Inter Arma Caritas – Magazinműsor a Mária Rádióban 2013. február 27. - 16. adás

 

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

 http://www.honvedelem.hu/cikk/36693

2013. február 27. - 16. adás

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról.

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 16. ADÁS SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

"Amit teszünk csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger." - Teréz anya gondolataival köszönti önöket a szerkesztő, Fodor Endre. Abban bízom, hogy egy aprócska, de jelentős cseppet mi is jelentünk abban a tengerben, amely a tájékozódásról szól, hogy önt kedves hallgató, olyan katonákkal ismertessük meg, akik a hivatásuknak szentelve életüket – s ezt nem közhelynek szántam -, értékes, példás feladatvégzéssel szolgálják a hazát, mindannyiunkat.
Most következzenek a részletek:

A katonazene minden műsorunkban jelen van, hiszen a Veszprémi Légierő Zenekart éppúgy hallhatták és hallják a műsorunkban, mint a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekart. Ezúttal Hódmezővásárhelyre kalauzoljuk el önöket. A Bessenyei Ferenc művészeti díjjal a magyar kultúra napján kitüntetett, Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekara nem csak a településen, annak környezetében, hanem az országban is ismert.

Örömmel mutatom be tehát hallgatóinknak Kovács István őrnagy által vezetett Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekart.

Bessenyei Ferenc Művészeti Díjjal tüntette ki az önkormányzat a magyar kultúra napján, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár, Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekarát. A város szülöttéről és díszpolgáráról a kétszeres Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész Bessenyei Ferencről elnevezett elismerést minden évben egy személy és egy csoport kaphatja meg, akik a névadó szellemiségét követve, munkájukban kimagasló teljesítményt nyújtanak a magyar kultúra fejlesztésében, terjesztésében, a magyar nyelv ápolásában.

- A helyőrségi zenekar az 1990-es évek leépítései után, amelyet Gerecse fedőnevű haderő átszervezésként aposztrofálhatunk, 2001-ben alakítottuk ujjá. Nagy kikacsintásunk az a 2002-ben Ópusztaszeren megrendezett Katonacsaládok Országos Találkozója volt, ahol a zenekar közel tíz ezer ember előtt mutatkozott be. Laktanyán belül és kívül is nagyon szerteágazó feladatrendszerrel rendelkeznek katonazenekaraink. Alaprendeltetés szerint a katonai ünnepségek, katonai ceremóniák zenei kiszolgálása. Ebbe természetesen beletartozik a kegyeleti szertartások, csapatsorakozók, díszmenetek zenei aláfestése. Nyilván itt meg kell említeni ünnepélyes tisztavatást, az altisztavatásokat, illetőleg a legénységi állománynak az avatását is. Természetesen fönn kell tartanunk a koncertező képességeinket. Ez már nyilván a laktanyán kívülre mutat, és a polgári társadalommal való összeköttetésünket ezzel lehet erősíteni, hiszen a Magyar Honvédség katonazenekarai egy hidat képeznek a polgári lakosság és a laktanya katonái között.

Hány tagja van a zenekarnak, milyen a felépítése?

- 24 fővel működik az alárendeltségembe tartozó helyőrségi zenekar. A Magyar Honvédség helyőrségi zenekarai egyébként 26 fősek. Ebben kettő tiszt, a karmester, karmester helyettes, és 24 altiszt vesz részt. Én még mindig tartom magam ahhoz, hogy mindenféle irányzat mellett, nekünk alaprendeltetésünk a katonazenei hagyományoknak az ápolása, az aktív katonák részére ismeretnyújtás, komolyzenei koncertek, könnyűzenei koncertek, a gyep-showk, és egyéb szolgálati feladatoknak a pontos kiszolgálása.

Milyen feltételei vannak annak, hogy valaki katonazenész legyen?

- Elsősorban szakmailag kell, hogy megfeleljen. Főiskolai és egyetemi végzettség, Zeneművészeti Főiskola és egyetemi végzettséggel lehet hozzánk bekerülni. Természetesen ugyanúgy meg kell felelni a katonai kritériumoknak is, tehát a fizikai, pszichikai egészségi állapotot is ellenőrzik.

Mennyire katonák és mennyire zenészek?

- Én úgy gondolom, hogy ezt annyira nem lehet különválasztani. Egy sajátos fegyvernem, de emellett ugyanúgy jelen van a honvédség, honvédelmi képességeinknek a megőrzése. Tehát ugyanúgy járunk menetgyakorlatra, ugyanúgy végrehajtjuk az alaki fogásokat, a lövészeteken is, tehát a fegyverkezelésből éppen múlt héten volt vizsgánk. Katonák is vagyunk meg zenészek is vagyunk, katonazenészek vagyunk. 2006-ban a tiszai árvíz kapcsán, tehát a zenekarom egy 50 fős munkacsoport keretében a parancsnokságom alatt, bizony öt hétig kint volt a gáton és mi ugyanúgy pakoltuk a homokzsákot, mint a lövészkatonák, vagy a tüzérek.

