2015. május 13. - 111. adás

 

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2015. május 13. - 111. adás mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/51013

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról.

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 111. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

„Mindenható Isten, kinek parancsa mindenhol érvényesül, és akinek szeretete örökkévaló! Add meg nekem, hogy mindig érezhessem jelenlétedet, és teljesíthessem akaratodat! Segíts hozzá, hogy erős szívvel és derűs lélekkel, elfogadjam a rám mért felelősséget! Add, hogy egységben legyek azokkal, akikkel együtt élek és dolgozom, és eleget tehessek a feladatnak, amit hazám bízott rám! Naponta viselt egyenruhám emlékeztessen a hadseregre, amelyet a régi katonai hagyományokhoz hűen szolgálok! Ha megkísért a bűn, segíts meg, hogy ellen tudjak állni! Ha vétkezem, adj bátorságot az újra kezdéshez! Vezess engem igazságod fényével, s legyen előttem mindig Krisztus példája, akinek nevében imádkozom! Amen.” – A katonák imájának soraival köszönti önöket az adás szerkesztője, Fodor Endre, és kívánok tartalmas perceket az Inter arma caritas adását hallgatva. 

Hamarosan ismét zarándoklatra indulnak a katonák, méghozzá Lourdes-ba, ezt megteszik minden évben. Erre emlékezünk, méghozzá a tavalyi események pillanatainak felidézésével. 
Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének folytatását Bőzsöny Ferenctől hallják majd.
Emlékezünk neves napokra, eseményekre a Kalendáriumban.

 

1858. február 11-én Bernadett egy folyócska közelében egy barlangban sugárzó fehérbe öltözött női alakot látott, aki szótlanul rámosolygott, majd eltűnt, aztán három nap múlva újra megjelent, és ettől kezdve július 16-áig bezárólag még további 16 alkalommal. Március 26-án a Szűzanya megnyilatkozott előtte. 1944-ben Lourdes-ban a jelenések barlangjánál francia és szovjet katonák imádkoztak. Az eseményt a toulousei sajtó megjelentette. December 10-én szentmisét is tartanak itt. 1947-re már Nemzeti Katonai Zarándoklattá szélesedik az esemény, egyre többen jönnek ide katonák imádkozni. Magyarország 1991 óta vesz részt a zarándoklaton, a Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat szervezi ezt, és minden évben katonák látogatnak el ide.

Berta Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke

- A programokat persze szervezzük és tevékenykedünk ebben a munkatársaimmal, akik nagyon sokat segítenek, de azt kell mondjam, hogy szép lassan én magam is zarándokká válok. Egyre mélyebben próbálom megérteni ezt a tiktok, ami itt van. Bernadettnek a titkát, Máriának a titkát, az Isten titkát, amiben szertartáskor a liturgiák mindig segítenek, de minden bizonnyal az is, hogy nagyon sokadjára vagyok itt. Most már nem türelmetlenkedem, nincs bennem drukk, hogy minden sikerüljön. Ha valami nem úgy sikerül, akkor nem úgy sikerül. Nem az a lényeg, hogy most itt mi mit szervezünk, nem az a lényeg, hogy itt minden klappoljon. A lényeg az, hogy minden egyes zarándok megérezze azt: itt valami történik. Hallottam az évek során tőlük, hogy mindig történik itt valami, hogy az első zarándokút után eljön egy másodikra, egy harmadikra és az már más. Aki már többedjére van itt, annak teljesen más. Nekem is teljesen más minden egyes zarándoklat, és ezt egyre mélyebben érzem, hogy valami érdekes dolog történik Lourdes-ban. 

Lippai Erika, MH Anyagellátó Raktárbázis

- Kriszti második, én ötödik alkalommal vagyok itt.

Már ötödik alkalommal?

- Igen, hat éve voltam először, de egy évet kihagytam, mert későn jelentkeztem.

Évről-évre mi az, ami visszavárja? Milyen indíttatásból van itt?

- A hangulata az egész rendezvénynek, a programok, tehát minden. Igazából jó lenne, ha kicsit közelebb lenne Magyarországhoz Lourdes, mert igazán hosszú az út.

Hosszú az a busz út azért.

- Igen, nagyon hosszú.

Dr. Chovan Krisztina, Honvédelmi Minisztérium

Fontos az, hogy valaki vallásos legyen, hogy ezen a zarándoklaton részt vegyen?

- Szerintem nem, hiszen mindenki jól érezheti magát és az is lehet, hogy itt érzi meg azt a hívást, ami után esetleg elkezd érdeklődni komolyabban, és a vallás felé fordulni.

Nehéz dolog ez, mert ugye itt egy közösséget alkotnak, nagyon sokan vannak, de ahhoz, hogy az ember egy picit elmélyüljön, jobb, hogyha magában van egy kicsit a gondolataival.

- Természetesen, erre lehetősége van a merítkező medencéknél is. Hiszen ott is hagynak időt arra, hogy felkészüljön az ember, hogy imádkozzon egyet és elmélyüljön a gondolataiban. Illetve természetesen szentmisék alkalmával mindenképpen lehetőség van rá, illetve a magyar mise és a keresztút is alkalmat biztosít az elmélyülésre.

Önnek mit ad ez a zarándoklat?

- Teljes spirituális feltöltődést és mindemellett egy nagyon jó hangulatú közösséget.

Palásti Krisztián főtörzsőrmester, MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

- Örülök, hogy magyar vagyok és örülök, hogy ha már ilyen megtiszteltetés ért, akkor tovább lengetem ezt a magyar zászlót, hogy még fényesebben ragyogjon, mint tavaly. Minden évben újabb és újabb barátságokat kötünk, a régiekkel találkozunk. Az újabbakat pedig felfedezzük, és együtt ünneplünk, amíg itt vagyunk.

Bíró László, katolikus tábori püspök

Nagy élmény számomra, hogy mikor az ember először jön Lourdes-ba, akkor megnézi a hegyeket, megnézi a templomokat, és ahogy az idő múlik, egyszerűen eljön, mert valami olyan tapasztalatot gyűjt be, ahol azt érzékeli, hogy Lourdes-ban, abban a kis fekete pontban - ami a grotta - ahova a nap sose süt be, összetalálkozik az ég és a föld. Abból a sötét lyukból világosság árad. Amikor az ember itt Lourdes-ban járkál az emberek között a hatalmas tömegben, mosolygó emberekkel találkozik, mert hirtelen kiderül, hogy van magasság. Nemcsak lefelé nézünk, még csak nem is egymás felé - bár a zarándoklathoz mindig hozzá tartozik az is -, hanem valamiképpen kitárul a horizont. Ez a hitnek az ajándéka, hogy az ember megtapasztalja egy-egy pillanatra, hogy a valóság az túl van a horizonton. Nem csak az e világ van, hanem van egy másik dimenziója is a létnek, a láthatatlan. Az ember megélheti itt, amit Pál apostol mond: „Az odafönt valókra irányuljon a figyelmetek és ne a földiekre”. Ez nem azt jelenti, hogy elfelejtjük a földet itt Lourdes-ban, hanem egyszerűen tudjuk, élményszerűen, hogy van odafönt való is.
Én azt gondolom, hogyha az ember utána gondol a Mária tisztelet lényegének - ugye nem hiába imádkozzuk a litániában így: Mária, béke királynéja, könyörögj érettünk -, nem idegen Máriától a katonai szolgálatnak a lelkülete, hiszen a katona sem a fegyvert szolgálja, hanem az embert. Nem a fegyvert szolgálja, hanem a békét. Minél inkább egységben vagyunk Istennel, annál inkább belső harmóniánk van, békében vagyunk az emberekkel is, a béke sugárzói leszünk.

 

Bőzsöny Ferenc, Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását folytatja.

- Május 4.

