Historia Domus 2003. év

 

Historia Domus  

2003.

 

Január

6-án, hétfőn Debrecenben dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a KFOR kibocsátó ünnepségén. Azt követően látogatást tett Szentesi Csaba őrnagy, görög katolikus tábori lelkész családjánál. Ezen a napon dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynök Lentiben, a volt katona kispapok és lelkészek találkozóján tartott szentmisén szentbeszédet mondott.

15-én, szerdán Érdligeten a havi lelkészi találkozóra került sor. A lelkészek a püspök kérésére az elmúlt egy év mérlegét vonták meg.

Február

11-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök Szentesre utazott, hogy köszöntse Mezei Gábor dandártábornokot, nyugállományba vonulása alkalmából.

12-én, szerdán Érdligeten a lelkészek havi találkozójára került sor. Ezen dr. Szabó Tamás tábori püspök a lelkészi észrevételek alapján maga is értékelte az elmúlt egy évet, és közösen meghatározták a további teendőket.

21-én, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök látogatást tett dr. Szenes József dandártábornok ÖLTP törzsfőnök hivatalában.

22-én, szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a végzős tiszthelyettesek avatásán Szentendrén.

27-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a Honvéd Vezérkar állománygyűlésén.

Március

3-tól 5-ig Balatonkenesén konferenciát tartott a HM Tábori Lelkészi Szolgálat. Az első nap rendezvényein részt vett Iváncsik Imre a HM politikai államtitkára, Szenes Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke, valamint az MH haderőnemi parancsnokai, illetve képviselőik. Egyházi részről Erdő Péter bíboros prímás, érsek, Bölcskei Gusztáv, Márkus Mihály, D. Szebik Imre püspökök, valamint Schöner Alfréd főrabbi volt jelen. A konferencia eredményeként a három szolgálati ág több kérdésben egyeztető tárgyalásokat kezdett valamint elkészült és jóváhagyásra került a lelkészi alapképzés programja.

20-án, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök alakulat-látogatáson volt az aszódi laktanyában.

22-25. között dr. Szabó Tamás tábori püspök és dr. Szaradits József ezredes, megbízott általános helynök részt vett Rómában Batthyány-Strattmann László boldoggá-avatásán. A helynök 24-26-a között a Püspöki Kongregáció által szervezett konferencián is vett részt.

Április

1-i hatállyal dr. Szaradits József ezredes általános helynöki kinevezést kapott. Ugyanezen hatállyal megtörtént az állománytábla módosítása a székesfehérvári esperesi beosztást illetően.

10-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök látogatást tett a nagytarcsai laktanyában.

17-én, nagycsütörtökön a lelkészek találkozót tartottak az Érden a Regina Mundi Ciszterci Monostorban, ahol a szentmise keretében megújították papi ígéreteiket.

23-24-én, szerdán és csütörtökön Mons. Giuseppe Mani olasz tábori érsek rövid látogatást tett Budapesten.

24-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök a Honvéd Vezérkar főnök meghívására értekezleten vett részt.

27-én, vasárnap 18.00 órakor dr. Szabó Tamás tábori püspök katona-fiatalokat keresztelt és bérmált Kocsis István ezredes, tábori esperes plébániáján, az istenhegyi Szent László templomban. Ugyanezen a napon dr. Szaradits József ezredes, általános helynök Rómában részt vett Avianói Márk boldoggá-avatásán.

Május

7-én, szerdán dr. Szabó Tamás tábori püspök Vácott részt vett a Megyei Védelmi Bizottság ülésén.

8-10-ig dr. Szabó Tamás tábori püspök Londonba utazott, ahol az Alpha Kurzus hadseregbeli tapasztalatait ismertető konferencián vett részt.

12-én, hétfőn került sor a tábori lelkészek havi találkozójára.

16-18-ig dr. Szabó Tamás tábori püspök Lourdes-ba utazott, ahol részt vett a katonák nemzetközi zarándoklatán. A hivatalos magyar delegáció tagja volt Iváncsik Imre a HM politikai államtitkára és Sági János dandártábornok, az MH  Légierő parancsnokság parancsnokhelyettese.

21-én, szerdán dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a Honvédelem Napja alkalmából rendezett  ünnepségen a Budai Várban.

22-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök Balatonkenesén a Honvéd Üdülőben részt vett Béri Balogh Ádám szobrának felavatásán.

