Inter Arma Caritas – Magazinműsor a Mária Rádióban 2013. március 06. - 17. adás

 

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

http://www.honvedelem.hu/cikk/36787

2013. március 06. - 17. adás

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról.

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 17. ADÁS SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

"Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom." - Idézem William Shakespeare-t. Köszönti kedves hallgatóit, és tartalmas időtöltést kíván valamennyiüknek a mai adás szerkesztője, Fodor Endre. Hazaszeretet, hagyománytisztelet, hűség és becsület a katonai hivatáshoz köthető fogalmak, amelyek magától értetődőek, s a mindennapokban valamennyiünk értékei kellenek, - kellenének, hogy legyenek. Legyen szó katonáról vagy civil állampolgárról. Hogy ne csak a hűség legyen egyszer kimondott, s megtartott fogadalom.
Mai adásunk tartalmából:
A katonazene értéket teremt. Ezúttal a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred új indulójának megszületéséről hallunk.

- Civil ember is valahogy egy picit átérzi azt, hogy a fegyelem mit jelent. Mit jelent a katonazene? Mit jelent az, hogy együtt lenni? Mert ez számomra egy olyan csodát jelent, éltet, szabadságot ad, felszabadít.

Szent László életét idézzük a Katonák-hősök sorozatunkban.

- Szent László hősiessége tehát valójában a mi eszményi hősiességünk. Nem véletlen tehát, hogy ő lett a magyar katonák védőszentje.

Adásunk végén Kalendárium, történeti visszatekintőnkkel.

I. Szent László Árpád-házi király igazságos, de szigorú uralkodó volt. Keresztény hite sok nehézségen átsegítette. Az ő uralkodása alatt avatták az első magyar szenteket, Gellért püspököt, I. Istvánt, vagy éppen Szent Imrét. Szent László életét idézzük a Katonák-hősök sorozatunkban, amelyet ezúttal is Markovics Milán Mór tábori lelkész szerkesztett.

I. Béla magyar király fia, aki egyes nézetek szerint Vazul leszármazottja is egyben. Lengyelországban született, mivel Vazul megvakíttatása után, jövendőbeli apjának menekülniük kellett. Édesanyja is lengyel volt. Szent Lászlóban egyesült a kiváló hadvezér és a nagy király képe. Az idők távlatának ködében sok minden csak részben látszik, számos ügyét csak legendákon keresztül ismerjük. Szent László 917 éve halott. Nem meglepő hát, ha sokan életét ismervén csodálkoznának szentségén. Ám éppen ezért a korabeli időket ismervén, László valóban kitűnt emberi nagyságában.

A mesterséget, mint hadvezér, korán kezdte. I. András fiát, Salamont, királlyá koronázták, melyben ugyan apja Béla és ő is beleegyezett, ám mindez nem tartott sokáig. Számukra jól ismert Lengyelországba mentek apjával, ahonnan közösen tértek vissza a lengyel sereggel legyőzvén az I. András vezette katonai csapatokat. Ne feledjük, László csak 14 éves volt ekkor, Salamon pedig még fiatalabb, csupán 7 éves. A középkorban azonban egy 17 éves fiú már férfinak számított. Bizonyosan László ekkor már jól bánt a fegyverekkel. Három évvel később meghal apja. Ráadásul Salamon a német király katonai segítségével foglalja vissza trónját Magyarországon. Szent László második otthonába tér vissza, aki Magyarországot és a kereszténységet a szíve mélyén hordozza, így újra lengyel seregek élén tér vissza hazánkba. Kétségtelen, nem tudjuk mennyi érdeme lehetett mindebben Lászlónak, ám a legendák egyértelműen beszélnek szentünk korabeli viselkedéséről. Fennmaradt a jól ismert László legenda, mely a pogány kun vitéz elleni harcot taglalja. Valóságban bár nem kun lehetett, és a történetről némely kutatók azt gondolják korábbi eredetű, azt jól mutatja hogyan tekintettek Lászlóra a korabeli emberek.

Eme legenda szerint László ugyanis meglátott egy lányt, akiről úgy gondolta, hogy a Váradi püspök leánya lehet. Ez a lány egy pogány férfi mögött ült annak lován. Miután László meglátta, rögtön utánuk eredt. László megsebesült már korábban, s lova sem tudta lehagyni a pogány vitéz lovát, így a lányt kérte meg, hogy vesse le magával együtt a férfit a lóról. A lány megtette, László pedig megvágta majd megölte a pogány lovast. Ki gondolná ma, hogy egy szent életű ember fel sem kínálja a megmenekülést az ellenségének? Hol van itt az ellenség szeretete? Mi ebben a hősies?