Kora reggel telefonáltak a hadtestről, hogy temetőt kell kijelölni. A legújabb hadosztály-parancsnoki parancs szerint a három hősi temető egyike itt legyen Gornikiben.
A százados eljött velem. A műút mellett, a németek temetője közelében kijelöltük a területet. Tábori lelkész társam meg egy tüzérzászlós hozta be az első hősi halottat. Tábori lelkész társam roppant fontoskodó, önmaga kis tetteit világeseménnyé nagyító kétszínű ember. Az erkölcseiért nem adnék egy fabatkát. A zászlós egyszerűen olyan buta, hogy nem is tudja butasága mértékét. Szabó Kálmánnal odamentünk hozzá, mintegy figyelmeztetésül, hogy illő lenne köszönteni bennünket. Bemutatkoztunk, és ő ezt kegyesen tudomásul vette. 
Most mi lesz? Meg kell csinálni a temetőt, Kellenek koporsók, keresztek, fejfák. Nekilátok, noha nem az én kötelességem. De látom, mi lesz, ha erre a senkiházira bízom.
Most kaptuk parancsban azt is, hogy 1200 emberre zuhanyozót építsünk. Megint egy ostoba rendelet. Csak olyan törzstiszt adhatta ki, aki pléhgalléros rangjával legyőz minden ellenvéleményt. Megmondtuk a főnöknek a parancs lehetetlenségét. De ő ész nélkül nekilát a tervezésnek, hogy nyaljon az őrnagynak. De hogy ennek a fejében a saját tisztjei, emberi milyen körülmények között lesznek, az neki nem fontos.
Tegnap is, az első esőben, Schabedly János zászlóst és Piniel Jóska zászlóst kiöntötte a zápor. - Itt a feltétlen engedelmesség álarcába öltözik minden farizeus. Valójában az önzés diktálja tetteiket. Ez a miénket is elérte, hogy a pléhgallérosok meg vannak vele elégedve. Tehát kitűnő katona!
Uram, Istenem, mikor 12 évvel ezelőtt elhatároztam, hogy katonaszellemre nevelem a gyermekeket, de nem erre gondoltam! Remélem, hogy itt nem találom meg ezt a szellemet. Minél harcosabb alakulathoz kerülök, annál fegyelmezettebb mindenki. Miért kell éppen nekem ebbe a pipogya bandába belekerülnöm?
Ha egyetlen csepp hatalom lenne a kezemben, majd megmutatnám, hogy olyan együttest kovácsolnék össze ebből a 110 emberből, amellyel semmi baj sem lenne.
A cserkésztáboraimban szégyelltem volna magamat, ha ilyen állapotok lettek volna. Keresztnek veszem, és hordom, hogy ezt az állapotot tehetetlenül kell tűrnöm. Mi mindent megpróbáltam már, de eredmény nélkül. Skizofréniás embert nem gyógyíthatok.

 

MÚLTIDÉZŐ KALENDÁRIUM

1917. május 15-én volt a III. otrantói csata. Ez a Császári és Királyi Haditengerészet és az antant hadiflottája között történt. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadiflottája, amely szerepet játszott a központi hatalmak balkáni sikereiben 1916-tól tétlenségre volt kárhoztatva, mivel az antant lezárta a Földközi-tengerhez vezető otrantói szorost. A csata a Földközi-tenger legnagyobb tengeri ütközete lett, amely egyben a Császári és Királyi Haditengerészet legkiemelkedőbb sikere volt az I. világháborúban.
1611. május 16-án született XI. Boldog Ince pápa, a különleges erők védőszentje. XIV. Lajos politikája és háborúi keresztezték a pápa egyik legfontosabb célját, a törökök kiűzését Európából. Végül XI. Ince fáradozásait és hatalmas pénzadományit siker koronázta. A Bécs 1683-as sikertelen ostroma után megindított ellentámadás Buda visszafoglalásához vezetett 1686. szeptember 2-án és a XVII. század végére sikerült a magyar területeket felszabadítani. XI. Ince pápa egyszerűsége és szent jelleme miatt nagy népszerűségnek örvendett. Elítélte a korrupciót és a nepotizmust.
1871. május 17-én bocsátották vízre a Lajta Monitort. A kiegyezés után születő magyar ipari termék az akkori nagyon korszerűnek számító Monitor átvészelte a háborúkat és az 1990-es évekre már a világ legöregebb páncélos hadihajójának számított. A Lajta lelkes haditörténészeknek köszönhetően 1992. november 1-én védetté vált és a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum tulajdonába került. A széleskörű összefogásnak köszönhetően 2009-től a komáromi hajógyárban az 1887-es állapota szerint felújították, majd 2010. augusztus 20-án Lajta Monitor Múzeumhajó néven újrakeresztelték. A honvédelmi miniszter utasításában intézkedett a Lajta Monitor Múzeumhajó fenntartásáról és a Magyar Honvédség I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred kapta feladatául azt, hogy a hajó továbbra is látogatható maradjon. Hende Csaba miniszter a Lajta monitort az alakulat tiszteletbeli zászlóshajójának nyilvánította.

 

Kedves hallgatóink! Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt majd a következő adásunkban is. Észrevételeiket, gondolataikat ezúttal is az interarma@mariaradio.hu elektronikus postacímre várjuk. Adásunkat Pál rómaiakhoz írt levelének egy idézetével zárom. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő, Fodor Endre.

„Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.”

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2015, május 13