Katolikus Tábori Püspökség Baráti Kör

 

KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKSÉG BARÁTI KÖR

 

A KTP BARÁTI KÖR célja

A Tábori Püspökség jelenlétét a Magyar Honvédségen belül egyre inkább valósággá kell tenni. Az értékkereső társadalomban gyümölcsözővé kell válnia a szolgálatnak. A tábori lelkészek teológiai képzésben részesültek, de továbbra is készek elmélyülni a katonai ismeretekben. A helyőrségekben szolgáló katonákkal való kapcsolat lehetősége segíti őket az egészséges papi identitás megfogalmazásában és megvalósításában. Ahova a Katonai Ordinariátus objektív okok miatt, nem tud lelkészt küldeni, vagy ahol a tábori lelkész külszolgálatban teljesíti feladatait, a Baráti Kör felelős képviselője összekötő lehet a helyőrség és a püspökség között.

A Katolikus Tábori Püspökség Baráti Köre azzal a vízióval alakult meg, hogy a különböző helyőrségekben létrejönnek azok a pártolói közösségek, melyek hosszútávon katalizálni tudják a helyőrségekben a katonacsaládokkal és a házastársakkal való szolgálat munkáját, az ifjúsággal történő foglalkozást, a társadalmi-szociális terülten kiteljesedő karitász tevékenységet. A pártolói közösségekbe a helyőrségi lelkészeknél illetve a Katolikus Tábori Püspökségen lehet jelentkezni. A személyes meghívás útján minden helyőrség és alakulat képviselteti magát a Baráti Körben, mely negyedévenként egy-egy szombaton tartja meg összejövetelét.

Tartalom dátuma: 
hétfő, 2020, április 13