24-én, szombaton 18.00 órakor dr. Szabó Tamás tábori püspök ünnepi szentmisét mutatott be a Fő utcai kapucinus templomban, a közelmúltban boldoggá avatott Avianói Márk tiszteletére.

25-én, vasárnap délelőtt dr. Szabó Tamás tábori püspök az Új Köztemetőben hősök-napi megemlékezésen vett részt.

27-28-án dr. Szabó Tamás tábori püspök egy delegáció tagjaként Voronyezsbe utazott, ahol a Don-kanyarbeli emlékhelyek meglátogatása mellett Rudkinóban felavatták a II. Magyar Központi Temetőt.

Június

1-jén, vasárnap dr. Szabó Tamás tábori püspök Győrött, a Szent Erzsébet Lelkészség templomában fiatalokat első-áldoztatott és bérmált. Felkészítőjük Haller László őrnagy, tábori lelkész volt.

2-án, hétfőn a Protestáns Tábori Püspökség épületében a lelkészi alaptanfolyamon részt vett lelkészek vizsgáztak.

6-án, pénteken megtörtént a püspökség teljesen felújított tetőzetének műszaki átadása.

7-én, szombaton, Tapolcán dr. Szabó Tamás tábori püspök II. világháborús nemzetközi emlékmű felavatásán vett részt.

11-én, szerdán Érden került sor a tábori lelkészek havi találkozójára.

18-án, szerdán délután dr. Szabó Tamás tábori püspök is tagja volt annak a delegációnak, amely az új Apostoli Nunciust, Mons. Juliusz Januszt fogadta a Ferihegyi repülőtéren.

24-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök Berlinben részt vett a Mons. Walter Theis prelátus, külügyi tábori esperes nyugállományba vonulása alkalmából rendezett ünnepségen.

27-én, pénteken dr. Szabó Tamás tábori püspök a ZMNE Bolyai Főiskolai Karon részt vett a Szent László gyűrű adományozási ünnepségen. A gyűrűt a püspök adományozta a Szent László Század két kiváló eredménnyel végzett hallgatójának.

30-án, hétfőn dr. Szabó Tamás tábori püspök, dr. Szaradits József ezredes, általános helynök, valamint Kóczán Árpád alezredes és Takács Tamás őrnagy, tábori lelkészek Németországba utaztak partneri látogatásra.

Július

1-től 4-ig tartott a látogatás Düsseldorfban és környékén. A vendéglátó Rainer Schadt tábori esperes volt.

8-án, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök Tatán részt vett a KFOR búcsúztató ünnepségen, melynek katonalelkésze Szabó Oszkár százados.

20-án, vasárnap 9.00 órakor dr. Szabó Tamás tábori püspök fiatalokat keresztelt, bérmált és első áldozásban részesített Székesfehérváron. Felkészítőjük dr. Szaradits József általános helynök volt.

25-én, pénteken Szombathelyen dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett azon az ünnepi állománygyűlésen, melynek keretében elköszöntek a távozó Berta Tibor őrnagy, kinevezett esperestől, illetve bemutatásra került Haller László őrnagy, tábori lelkész.

28-án hétfőn Székesfehérváron dr. Szabó Tamás tábori püspök és dr. Szaradits József ezredes, általános helynök bemutatta Győrössy Ferenc vezérőrnagynak, az MH Szárazföldi Parancsnokság parancsnokának Berta Tibor őrnagy, leendő tábori esperest.

Augusztus

1-i hatállyal Berta Tibor őrnagy, székesfehérvári esperesi, Haller László őrnagy szombathelyi helyőrségi lelkészi kinevezést kapott.

20-án, szerdán sor került a tisztavatásra, amelyen részt vett dr. Szabó Tamás tábori püspök.

25-én hétfőtől 28-án, csütörtökig a Stella Egyházi Üdülőben (Mátraszentimre-Bagolyirtás) a teljes lelkészi állomány és néhány kisegítő lelkész részt vett a Szolgálat fennállása óta első alkalommal megtartott közös lelkigyakorlaton. Az elmélkedéseket dr. Fila Lajos és dr. Fila Béla atyák tartották.

Szeptember

1-jén, hétfőn dr. Szabó Tamás tábori püspök Szolnokon megáldotta a helyreállított katonai temetőt, ahol több ország katonái nyugszanak.

