Katolikus Tábori Püspökség Baráti Kör

KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKSÉG BARÁTI KÖR

2017. évi találkozóink:

február 03. péntek 10.00 óra

május 06. szombat 10.00 óra - családos találkozó

október 06. péntek 10.00 óra

november 17. péntek 10.00 óra

 

A KTP BARÁTI KÖR célja

A Tábori Püspökség jelenlétét a Magyar Honvédségen belül egyre inkább valósággá kell tenni. Az értékkereső társadalomban gyümölcsözővé kell válnia a szolgálatnak. A tábori lelkészek teológiai képzésben részesültek, de továbbra is készek elmélyülni a katonai ismeretekben. A helyőrségekben szolgáló katonákkal való kapcsolat lehetősége segíti őket az egészséges papi identitás megfogalmazásában és megvalósításában. Ahova a Katonai Ordinariátus objektív okok miatt, nem tud lelkészt küldeni, vagy ahol a tábori lelkész külszolgálatban teljesíti feladatait, a Baráti Kör felelős képviselője összekötő lehet a helyőrség és a püspökség között.

A Katolikus Tábori Püspökség Baráti Köre azzal a vízióval alakult meg, hogy a különböző helyőrségekben létrejönnek azok a pártolói közösségek, melyek hosszútávon katalizálni tudják a helyőrségekben a katonacsaládokkal és a házastársakkal való szolgálat munkáját, az ifjúsággal történő foglalkozást, a társadalmi-szociális terülten kiteljesedő karitász tevékenységet. A pártolói közösségekbe a helyőrségi lelkészeknél illetve a Katolikus Tábori Püspökségen lehet jelentkezni. A személyes meghívás útján minden helyőrség és alakulat képviselteti magát a Baráti Körben, mely negyedévenként egy-egy szombaton tartja meg összejövetelét.

A KTP BARÁTI KÖR tagjai

ASZTALOS István, BENKÓCZY Zoltán, Bukovinszkiné APÁTI-NAGY Éva mk. szakaszvezető, dr.CHOVAN Krisztina, CSÖNDÖR Szabolcs főtörzsőrmester, dr. FEKECS Zoltán őrnagy, FODOR Endre, Fuithné VARGA Hajnalka, hadnagy, HEGEDŰS Anita, HENNEL Sándor őrnagy, ILLÉSFALVY Péter, dr. JELEN Gábor ezredes, KIS Gyula őrnagy, KISS Attila őrnagy, Nemesné BOROS ANITA őrnagy, PALÁSTI Krisztián főtörzsőrmester, SÁNDOR Zsolt őrnagy, dr. ROSTA Tivadar százados, SIMON Gyula Mátyás alezredes, dr. SZELE Tamás r. hadnagy, SZIJÁRTÓ Zsolt zászlós, TOLNAI Balázs törzsőrmester,  Takácsné SZABÓ Erzsébet, dr. TÓTH Gergely százados, PAPP Endre alezredes.

Típus: 
Kiemelt programok
Tartalom dátuma: 
péntek, 2016, december 30