Milyen kötelező formai jegyekben különbözik egy katonazenekar egy civil zenekartól?

- Megjelenésében sokkal katonásabbak vagyunk. Nagyon szép díszegyenruhánk van és természetesen maga a viselkedésmód, ami a katonáktól nem szokatlan. Természetesen alakias, zárt, fegyelmezett társaság.

Viszont önök gyakran szakítanak a hagyományokkal. Egyre többször szerepelnek koncertjeiken csinos mazsorett lányokkal, gyep showk-at szerveznek.

- Egy kicsikét ezeket a határokat megpróbáljuk tágítani, feszegetni. Igenis kacsingatunk kifelé a könnyűzene világába is. Katonákat vegyítjük lányokkal, hölgyekkel. Természetesen a képet, amelyet a polgárok láthatnak kicsikét földobhatjuk, és hát természetesen a látvány maga már indítani fogja őket arra, hogy minél többet járjanak katonazenekari fesztiválokra, illetőleg koncertekre.

Hódmezővásárhelyi zenekarban szolgálnak-e hölgyek?

- Igen, jelenleg gyesen tartózkodik otthon a kisfiával. Bár elmondható, hogy a Magyar Honvédség majdnem minden zenekaránál vannak és teljesítenek szolgálatot hölgyek. Ők azok, akik egy kicsit össze is tartják, tehát ilyen kohéziós erővel bírnak zenekaron belül. Természetesen nekik is meg kell felelni mindazon föltételeknek, mint bármely más magyar katonának.

És végül egy személyes jellegű kérdés. A zenekar vezetőjének kell-e tudnia valamilyen hangszeren játszania?

- Jó, hogyha tud. Jómagam alapszinten klarinétoztam még általános és középiskolás koromban, de alapjában véve karvezető szakon végeztem, tehát nekem a kezem kell tudni használni. Nyilván jó, hogyha valaki sokféle hangszeren játszik, nekem 24 ilyen van.

Talán picit magas volt a basszus, na még egyszer. Jó lesz, akkor kezdhetjük elölről. A harmadik tétel bizonyos négyes. Arra figyeljünk légy szíves második harsona Laci, hogy itt a tempóval ne ragadjál le a második ütemnél. Akkor próbáljuk arra figyelni, hogy a dinamikai részeket itt a crescendo decrescendo-nál jobban csináljuk meg az egyes és a kettes előtt ciffer előtt. Valamint a kettes ciffer előtt már nagyon hamar elkezdtünk lassítani. Jó? Az elvileg a ritartando, csak nekem az ötnyolcadba beírva, ahol nektek már kitartott hang van.

A harsonások szólam próbáját Pakó Attila főtörzsőrmester vezette. A vásárhelyi zenekar legfiatalabb tagja Nagy Sándor őrmester, aki Kovács őrnagy unszolására vállalt szerződéses katonai szolgálatot.

- Nagyon megtetszett a zenekar. Többször volt szerencsém látni, hallani a zenekar munkáját, és így lettem katonazenész. Civil zenekarhoz képest a katonazenészek élete sokkal fegyelmezettebb, kötöttebb, munkaidőnkben egészen más feladatok vannak. Vannak szolgálati feladataink, szigorú napirend szerint élünk és az anyagi biztonság sokkal nagyobb, mint a civil életben a honvédségnél.

A riportot Galambos Sándor készítette. A zenekart legközelebb a településen március 15-én hallják majd, de április 30-án a magyar katonazene napján ünnepi hangversenyt tart a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. És hogy a zenekar kitűnő játékát most megosszuk azokkal is, akik nem lehetnek, lesznek jelen majd ezeken a jeles eseményeken, azoknak következzék most a zenekar előadásában Berlioz Rákóczi indulója.

Katonák, hősök sorozatunk, Markovics Milán Mór katolikus tábori lelkész összeállításában.

Legyen szikla, erős, buzgó, hitben s akaratban, írja Perczel verses epikájában. Szülővárásom főterének szegletében, mintha minden lépésemet egy szobor figyelné. Ez a szobor, ha ránézek, mintha a messzibe merengene. Közben mintha mosolyogna is valamin. Meghatározó élmény számomra, hogy az ábrázolt személy leszármazottja hús-vér valóság volt. Hiszen szinte felnőtt koromig a város katolikus templomának kántora volt Perczel Berti bácsi. Március 15 a Perczel család bonyhádi találkozója is lett később, és nem múlik el ezen ünnep a város nagy volumenű rendezvénye nélkül.