17-én, szerdán a havi lelkészi találkozóra került sor Érden, a ciszterci nővérek Regina Mundi Apátságában.

20-án, szombaton dr. Szabó Tamás tábori püspök részt vett a ZMNE Bolyai János Főiskolai Karán az újonnan bevonultak eskütételén.

25-én, csütörtökön dr. Szabó Tamás tábori püspök felkereste hivatalában Iváncsik Imre HM politikai államtitkárt, és időszerű kérdésekről tárgyaltak. Ez alkalommal a püspök átadta azt a koncepciót, amelyben a HM Tábori Lelkészi Szolgálat jövőbeni működésének néhány alapelvét és gyakorlati szempontját vázolta fel.

27-28-án, szombaton és vasárnap František Rábek szlovák tábori püspök látogatott Magyarországra. Vasárnap részt vett a búcsúszentlászlói Nemzeti Katonai Zarándoklaton, ahol az ünnepi szentmisén köszöntötte a zarándokokat.

Október

6-9-ig, hétfőtől csütörtökig dr. Szabó Tamás tábori püspök, dr. Szaradits József ezredes, általános helynök társaságában Prágában és Brnóban tett hivatalos látogatást, viszonozva a cseh tábori lelkészi szolgálat előző évi budapesti látogatását. A programba a protestáns szolgálati ág képviselői is belekapcsolódtak. A katolikus fél találkozott Vojtěch Cikrle brnói püspökkel, aki a cseh püspöki konferencián belül a tábori lelkészet referense.

14-én, kedden Iváncsik Imre HM politikai államtitkárt fogadta az MKPK Állandó Tanácsa, melyen dr. Szabó Tamás tábori püspök is részt vett.

14-19-ig, keddtől vasárnapig a horvátországi Brač szigetén Dr. Hankovszky Béla százados, tábori lelkész és Posgay András százados, szervező tiszt vett részt a 2004. évi 47. Lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklat előkészítő konferenciáján.

17-én, pénteken Pintér Mihály ezredes a Protestáns Ág irodavezetője tett látogatást a püspökségen és időszerű kérdésekről tárgyalt dr. Szabó Tamás tábori püspökkel.

21-26-ig egy hat fős delegáció utazott Capestranóba a 23-i ünnepségre.

21-én, kedden dr. Szabó Tamás tábori püspök Veszprémben megáldotta az MH Légierő Parancsnokság csapatzászlaját, majd ezt követően indult Capestranóba.

23-án, csütörtökön Capestranóban a kiutazott delegáció részt vett a helyi ünnepségeken. A szentmise főcelebránsa dr. Szabó Tamás tábori püspök volt.

30-án, csütörtökön 15 órakor a HM Hadtörténeti Intézet bejáratánál emléktáblát avattak az intézet fennállásának 85. évfordulóján. 17 órakor kegyeleti gyertyagyújtás és ima volt az Intézet udvarán. Mindkét eseményen dr. Szabó Tamás tábori püspök vett részt.

November

3-tól 8-ig, hétfőtől szombatig a német lelkészi szolgálat öt fős delegációja viszontlátogatásra érkezett Magyarországra. Programjukban szerepelt: látogatás a HM politikai államtitkáránál, a ZMNE Bólyai Karon, Tatán és Pannonhalmán, Szolnokon, Egerben és Ostffyasszonyfán a hadifogolytemető.

11-én, kedden az MK Felderítő Hivatal csapatzászlaját dr. Szaradits József ezredes, általános helynök áldotta meg.

12-én, szerdán a tábori lelkészi találkozón részt vett Iváncsik Imre a HM politikai államtitkára.

16-án, vasárnap dr. Szabó Tamás tábori püspök megbízásából dr. Hankovszky Béla százados, tábori lelkész tartott előadást Dobogókőn, a Faludi Akadémia rendezésében: A fiatal katonák lelki gondozása címmel.

December

12-14-én, péntektől vasárnapig dr. Szabó Tamás tábori püspök látogatást tett a KFOR-nál Prištinában valamint felkereste az őrszakaszt Skopjében.

24-én, szerdán délután dr. Szabó Tamás tábori püspök meglátogatta az MH Katonai Fogházat és karácsonyi ajándékot adott át a fogvatartottaknak.

 

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
szerda, 2003, január 1