Nemzeti Katonai Zarándoklat

 

NEMZETI KATONAI

ZARÁNDOKLAT 

 

1994-től szervezzük meg a Nemzeti Katonai Zarándoklatot, melyre minden év szeptember végének egyik szombatján kerül sor. 

A zarándoklat helyszíne:

Budapest II. kerület (Máriaremete) Kisboldogasszony Bazilika. 

 

**********

 

A Nemzeti Katonai Zarándoklat rövid története:

1994-ben hívták meg dr. Ladocsi Gáspár tábori püspököt a zala megyei Búcsúszentlászlóra, hogy mutassa be az ünnepi szentmisét Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepén. Az akkori plébános Horváth Albin OFM, plébános kérésére a következő években a Fogolykiváltó Boldogasszony napi szentmisét a tábori püspök mutatta be a tábori lelkészekkel, akik katonákkal érkeztek a zarándoklatra. 1998-tól a Magyar Honvédség Dunántúli Kiképző Központ elöljárói fontosnak tartották a zarándoklat katonai jellegét még jobban kidomborítani, így több éven keresztül az alakulat Savaria Laktanyájának tisztjei, tiszthelyettesei és sorkatonái látták el a különböző feladatokat a zarándoklaton: előkészítési munkálatok, logisztikai és egészségügyi biztosítás, díszelgő alegység biztosítása. Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a Savaria Laktanya akkori parancsnokainak és vezetésének, hogy a búcsúszentlászlói zarándoklatot támogatták, akiket név szerint is szeretnénk itt megemlíteni (a teljesség igénye nélkül): Náday Gyula alezredes, Dömény Sándor ezredes, Csönge József alezredes, Busa László alezredes, Boros Géza alezredes, +Horváth Tamás alezredes, Juhász Attila alezredes, Kovács Ödön őrnagy, Török János őrnagy.

A zarándoklatokon több alkalommal közreműködött a veszprémi és a kaposvári helyőrségi katonazenekar.

2003-ban a zarándoklaton részt vett František Rábek szlovák tábori püspök.

2006-ban különböző megfontolások, valamint a honvédségben kialakult változások miatt a zarándoklat helyszínét a Budakeszi mellett levő Makkosmária búcsújáróhelyre helyeztük át.

A zarándoklatot az évek során családi programokkal, előadásokkal, koncertekkel igyekeztünk gazdagítani.

2007-ben az ünnepi szentmisét élő adásban közvetítette a Mária Rádió.

2009-ben a zarándoklat ünnepi szentmiséjét dr. Juliusz Janusz címzetes érsek, Magyarország apostoli nuncius mutatta be.

2013 szeptemberétől a zarándoklatot Budapest-Máriaremetén tartjuk meg.

2014-ben a zarándoklat ünnepi szentmiséjét Alberto Bottari de Castello oderzói címzetes érsek, Magyarország Apostoli Nunciusa mutatta be.

2014-től a zarándoklaton adjuk át a Kapisztrán Szent János Elismeréseket.

 

A Nemzeti Katonai Zarándoklat legfőbb eseménye

a Boldogságos Szűz Mária, mint Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletére bemutatott szentmise.

Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe szeptember 24.-én van, bár már nem szerepel a mostani egyházi hivatalos liturgikus naptárban. A Nemzeti Katonai Zarándoklatot az ehhez a naphoz közel eső szombaton kerül megtartásra.

Fogolykiváltó Boldogasszony ünneplése a mercedáriusok rendjében kezdődött el. 1218. augusztus 1.-én éjszaka a Boldogságos Szűz látomásban buzdította Nolascói Szent Pétert a fogolykiváltó rend megalapítására. Mint rendi ünnepet a pápa 1615-ban hagyta jóvá, melyet Spanyolországban és Franciaországban augusztus első vasárnapján ültek meg. Az egész Egyház számára 1696-ban vált kötelező ünneppé és szeptember 24-ét jelölték ki napjául. 1969 óta nem szerepel a liturgikus naptárban, de tiszteletének tartalma bővült a szenvedélybetegek, különböző függőségekben szenvedők szabadulásának kérésével. A mercedáriusok (a latin merces, 'díj, váltságdíj' szóból) eredetileg laikus lovagi közösség volt, mely a muszlimok rabságába került keresztények kiváltására alakult meg Dél-Spanyolországban és Észak-Afrikában. Nolascói Szent Péter alapította. Szül.:1182 k. Megh.1249. Ifjú korában az albigens eretnekek ellen harcolt. Később I. (Hódító) Jakab (1208-1276) Aragónia, Valencia és Mallorca királyának nevelője lett. A mercedárius rend tagjai külön fogadalmat tettek a fogolykiváltásra, melyhez a váltságdíjat a belépők vagyonának eladásából, adományokból és koldulásból biztosították. A kiváltottakat ünnepélyes körmenetben vitték haza, és segítették életük újrakezdését. A rend működése során kb. 100 ezer rabszolgát szabadított ki. A 19. század végén lelkipásztorkodó és tanító rendként éledtek újjá. Sajátos területük lett a szenvedélybetegek gondozása. Jelenleg mintegy 500 rendtaggal tevékenykednek.

 

A Nemzeti Katonai Zarándoklat megrendezést több okból is fontosnak tartja a Katolikus Tábori Püspökség:

1. Az alapfeladatokból adódóan a püspökség tevékenysége a vallásgyakorlás biztosítása, a szentmisék bemutatása, a közösségi lelkigondozás valamint a katonák részvételének biztosítása a hazai (és nemzetközi) zarándoklatokon. Ennek “aprópénzre” váltása és megvalósításának egyik eszköze a Nemzeti Katonai Zarándoklat.

2. Szintén alapfeladat a katonák családjaival való törődés, melyet az ún. “Családi Nap” hivatott megjeleníteni, amikor nem az egyes katona, hanem a katonacsalád van megszólítva. A gyerekeknek szóló programok a zarándoklaton is nagy szerepet kapnak.

3. A zarándoklat jó alkalom arra, hogy a különböző alakulatoknál szolgáló katonák a vallásgyakorlásban és a spirituális elköteleződésben is lássák és megismerjék egymást. A püspökség a zarándoklattal szeretné erősíteni azt a tudatot, hogy a katonák megtapasztalhassák: a hitükben nincsenek egyedül.

4. Fontos cél az is, hogy a zarándoklattal feloldjuk azt az érzékelhető nehézséget is, mely a vallásos hit magánjellegére utal, melynek ugyanakkor közösségi megnyilvánulási formái vannak.

5. Egy következő cél, hogy e közösségi, bajtársi és baráti találkozást a zarándoklaton másik dimenzióba emeljük a szentmise, a keresztút vagy az egyes kulturális programok révén.

6. A püspökség céljai között szerepel - szintén az alapfeladatok között megfogalmazott – az életismereti, vallásismereti valamint etikai oktatás és erkölcsi nevelés. Ezért minden egyes zarándoklatunk egyik mottója az alábbi versrészlet:

 

Hiszen a bűn mindig egy jajkiáltás

A Sors felé, hogy mért nem marad

Az ember mindig tiszta s szabad,

Vadba beoltott, nemes rózsa-szem.

(Ady Endre)

Típus: 
Kiemelt programok
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2020, május 25