2015. május 27. - 113. adás

 

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2015. május 27. - 113. adás mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/51250

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról.

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 113. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

„Mindenható Isten, kinek parancsa mindenhol érvényesül, és akinek szeretete örökkévaló! Add meg nekem, hogy mindig érezhessem jelenlétedet, és teljesíthessem akaratodat! Segíts hozzá, hogy erős szívvel és derűs lélekkel, elfogadjam a rám mért felelősséget! Add, hogy egységben legyek azokkal, akikkel együtt élek és dolgozom, és eleget tehessek a feladatnak, amit hazám bízott rám! Naponta viselt egyenruhám emlékeztessen a hadseregre, amelyet a régi katonai hagyományokhoz hűen szolgálok! Ha megkísért a bűn, segíts meg, hogy ellen tudjak állni! Ha vétkezem, adj bátorságot az újrakezdéshez! Vezess engem igazságod fényével, s legyen előttem mindig Krisztus példája, akinek nevében imádkozom! Amen.” – Ismeretlen katona imájával köszöntöm önöket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. 

Az Inter arma caritas mai adásában a Honvédelem Napjára emlékezünk, a Honvédelem Napja alkalmából tartott eseményekre illetve könyvbemutatóra.
Folytatjuk Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének felolvasását.

 

Több jeles eseménnyel emlékeztek a Honvédelem Napjára a Magyar Honvédségben. A következő összeállításunkat Marosi Antal készítette. 

A budapesti Dísz tér főként egy és kétemeletes régi lakóházak által határolt elnyújtott terület az I. kerületben, a Várnegyed központi részén. A tér a Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja, többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is és itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy dél felé a palota irányába. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A törökök kiűzése után neve előbb Haupt Platz főtér volt, a XVIII. század közepén pedig már Parade Platz, azaz Dísz tér nevet viselt. Itt tartották a tér déli részén a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit, innen kaphatta a nevét. 
Ide igyekszünk május 21-én. Középen a honvéd szobor Zala György alkotása, az 1849-es szabadságharc során a Buda visszafoglalásában részt vett honvédeknek állít emléket. Buda ostroma az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontja volt, amely 1849. május 4-21-ig tartott és az ostromló magyar erők győzelmével ért véget. Ennek emlékére 1992-től a kormány határozata alapján, e napon ünneplik a magyar Honvédelem Napját. 
Az ünnepélyes őrségváltás perceit éjük át, külföldi katonai attasék, díszvendégek, a különböző felekezetekhez tartozó tábori lelkészek türelmesen várakoznak a szemerkélő esőben. A történelmi zászlók tűnnek föl. 
A Honvédelem Napja mindazoké, akik az 1848-as, a két világháborúban harcolt illetve az 56-os honvédek útját folytatják. Mindazoké, akik fegyverrel a kézben szolgálják a hazát – mondta Hende Csaba miniszter a Budai Várban tartott ünnepségen.
A győzelmek gyorsan elolvadtak viszont megmaradt a honvédség példája, a közhonvédeké, akik újra meg újra előrelendültek. Megmaradt az ország példája is, amely együtt élt és imádkozott a hadseregével és a leveretés, a fegyverletétel és a harag után szívében őrizte mindazt, amiért fegyvert fogott: a szabadságot és a polgári jogokat. A honvédelmi tárcavezető hangsúlyozta: Amikor napjainkban a honvédségről beszélünk, ezekre az értékekre és példákra kell tekinteni, méghozzá nem egyszerűen eszményekre, de bátor emberekre s az általuk véghezvitt tettekre. Ha sikerre akarjuk vinni küldetésünk, nekünk is tettekkel kell követnünk ezt a példát – emelte ki Hende Csaba miniszter. 

Közös koszorúval emlékezik Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere és Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. 

Vastag György 1935-ben felállított alkotásának, Márton László által újraöntött Görgei Artúrt ábrázoló lovas szobra is egy győztes ostrom szimbóluma lett. A győztes hadvezérre emlékezve a tisztelet koszorúját a kanadai nagykövetség véderő attaséja helyezi el.

