Hitünk főigazságai; a főparancs; a Szentlélek hét ajándéka; a nyolc boldogság

 

ALAPVETŐ TANÍTÁSOK

 

„Ha az igazságot akarod birtokolni, önmagad mélyén kell rátalálnod,

a tanításokat csak segítségül használhatod.”

(Weöres Sándor)

 

HITÜNK FŐIGAZSÁGAI

A FŐPARANCS

A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKA

A NYOLC BOLDOGSÁG

 

HITÜNK FŐIGAZSÁGAI

A krisztusi igazságok ismerete nélkül nincs keresztény élet. Egyre jobban meg kell ismernünk hitünket, hogy az ne hiszékenység, hanem a teljes, értelemmel is rendelkező ember megszentelése legyen: „Legyen ésszerű a ti hódolatotok Isten előtt!” (Róm 12,1). A legfontosabb igazságok foglalatai a Hitvallások.

A úgynevezett főigazságok, a katekézisben használt rövid összefoglalások.
1. Egy Isten van. Az egyetlen Isten három személy: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2. Isten a világ teremtője és gondviselő Atyánk.
3. A Fiúisten emberré lett, hogy minket megváltson és üdvözítsen.
4. Isten igazságos, aki a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti, de a bűnbánó bűnösnek irgalmasan megbocsát.
5. Isten kegyelme szükséges az üdvösségre.
6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig föltámad.
7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.
8. Jézus Szent Evangéliuma (örömhíre): Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, gyermekeivé fogad, és földi életünk után Hazavár az örök életre.

 

A FŐPARANCS

„Megkérdezte Jézust egy a törvénytudók közül: Mester, melyik a legfőbb parancs a Törvényben? Jézus azt mondta neki: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (Mk 12,30-31)

A Biblia tanúsága szerint Jézus maga beszélt arról, hogy a parancsoknak hierarchiája, sorrendje van. Valójában a főparancs kifejezés arra utal, hogy ez minden más parancs gyökere, értelme és lényege. A hívő ember a többi parancs teljesítésekor erre vezeti vissza saját döntéseit. Ez a parancs pedig az Isten és az embertárs szeretete. Fontos azonban tudni, hogy aki önmagát nem szereti, az senki mást sem tud szeretni sem Istent, sem embert. Ez nem önzést jelent, hanem az önmagunkkal való békét, önmagunk elfogadását.

Búcsúbeszédében, az Utolsó Vacsorán Jézus „Új parancsot” adott nekünk: „Úgy szeressétek egymást, mint én szerettelek titeket!” (Jn 13,34) Tőle tanulunk szeretni, és ehhez kapunk időt.

 

A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKA

A Szentlélek ajándékai nem valamik, amit Tőle kaphatunk, hanem Ő maga, aki az emberi élet különböző ínségei közepette megerősít minket, hogy Krisztustól kapott küldetésünket be tudjuk tölteni.

A Szentlélek bennünk való munkálkodását lehet tetten érni úgy, mint:

1. Bölcsesség
2. Értelem
3. Jótanács
4. Tudomány
5. Lelki erősség
6. Jámborság
7. Istenfélelem

 

A NYOLC BOLDOGSÁG

Az ún. „nyolc boldogság” azt mutatja meg, hogy a valódi boldogság a legyőzött boldogtalanság. Nem a világ bajai, fájdalmai helyett tesz Jézus boldoggá minket, hanem azokon túl. „Nem azt kérem Tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól!” (Jn 17,15)

Látva Jézus a tömeget, fölment a hegyre. Amikor leült, hozzá járultak tanítványai. Jézus pedig megnyitva száját, így tanította őket (vö. Mt 5,4-11):
1. Boldogok, akik sírnak, mert ők majd vigasztalást nyernek.
2. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
3. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd jóllaknak.
4. Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak.
5. Boldogok a szívükben tiszták, mert ők látni fogják Istent.
6. Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
7. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa.
8. Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam.

 

Típus: 
Hittani alapok
Tartalom dátuma: 
péntek, 2014, július 18