Perczel Mór nem csak nekem volt talány. Ahogy Görgei emléke egyre inkább visszatér a hős és becsületes elképzeléshez, úgy kerül egyre inkább előtérbe Perczel sokszor túlságosan is határozottnak nevezhető hozzáállása. Sokan beszámoltak arról, hogy Perczel modora nem ritkán volt nyers. Mór másik arca a bátorság. Rendkívül jó szónok volt, nagy tudású és haladó radikális. Hadvezéri tehetségét ugyan többféle módon ítélik meg, ám nem egy nagy győzelem fűződik a nevéhez. Mint mindenki életét, az övét is a családi körülmények és a gyerekkor határozza meg alapvetően. Ősei között volt lovag, s ő már egy több mint száz éve nemes családba jön világra. Perczel édesapja jó katona hírében állt, s minden gyermeke katonáskodott és politizált. A család tanítója mindenki számára ismerős név lehet, Vörösmarty Mihály a Szózat megteremtője. Lehet, hogy Perczel, valami fenséges dolognak képzelte a hazaszeretet, de bizonyos, hogy praktikus szemmel is tudta nézni ha kellett.

Manapság hazaszeretet alatt még mindig valami geopolitikai formát értünk. Pedig a hazához hűnek lenni nem csak ez. Azt sokan látják, hogy a mai világban nem szűnt meg a háború, nem csak azért, mert főleg a harmadik világban ropognak a fegyverek, hanem mert a fejlett világban ma a háborúkat elsősorban gazdasági eszközökkel vívják. Perczel Mór túlélte a császár és Haynau vérengzését, ehhez azonban az kellett, hogy elhagyja ezt az országot, amelyet annyira szeretett. Törökországba, majd Angliába menekült. Sokáig élt a francia földhöz közeli, de angol fennhatóság alá tartozó Jersey-szigetén. Öccsével, Miklóssal együtt, Magyarországon halálra ítélték közben. Bitóra azonban nem kerültek, hiszen a Kiegyezés 1867-ben sok emigránst vonzott vissza az országba. Sőt, Perczel egy picit még képviselő is lehetett. Perczel azonban nem vált szűk látókörűvé, éppen saját verse, amiben megfogalmazza azt a nyitottságot, mely okozója volt jó és rossz tulajdonságainak is. Mely által képes volt a kellő időben a kellő választ megtalálni. Éppen úgy, ahogy a hősök és szentek tették.

 

MÚLTIDÉZŐ KALENDÁRIUM

687 éve 1326. március 05.-én született Nagy Lajos magyar király

165 éve 1848. március 4.-én Ferenc József Olmützben új birodalmi alkotmányt ad ki, amely megszűnteti Magyarország önállóságát.

164 éve 1849. Március 3.-án Szemere Bertalan engedve a tisztikar kérésének, leváltja Dembinskit; a magyar honvédsereg új fővezér Görgei Artúr lesz.

164 éve 1849. Március 05.-én Damjanich János és Vécsey Károly csapatai elfoglalják Szolnokot.

160 éve 1853. Március 3.-án Pesten kivégezik Noszlopy Gáspárt, Sárközy Somát; és Jubál Gáspárt az 1848–49-es szabadságharcot követő függetlenségi szervezkedések vezetőit.

95 eve1918. Március 3.-án jön létre a breszt-litovszki békeszerződés Szovjet-Oroszország és a központi hatalmak (Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia) között.

73 éve 1940. március 2.-án A finn-szovjet háború során (téli-háború) 344 magyar katona érkezik Finnországba Kémeri Nagy Imre főhadnagy vezetésével, egy hónapos magyarországi kiképzés, majd hosszú, az egész európai kontinenst nyugatról megkerülő út után. Fegyvereket nem vittek magukkal, de a magyar kormány más utakon összesen 1 millió pengő értékben küldött hadfelszerelést, hadianyagot Finnországba. (például Szent-Györgyi Albert a Nobel-díjához kapott összeget teljes egészében Finnországnak ajánlotta fel.)

68 éve 1945. március 4.-én Szombathely városát brit-amerikai légitámadás éri. A halottak száma több százra rúgott. A belváros épületeinek jelentős része pusztult el, köztük a székesegyház és a városháza. Az épületek több mint fele sérült meg. A támadás következtében Szombathely az ország ötödik legsúlyosabb károkat szenvedett városa lett.

67 éve 1946. Március 05.-én Churcill brit miniszterelnök először említi a „vasfüggöny” kifejezést, fultoni beszédében, sokan innen számítják a hidegháború kezdetét. A vasfüggöny ebben a beszédben első sorban Európa hidegháborús kettéosztottságának politikai metaforája.

A kalendáriumot Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke állította össze.

 

Abban bízva, hogy tartalmas műsorral szolgáltuk önöket, elköszön a mai adás szerkesztője, Fodor Endre. S rendhagyóan, most is értékes gondolattal búcsúzom, ezúttal Mark Twain szavaival: „ A kedvesség az a nyelv, amelyet a süket hallani tud, a vak pedig látni.”

A legközelebbi viszonthallásra.

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail: berta.tibor@hm.gov.hu

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2013, február 27