabó Mihály lelkész kíséretében Szentkirályszabadján a Harci Helikopter íezredet látogatta meg, ahol Börcsök Dezső ezredes, parancsnok mutatta be az alakulatot. Ebéd után a püspök rövid látogatást tett Szabó Mihály lelkész családjánál Veszprémben.

22-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök a Honvédelmi Minisztériumban jutalmat vett át a HM Politikai államtitkárától, október 23-a alkalmából. Délben a Stefánia Palotában a HM központi ünnepségén vett részt. A nemzeti ünnep alkalmából a szolgálat négy tagja, dr. Szaradits József, Kocsis István, Urbán Imre esperesek és Kóczán Árpád tanintézeti lelkész 10 éves szolgálati viszony elismeréseként a Tiszti Szolgálati Jel III. fokozatát kapta meg.

27-én, vasárnap 18.00 órakor a brüsszeli Szent Mihály Székesegyházban dr. Szabó Tamás tábori püspök szentmisét mutatott be az 1956-os forradalom áldozatainak emlékére.

28-án, hétfőn dr. Szabó Tamás tábori püspök látogatást tett Monsban a NATO katonai parancsnokságán.

29-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök látogatást tett a NATO brüsszeli központjában.

30-án, szerdán gyertyagyújtással egybekötött megemlékezés volt a Hadtörténeti Intézet udvarán az elhunyt katonák tiszteletére. melyen dr. Szabó Tamás tábori püspök mondott megemlékező imádságot.

November

7-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a Honvédelmi Minisztérium értekezletén.

8-án, pénteken 11 órakor dr. Szabó Tamás tábori püspök szentmisét mutatott be az Ostffyasszonyfai fogolytemetőben, ahol csaknem 11 ezer első világháborús hadifogoly nyugszik.

12-én, kedden volt a havi lelkészi találkozó. Ezen többek között a szabadságon itthon tartózkodó Berta Tibor őrnagy, tábori lelkész beszámolt koszovói tapasztalatairól.

13-án, szerdán dr. Szabó Tamás tábori püspök Bécsben a helyőrségi templomban részt vett és imádságot mondott a Bolyai János születésének 200. évfordulójára rendezett ünnepségen.

24-én, vasárnap, Krisztus Király ünnepén dr. Szabó Tamás tábori püspök ünnepi szentmisét mitatott be a Münsteri Székesegyházban.

25-én, hétfőn Düsseldorfban dr. Szabó Tamás tábori püspök találkozott Rainer Schadt tábori főesperessel, a magyarországi kapcsolatok felelősével és Ruwe vezérőrnaggyal, az 5. Páncélos Hadosztály parancsnokával.

26-án, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök délelőtt látogatást tett Paderbornban, majd onnan Schadt főesperes kíséretében Eichstättbe utazott, ahol találkozott Walter Mixa német tábori püspökkel.

December

9-10-én dr. Szabó Tamás tábori püspök katonai repülőgéppel Prištinába utazott, ahol meglátogatta a KFOR kötelékeiben szolgáló magyar kontingenst.

11-én, szerdán dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a dr. Végh Ferenc vezérezredes nyugállományba vonulása alkalmából tartott rendezvényen.

 

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
kedd, 2002, január 1