Ha elfogadjuk hitelességét, hogy Lászlóról szól ez a történet, talán segít nekünk egy alkotás. Aki járt már Szekszárdon, az a Béla téren láthat egy szobrot, amely egy nagy iniciálét, egy nagy P betűt, és benne egy lovagot és egy lányt formáz. Ennek alapja egy 1358 körüli mű, a Bécsi Képes Krónika lapja, mely Szent Lászlót ábrázolja, aki megmenti a már említett lányt. A különös benne, hogy a lovagkirály leszáll a lováról. Sok száz évvel később 1849-ben a Világosi, pontosabban a Szőllősi mezőn történt fegyverletétel során is a katonák Görgei vezetésével lovuk hátán tették le a fegyvert. Ez a magyar lovas ember méltóságának is a szimbóluma. Az tehát, hogy László leszállt a lováról különös, hiszen lándzsájával elérte volna őt a biztonságos magasságból is, amelyet lova nyújtott számára. Talán László megvívott a vitézzel, mert a lányt csak csellel tudta megmenteni, de mikor a vitéz már a földön volt egyenlő módon akart vele harcolni. László legendái meglehetősen merészek. Mózeshez hasonlóan vizet fakasztott a sziklából, az éhezőknek ételt imádkozott ki. Nem utolsó sorban imája is misztikusnak mutatkozik, hiszen egy beszámoló szerint a föld felett lebegett miközben imádkozott.

Egyes lélektani kutatások szerint viszont az emberi mitológia, valójában a legmélyebb valónk szimbolikus kifejezése. Valóságot ír le, de nem szó szerint értendő, mert nem eszünknek, hanem a lelkünknek íródott. Ha ilyenformán hallgatjuk László legendáit és életét, felsejlik előttünk egy igazságot kutató, Istent kereső hadvezér és király történeti képe, s az a vágy, amelyet ez a király szimbolizál, egy keresztény, bátor és hű Magyarországot. Szent László hősiessége tehát valójában a mi eszményi hősiességünk. Nem véletlen tehát, hogy ő lett a magyar katonák védőszentje. Bátorsága, kitartása, kemény, de igazságot szolgáltató döntései ma is a katonák szíve mélyén lévő akaratot kell, hogy felszítsa.

 

43-as induló. No, nem egy 48-as katonaindulóra kell gondolni, hanem egy maira. A 43-as induló a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred új indulója. A zenét itt a műsorunkban is már megszólaló Ruff Tamás százados szerezte, és a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar tolmácsolta be nemrégiben szélesebb közönség előtt a 10. alkalommal megrendezett Katonazenekari Kerekasztal elnevezésű eseményen. Kálmánfi Gábor helyszíni riportját hallják.

- Tényleg nagyon szeretném, ha még egyszer eljön egy ilyen virágkor, amikor hatalmas zenekarok vannak, és a csapból is a katonazene folyik. Erre az alakulatunk parancsnoka, Dr. Révész Gyula mérnök ezredes úr azonnal kapva kapott az alkalomra, és azt mondta: - Na, akkor most itt az alkalom! - vagyis elkezdhetjük ezt a világkort ismét feléleszteni. Az akkori kor gyakorlatát élesszük fel, hiszen az akkori katonazenészek zenét is szereztek és főként indulókat komponáltak. Ezredes úr felkért, hogyha már eddig nem volt, akkor én most komponáljak a 43-as ezrednek egy indulót. Én azt gondoltam, hogy ezt nem gondolta komolyan, merthogy én nem vagyok zeneszerző, és ezt én jelentettem is ezredes úrnak. De kiderült, hogy nagyon komolyan gondolta, és igyekeztem eleget tenni ennek. Megszületett az Ezred induló. Az első most a zenekar volt, utána mertem ezredes úrnak eleget tenni, és most van az első alakalom, hogy kihozzuk a civil közönség elé. Kérem, fogadják sok szeretettel a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred indulóját. Az indulóban egyébként énekszót is fognak hallani, mert a triójában felhangzik az altábori távírászok című nótának egy átdolgozása. Fogadják sok szeretettel!

- Sipos Gézáné Siller Erzsébet vagyok. Nekem minden zenekar nagyon fontos, főleg a katonazenekarok. A kapcsolat a katonák és a civilek között, nem elég csak az, hogy beszélünk róla, hanem a zene a legcsodálatosabb dolog, ami összeköt bennünket. A katonák zenéje, a fúvós zene az pedig számomra - mint ahogy látja-, én itt vagyok a kerekasztal minden egyes előadásán, de én elmegyek Mórra is, és elmegyek a vasutasokhoz is, nagyon-nagyon fontosnak tartom. A lelkivilágukat sugározza vissza.  A civil ember is valahogy egy picit átérzi azt, hogy mit jelent a fegyelem? Mit jelent a katonazene? Mit jelent az, hogy együtt lenni? Mert ez számomra egy olyan csodát jelent, éltet, szabadságot ad, felszabadít. Szóval számomra ezt jelenti.