Kapisztrán Szent János itáliai teológus hitszónok, a nándorfehérvári diadal hőse, Magyarország és a tábori lelkészek védőszentje. A róla készült 3,5 méter magas bronz szobor Dankó József alkotása itt található a Várnegyedben, a róla elnevezett téren. A Kapisztrán tér legrégebbi épülete a késő gótikus stílusban épült Magdolna-torony. Az egyetlen középkori torony Budán, amely viszonylagos épségben és eredetiségben vészelte át az évszázadok során az ostromok okozta sorozatos rombolásokat. Ide zarándokolnak a Honvédelem Napját ünneplők. 

 

Köszöntöm önöket a Budavári Önkormányzat és a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum sokéves szakmai együttműködésének, közös erőfeszítéseinek eredményeként felújított és a jövőben közösen üzemeltetett Magdolna-toronynál. Szimbolikus jelentőséggel bír, hogy a torony éppen a Honvédelem Napján nyitja meg kapuit a látogatók előtt, a Magdolna-torony története és Budapest romokban 1944-45, 1956 címmel rendezett kiállítással. Felkérem Berta Tibor ezredest, a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat, Katolikus Tábori Püspökség általános helynökét, ossza meg gondolatait a Magdolna-torony múltjával és szerepével kapcsolatban.

- Szent Margit szentté avatási peréből tudjuk azt, hogy a magyaroké ez a templom, mert egy ember, aki szerepelt ebben a perben név szerint, az erre a plébániára jött, hogy meg szeretne gyónni. Tehát innen tudjuk, hogy itt magyar nyelven folyt mindig is az istentisztelet. 1570-80-as évek utazói írják, hogy abban az időben ez az egyetlen templom volt, ami keresztény templom volt. Ugye a török megszállásról beszélünk már, és az ökumenét bármennyire is furcsa, de már ekkor kitalálták. Merthogy a templom szentélyében, ott ahol az a gótikus ablak áll, ott volt a katolikus istentisztelet, utána elválasztották ezt egy fakerítéssel és itt a protestánsok, mégpedig evangélikusok illetve cvingliánusok tartották az istentiszteleteiket. 1686-ban Buda felszabadul, a ferencesek kapják meg ezt a térséget és akkor nevezik el a templomot Szent János templomnak, az evangélistáról illetve az apostolról. 1792. június 6-án I. Ferenc magyar-cseh királyt és osztrák császárt ebben a templomban koronázták meg és 220 évvel ezelőtt szinte majdnem napra pontosan, 1795. május 17-én itt fosztották meg papi méltóságától Martinovics Ignácot. 1817-től lesz a templom Budapest helyőrségi temploma. 1873-1893 között felújítják a Nagyboldogasszony templomot s ezalatt az idő alatt a Nagyboldogasszony templom hívei mind ide jönnek át. Erre az időszakra esik az, Ferenc József koronázásának 25. évfordulóján 1882. június 8-án, Vaszary Kolos esztergomi érsek ebben a templomban mondja el a hálaadó szentmisét a 25 éves koronázásért és itt is elhangzott Liszt Ferencnek a koronázási miséje. 1920-as években kezdődik el a templomnak a fénykora. 1922-ben megváltoztatják a templom titulusát, a János megmarad, de az evangélista apostol nem, hanem Kapisztrán Szent János lesz a templom védőszentje. Ennek nagy apostola volt Zadravecz István ferences szerzetes, első tábori püspök, aki aztán ezt a templomot teljes mértékben átalakítja. Például három olyan freskót is felfestet, ami aztán sokaknak az ellenkezését kiváltatja. Saját magát is megfesteti az egyik freskón Kapisztrán Szent János mellett, de szerepelnek a freskókon az akkori állami élet különböző vezetői, ami a legnagyobb visszatetszést keltette és maga a kormányzó is tiltakozott ellene. Horthy Miklóst is felfesteti az egyikre, ennek az volt a hátulütője, hogy ő református vallású volt és ő saját maga is tiltakozott ellene, de aztán később eltakarták ezt egy kartonnal és egy szentet festettek oda. A II. világháborúban, Budapest ostromakor a templom megsérült. 1945 december 6-án Tombor Jenő az akkori honvédelmi miniszter kiadja azt az utasítást, hogy hogyan lehet helyreállítani a templomot. Meg is születik 1946-ra a terv. A romeltakarítási, állagmegóvási munkák után azonban a változó politikai helyzet úgy hozta, hogy csak a tornyot állították helyre, a templomot pedig szépen lassan lebontották.

