Önmegtagadás; Önzetlenség

 

ÖNMEGTAGADÁS

 

Latinul: mortificatio, abnegatio sui.

Küzdelem az érzékek rossz hajlandóságai, az érzéki vágy és a szenvedélyek ellen azért, hogy engedelmeskedjenek az akaratnak, az akarat pedig vesse alá magát Istennek.

Az Ószövetségben alapformája a böjt, ami a kovásztalanok hetében az egyiptomi nyomorúságra emlékeztette Izraelt (vö. Kivonulás könyve 12,15), a bűnbánat részeként, pl. az engesztelés napján viszont vezeklés értéke volt (vö. Számok könyve 29,7; 30,14). Hosszabb időre is vállaltak önmegtagadástt a nazírok.

Az Újszövetségben alapszabály: „aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét” (Lk 9,23). Részleteiben a test sanyargatása (Levél a kolosszeieknek 3,5A rómaiaknak írt levél 8,13), kívánságainak megtagadása (Levél a galatáknak 5,24), meghalni a világnak (uo.), a régi ember levetése (Levél a kolosszeieknek 3,3), küzdelem a jóért (A rómaiaknak írt levél 6,4).

A belső önmegtagadás a fantáziára és az emlékezetre, továbbá az értelem és az akarat használatára is vontakozik, elsősorban sajátos erényeik gyakorlása által.

 

ÖNZETLENSÉG

 

Latinul altruismus, az alter, 'másik' szóból.

A szeretet részerénye, amely arra tesz képessé, hogy a másik ember és a köz javát az ember a saját érdekei elé helyezze, esetleg azokat föl is áldozva szolgáljon.

Az önzetlenség minden közösség (család, házasság, társadalom) egészséges létezésének, működésének és békességének alapja; ugyanakkor a jó közösség a legjobb önzetlenségrere nevelő.

Az önzetlenség gyökere és mélységének meghatározója az istenszeretetből fakadó emberszeretet, melyben a személyek egymást Isten gyermekeinek tekintik, ennek megfelelően bánnak egymással: együttérzően és segítőkészen. Az önzetlenség „aranyszabályát” az Ószövetség negatív formában mondta ki: „Amit nem akarsz, hogy más tegyen veled, azt te se cselekedd másnak” (Tóbiás könyve 4,15).

Az Újszövetségben Jézus pozitív parancsot ad: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek azt velük” (Evangélium Máté szerint 7,12Evangélium Lukács szerint 6,3). Szent Pál a szeretethimnuszban fogalmazza meg az önzetlenség lényegét: „a szeretet nem keresi a magáét” (Első levél a korintusiaknak 13,5).

Típus: 
Etika és értéktan
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2016, január 7