Megjelenés a médiában - 1996

MEGJELENÉS A MÉDIÁBAN 

1996

 

A katona az otthont védi

Eredeti megjelenés: Liliom, 1996. augusztus 20.

Ladocsi Gáspár katolikus tábori püspököt április 26-i makói látogatásakor kértük a LILIOM mikrofonja elé.

Az atya többek között a keresztény etika és a háború viszonyáról is nyilatkozott lapunknak.

 

Püspök úr! Hogyan lehet egy nem vallásos környezetből érkező katonát erkölcsileg nevelni?

Egy nem hívő katona, ha van ott lelkész, akkor bizonyos dolgokra azért odafigyel. Elég sok katonáról hallani, aki elkeseredik, az öngyilkosság-jelöltség problémája ismert. A katonaságnál úgy érzi a fiatalember, hogy mindig megsértik, a maga igazát nem tudja kifejteni, és így tovább. Nem azt mondom, hogy a tábori lelkész egy panasziroda, de az is kell, hogy legyen.

A Püspök úr szerint hogyan lehet a keresztény felfogást összeegyeztetni az egymás elleni harccal, háborúval, fegyveres szolgálattal?

Ha egy ideális világban élnénk, akkor egy szál katonára sem lenne szükség, sem fegyverre, ahogy ezt a Szentírás is szépen kifejti: „A kardokból majd ekevasat kovácsolnak”. Amíg azonban az ember olyan, hogy az Úristen nem adott mögéje egy kardos angyalt, aki rácsap, mielőtt a rosszat tenné vagy legalább azután, hogy elkövette a rosszat, addig mindig szükség lesz katonára. Szükség lesz arra, amit a katonában úgy tisztelünk, hogy honvéd. A honvéd a haza védelme, a haza pedig annak jelent valamit, aki tudja, hogy mit jelent az otthon, mert az otthonok "egybeszőnyege" a haza. Amikor Eger várának nekimentek a törökök 1552-ben, az egri nőket is befogták szurokfőzésre, és senki sem mondta azt, hogy ők gyilkos asszonyok, hanem tudták, hogy övéit, az otthont az életük árán is meg kell védeni. Lehet, hogy ők meghaltak, de a családjukat, rokonaikat, akik nekik a hazát jelentik, megmaradtak. És hittel ápolják emléküket, áldással emlegetik nevüket.

A Püspök úrnak mi a véleménye a cserkészetről?

A cserkészet egy nagyon jó dolog, vegyétek komolyan. Három nagy hasznát látom: az egyik az, hogy erkölcsös, egészséges közösséget ad a fiataloknak. A második, hogy a cserkészet sokat ad arra, hogy a fiatalokban levő mindennemű képességet kreatívan kihozza. A harmadik pedig: megtanítják a cserkészeket arra, hogy meg kell ismerni úgy az országot, hogy az a mienk. Tehát nem az enyém, nem lefoglaljuk, hanem a miénk. Nagyon tetszenek nekem a cserkészkirándulások. Erre mások is törekszenek külön-külön, csak a cserkészek olyan elemi természetességgel tudják a hármat összekapcsolni, amit én nagyon értékesnek tartok.

Szűcs Tamás

A katolikus egyház a háborúról:  „A háború még nincs kiküszöbölve ebből a világból. És amíg a háború veszélye fennáll s nincs illetékes és megfelelő hatalommal ellátott nemzetközi tekintély, addig nem lehet megtagadni a kormányoktól az igazságos védekezés jogát, feltéve, hogy már kimerítették a békés megegyezés minden lehetőségét. Az államok vezetői és mindazok, akik osztoznak velük a közügyekért vállalt felelősségben, kötelesek tehát megvédeni a rájuk bízott népek létérdekeit és ezeket a komoly ügyeket valóban komolyan intézni. Más dolog azonban katonai erőt alkalmazni a népek igazságos védelmére, és más dolog nemzetek leigázására törekedni. (...) Akik pedig katonáskodva szolgálják hazájukat, ne másnak tekintsék magukat, mint olyanoknak, akik a népek biztonsága és szabadsága felett őrködnek. Ha szolgálatukat ebben a szellemben végzik, a béke megszilárdításához járulnak hozzá.” (A II. Vatikáni Zsinat tanítása)

Típus: 
Újságcikk
Tartalom dátuma: 
hétfő, 1996, január 1 to kedd, 1996, december 31