- Katonazenekarok szerepe véleményem szerint az elsősorban hagyományőrzés. Hiszen olyan kort élünk, amikor egyre kevésbé figyelnek az emberek a hagyományokra, de talán pont ezért egyre fontosabb, hogy valaki ezeket a régi kulturális hagyományainkat ápolja. A katonazenekar az erre egy kiváló közeg. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy lépést is kell tartani a kor új kihívásaival. Tehát ez egy borzasztó összetett feladatkör, ami a katonakarmesternek és a katonazenészek munkásságát ma jellemzi. Hiszen úgy kell ezt a hagyományápolást végezni, hogy figyelemfelkeltő dolgokat kell a fiatalok számára nyújtani, - a fiatalok és az idősebbek számára egyaránt. Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy mindig műsorra tűzök olyan lendületes, fiatalos zenéket, amik kifejezetten a mai kor zenéjét jellemzik, amit ismernek a fiatalok, és ez által egy kicsit közelebb hozom magunkhoz őket. Ezek után következik, visszakanyarodunk az időben, visszakanyarodunk régebbi zenékhez, esetleg egy kicsit felfrissítve. Én azt vettem észre, hogy nagyon hálásak a fiatalemberek egyébként ezekért a katonazenei koncertekért. Szeretik hallgatni a katonazenét és régebben még a katonazenészi pályám elején tartottam ezektől a hagyományőrző koncertektől, ahol indulókat játszottunk, ahol tradicionális zenét játszottunk. Ma azt látom, hogy az emberek ezt is szeretik. Ha megjelenik a főutcán egy katonazenekar masírozva, ott mosolyt csalunk a tizenéves korosztály arcára és a hetvenéves korosztály arcára egyaránt. Azt gondolom, ez egyértelmű jele annak, hogy nekünk ezt tovább kell vinnünk és tényleg ez a hivatásunk, hogy a fúvós zenét azt népszerűsítsük az emberek körében.

 

MÚLTIDÉZŐ KALENDÁRIUM

1693 éve 320. március 9.-én-fagyhalálra ítéltek negyven katonát a híres XII. légió tagjait, Szebaszte-ban, Kis-Arménia fővárosában. Őket hívjuk Szebasztei Szent Negyven Vértanúnak.

223 éve 1790. március 12.-én hunyt el a 18. század legsikeresebb magyar katonája Gróf Hadik András császári és királyi tábornok.

Szolgálatát 1732-ben kezdte egy magyarokból szervezett huszárezredben, ahol nagyon gyorsan haladt előre a ranglétrán. 1744-ben ezredes, 1747-ben tábornok lett. Mária Terézia szolgálatában részt vett az osztrák örökösödési háborúban, majd a hétéves háborúban. 1759-ben már lovassági tábornokká léptették elő. Berlin 1757 évi megsarcolása a történelem leghíresebb huszárcsínyeként ismert. E tettéért a Mária Terézia-rend nagykeresztjével tüntették ki. A háború befejezése után hatalmas birtokokat, valamint grófi rangot kapott. 1763-ban egy ideig budai katonai kormányzó, majd 1764-68-ig Erdély katonai főparancsnoka és királyi biztosa, az erdélyi kormányszék vezetője lett. Ebben a minőségében - Magyarországon elsőként - ő indítványozta a jobbágyrendszer felszámolását. 1772-ben a Habsburg csapatok fővezére, majd a Habsburg Birodalomhoz Bukovina első polgári kormányzója lett. 1774-től tábornagy és a bécsi Udvari Haditanács elnöke volt. Élete utolsó évtizedére mind a Habsburg Birodalomban, mind Magyarországon a legkiválóbb hadvezérnek tartották, és az övéhez hasonló fényes karrier példátlan maradt. Ő eszközölt ki kegyelmet a moldvai határőrvidék kóbor katonaszökevényeinek II. Józsefnél, ennek nyomán jöttek létre az 1770-es években a bukovinai székely telepek: Hadikfalva, Andrásfalva, Józseffalva, Istensegíts és Fogadjisten. Lovas szobrát 1937-ben állították fel a budai Várban.

164 éve 1849. március 11.-én Bem tábornok legyőzi Puchner osztrák csapatait és elfoglalja Nagyszebent.

92 éve 1921. március 6.-án hunyt el Nádasi Tersztyánszky Károly magyar katonatiszt, császári és királyi vezérezredes, I. világháborús parancsnok

75 éve 1938. március 12.-én a német csapatok bevonulnak Ausztriába. Ez volt az Anschluss Ausztriának a Harmadik Birodalomhoz való csatolása volt a náci uralom alatt. Ezzel megszűnt Ausztria független államként való léte, mely 1945. április 27-éig tartott.

23 éve 1990. Moszkvában aláírják a szovjet csapatok teljes kivonásáról szóló egyezményt  Az utolsó szovjet katona 1991 jún. 19-én távozik Magyarországról.

14 éve 1999. március 12.-én a hazai népszavazás meggyőző eredményét - melyen a szavazáson részt vevők 85 %-a voksolt a tagság mellett - követően Magyarország hivatalosan is a NATO teljes jogú tagjává vált.

A kalendáriumot Berta Tibor ezredesnek, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynökének összeállításában hallották.
 

Változatlanul megoszthatják velünk gondolataikat, javaslataikat az interarma@mariaradio.hu elektronikus postacímen, vagy a Katolikus Tábori Püspökség címén, amely Budapest, Szabadság tér 3. Műsorunk meghallgatható a honvedelem.hu oldalon ezúttal is, ahogyan a korábbiak is. „Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből.” - Szent Ágoston gondolataival búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Fodor Endrét hallották.

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail: berta.tibor@hm.gov.hu

 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2013, március 6