"Isten ránk bízta a kiengesztelődés szolgálatát"

"Isten ránk bízta a kiengesztelődés szolgálatát"

(vö: Második Korintusi levél 5,19)

  

1. „Egyenruhában ellenfelek”

2. „Krisztusban testvérek”

3. „Az Egyházban barátok”

 

A két pápa élete megvilágítja, hogyan kell és lehet meghaladni az alapvető ellentéteket.

Mindkét pápa fiatalkorában katona volt, és egymással szemben álltak, ellenfelek voltak. Saját hazájuk egyenruháját viselték, és viselték az eszméket, ideológiákat és terheket, amelyekkel népük terhelve volt. Ha akkor találkoztak volna, harcoltak volna egymás ellen.

Karol Wojtyla rövid ideig viselt egyenruhát, de végig németellenes volt, Joseph Ratzinger 1943-45-ig viselte a német egyenruhát, majd a háború végén dezertált.

Mindketten a kötelességüket teljesítették, mégpedig a lelkiismeretük utasítása szerint, így nem lehet a helyes-helytelen mércéjével mérni őket.

Krisztusban testvérek voltak, mindketten keresztények, papok, püspökök, bíborosok. A Jézushoz tartozás testvérekké tesz, és kizárja az ellenségeskedést. Nem az egymásnak feszülést, még csak nem is a harcot, de a gyűlöletet mindenképpen.

A lengyel és német történelmi szembenállás érzelmi is volt, mégis a „lengyel pápa” húsz éven keresztül a legbensőségesebb munkatársi – baráti viszonyban volt a német Ratzinger bíborossal, a későbbi XVI. Benedek pápával.

Mindketten a lelkiismeretüket követték.

A Biblia nem forgatókönyv a hétköznapokhoz, hanem a biztos remény tudatában döntésekre indít bennünket.

 

„De ez is mit jelent?
Nekünk magunknak muszáj végül is
a présbe kényszerülnünk Befejeznünk
a mondatot.”
(Pilinszky János: Címerem)

Típus: 
Írás
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2014, június 5