Örökkévaló Urunk! Te szívünkbe oltottad a földi hazához való ragaszkodás magasztos érzését és a Te országod iránti szent vágyat. Bizalommal kérünk Téged, mint az élet Urát, áldd meg magyar hazánkat és a magyar honvédelem nemes ügyét. A Magyar Honvédelem Napja a honvédek, a magyar katonák bátor áldozatvállalásának és dicsőséges helytállásának az emlékezete. A hazafiság tettekben megmutatkozó felmagasztalásának az ünnepe. Legyen áldott ezért mindazoknak a neve, akiknek hősiességét, emberi és katonai erényét ismerjük, akik a nemzet szabadságáért cselekedeteik nagyszerűségét példaként állították a jelen s a jövő nemzedékek elé. 
Mindenható Atyánk! Kérünk, kísérje áldásod a magyar honvédelem vezetőit, katonai elöljáróit, hogy bölcsességgel, hűséggel vezessék és irányítsák katonáink szolgálatát! Kísérje áldásod a Magyar Honvédség katonáit, hogy történelmi elődeik példáját követve áldozatos szolgálatban és felkészülésben készek legyenek a nemzet megvédésére és megőrzésére. Kísérje áldásod katonáink itthoni és külföldi szolgálatát, védd és óvd meg őket minden veszedelemtől és minden bajtól.
Irgalmas Urunk! Add meg katona halottainknak, hogy nyerjék el az örök hazában mindazt, amiért a földi hazában áldozatosan küzdöttek és szolgáltak. 
Gondviselő Urunk! Sokszor megpróbáltál bennünket az évszázadok folyamán, de kegyelmedet soha nem vontad meg tőlünk. Hathatós pártfogót is adtál nekünk, köztük fiad édesanyját, Máriát, a magyarok védasszonyát és hazánk szentjeit, akik közbenjártak értünk nálad. Általuk is kérünk, továbbra is segíts, áldd meg nemzetünket, népünket, a magyar honvédelmet és annak katonáit! Ámen.

 

Jobb lett volna Virágh Ildikóval személyesen beszélgetni azon a bizonyos könyvbemutatón, de körbevették az érdeklődők, mindenki várt a sorára, hogy dedikáltassa a könyvet, ami Kardokkal ékesített címet viseli, alcímként az Afganisztánban tűzharcot átélt magyar katonák visszaemlékezéseit tartalmazza. 

Jól gondolom, hogy itt az emberi sorsok, emberi tragédiák, örömök, bánatok jelennek meg ebben a könyvben? 

Virágh Ildikó

- Rengeteget kaptam. Hálát érzek a katonák irányába, hogy beengedtek az életükbe és őszintén beszéltek velem. Akár feltépték a sebeiket is, mert ezek azért azt gondolom, hogy egy életen keresztül ott vannak és hurcolják magukkal ezeket az emlékeket. Bármennyire is eltemetik magukban mélyre, ezek megmaradnak, ezeket nem lehet kitörölni. Örülhetünk, hogy vannak olyan katonáink, akik elmennek, hiszen valakinek vállalnia kell. Én biztosan nem tudnám vállalni, sőt a gyerekeimet se szeretném elengedni. Ők olyan elhivatottsággal működnek az ő pályájukon, ami azt hiszem, hogy sokunk számára követendő példa. Aki nagy szenzációkat akar, az nem talál, mert ez nem egy bulvár jellegű könyv, hanem én a valóságot akartam megmutatni, tehát ez történt meg. