Megjelenés a médiában - 2018

MEGJELENÉS A MÉDIÁBAN

2018

 

A doni áttörés hőseire emlékeztek a Mátyás-templomban

Eredeti megjelenés: Magyar Kurír/Benke Zsuzsa Fotó: Merényi Zita

 

Engesztelő szentmisével emlékeztek az 1943-as doni áttörés során hősi halált halt honvédekre január 12-én a budapesti Nagyboldogasszony- (Mátyás-) templomban. A katonai tiszteletadással egybekötött szertartás főcelebránsa Bíró László tábori püspök volt.

 

 

Magyarország hadtörténetének egyik legtragikusabbb eseménye a hetvenöt évvel ezelőtt történt doni áttörés. Az 1942 nyarától 1943 februárjáig tartó harcokban a több mint kétszázezer főt számláló Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg jelentős része megsemmisült. A veszteségekről nem állnak rendelkezésre pontos adatok, a jelenlegi kutatások szerint 42 ezer magyar katona halt hősi halált vagy tűnt el, 28 ezer Magyarországra visszaszállított sebesült volt, a Vörös Hadsereg pedig 26 ezer magyar hadifoglyot ejtett.

A doni katasztrófa hetvenötödik évfordulója alkalmából tartott megemlékező szentmisén részt vett Boross Péter volt miniszterelnök, Vargha Tamás, a  Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és Földváry Gábor, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára, valamint Szabó István vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar főnökének koordinációs helyettese is.

Köszöntő szavaiban Bíró László püspök megemlékezett azokról az orosz parasztokról, akik befogadták a visszavonulókat, és gondjaikba vették a sebesülteket. „Nem az ellenséget látták bennük, hanem az embert, a Krisztus-képmást – hangsúlyozta. – Nélkülük sokkal több áldozatról emlékeznénk meg a mai napon.”

 

 

Homíliájában Bíró László megemlítette, hogy számos történelmi esemény évfordulójáról emlékezünk meg 2018-ban: száz éve ért véget az első világháború, hetven éve fogadták el az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, sőt az idei esztendő Mátyás király-emlékév is lesz. A püspök rámutatott, évfordulók kapcsán sokszor emlegetünk olykor szép, olykor közhelyeket súroló mondatokat, de a konkrétumokról keveset beszélünk. Egy konkrét kérdés, ami megfogalmazódhat bennünk az évforduló kapcsán: mit tehetünk ma Európáért?

Bíró László elmondta, Európa ma kettős vákuumtól szenved: az egyik a népességvákuum, a másik pedig az identitásvákuum, ami magával vonja az értékvesztést is. Október végén éppen Európa jövőjéről szerveztek konferenciát a Vatikánban. Az Újragondolni Európát címet viselő tanácskozáson Ferenc pápa is felszólalt: elgondolkodtató és előremutató beszédében személyessé tette a kérdést: Mit tehetünk Európáért? Elsősorban azt, hogy újra emlékezünk arra, hogy az ember személy.

 

 

A tábori püspök családtagjaira emlékezett vissza: nagyapja az első, édesapja pedig a második világháborúban harcolt. Gyakran meséltek történeteket a háborús időszakról és azokról a helyzetekről, amikor semmibe kellett venni a másik ember emberségét. „Ki az ember? – tette fel a kérdést Ferenc pápa nyomán Bíró László. – Az ember személy. A mai médiában már alig esik szó a személyről: szavazatokról, szegénységi küszöbről és kvótákról beszélnek, a beszéd mögül eltűnik az ember, a személy.”

A püspök ismét Ferenc pápa beszédét idézte, miszerint a háború mindig ott kezdődik, amikor eltűnik az ember, mint személy, amikor a győző a legyőzöttet semmibe veszi.

 

 

A személy közösség tagja is, a legkisebb közösség pedig a család. Az Egyház számtalanszor felszólította a társadalom képviselőit arra, hogy őrizzék a család intézményét, mert az a társadalom kovásza. A család olyan közösség, amely nem tud létezni párbeszéd nélkül, és párbeszéd csak ott tud létrejönni, ahol egyenlőnek tekintik egymást az emberek.

Ferenc pápa beszédét követve Bíró László figyelmeztetett a laicizmus veszélyére is: a laicizmus nem látja a vallásban azt az értéket, hogy az a személy méltóságát őrzi. Idézte a jelenlegi egyházfő XVI. Benedekkel folytatott párbeszédét: az emeritus pápa arra hívta fel utóda figyelmét, az egyformaság a legveszélyesebb, hiszen tömegben, egyediségét vesztve kerül az ember a legtávolabb Istentől.

 

 

„Legyünk Európa lelke! – buzdított prédikációja végén Bíró László – A doni áttörés során elesett katonák olyan hősök voltak, akik magukénak érezték a hazát, Európát és a keresztény értékeket. Az ő példájuk nyomán gondolkodjunk el azon, ki-ki a maga helyén mit tehet ma Európáért?”

A megemlékezés a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kertjében koszorúzással zárult, ahol Berta Tibor, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke is mondott imát a doni áttörés áldozataiért.

 

Megemlékezés az 1944-45 budapesti ostrom halottairól

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu

Február 13-án, kedden a Kapisztrán téri Magdolna-toronynál a Honvédelmi Minisztérium, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint az I. kerület Budavári Önkormányzat szervezésében tartott koszorúzáson a Budapestért vívott második világháborús harcokra és áldozatokra emlékeztek a résztvevők. 1944 novemberében kezdődött meg a több mint száz napig tartó harc Budapestért. A szovjet gyűrű karácsonyra bezárult a főváros körül, a Várért azonban még másfél hónapig folyt a véres ostrom. A harcok 38 ezer civil áldozatot követeltek, Budapest romokban hevert.

Baráth Ernő dandártábornok, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka beszédében kiemelte: Budapest ostroma annyira véres volt, hogy azt csak a második világháború legpokolibb városi csatáival lehet egy lapon említeni. „Az ostrom során, a belváros szűk utcáiban minden idők egyik legkegyetlenebb városi ütközete bontakozott ki. Ebben az elkeseredett harcban már nem számított, hogy ki a civil és ki a katona” – mondta a tábornok, rámutatva: az utókor legnagyobb felelőssége a történtek részletes megismerése és az emlékezés.
A megemlékezés a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán elhelyezett emléktáblánál fejeződött be. Az eseményen Berta Tibor ezredes, a HM Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke mondott kegyeleti imát a hősi halált halt katonákért és az ártatlan civil áldozatokért.

 

Emlékezni és emlékeztetni

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu

A második magyar hadsereg Don-kanyarnál elesett hősi halottainak állítottak emléket Bernolák Béla „Egy újpesti orvos nyomában” című fotókiállításával február 15-én, csütörtökön, Budapesten, a Stefánia Palota- Honvéd Kulturális Központban. A rendezvényen több mint kétszáz diák vett részt, akik a doni áttörés eseményeit rendhagyó történelemórákon, személyes emberi sorsokon és tárgyi emlékeken keresztül ismerhették meg. A középiskolás diákok és a meghívott vendégek a Magyar Honvédség Központi Zenekarának dallamaira érkeztek a Stefánia Palotába, ahol Baráth Ernő dandártábornok köszöntötte őket. „Emlékezni és emlékeztetni gyűltünk ma össze. A múltunkat nem szabad elfelejtenünk, mert a múlt ismerete nélkül nem lehet jövőnk. Nagyapám ott volt a Don-kanyarnál, ahonnan hazatért, és amiről sokat mesélt a téli estéken” - mondta az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnoka.

A beszédet követően Bíró László, katolikus és Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök tartott kegyeleti áhítatot.

 

Expedíció az orosz télbe

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu

Elindult az Ázsia Túra elnevezésű expedíció, amelynek végcélja az oroszországi Szentpétervár. A tizenegy terepjáró fedélzetén utazó kalandorok - elődeink tiszteletére - útközben felkeresik és megkoszorúzzák az 1942-43 telén, a Don partján harcolt és elesett magyar katonák emlékműveit és temetőit is. Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár otthonában, a Petőfi laktanya alakulóterén sorakozott fel az oroszországi expedíció a nagy út megkezdése előtt február 24-én, szombaton délelőtt. A résztvőket dr. Holló József nyugállományú altábornagy, a Honvédelmi Minisztérium kegyeleti diplomáciáért felelős miniszteri biztosa búcsúztatta. „Rendkívül fontosnak tartom ezt az expedíciót és bármely civil kezdeményezést. Ez a kis terepjárós csoport tulajdonképpen egy történelmi úton halad végig és felkeres a 369 temetőnkből legalább húsz-huszonötöt. Úgy gondolom, hogy a – majdani - tapasztalatokat leírva még többen fognak azon dolgozni, hogy igenis nézzük meg, hogy hol harcoltak nagyapáink, dédapáink és egy gyertyát, virágot vagy koszorút tegyünk le a sírjaikra. Az ilyen civil kezdeményezések mindig szívhez szólók és ebben mi katonák mindig partnerek vagyunk” – fogalmazott dr. Holló József.

 

cikk_01.jpg

 

A Petőfi laktanyában tartott búcsúztató ünnepségen dr. Holló József nyugállományú altábornagy méltató szavait követően a Magyar Honvédség Tábori Lelkészi Szolgálat protestáns és katolikus tábori püspökségek képviseletében Mészáros László alezredes és Rácz István százados mondták el az útbaindító imádságot és áldották meg a résztvevőket.

 

 

 

 

 

 

 

Típus: 
Újságcikk
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2018, március 5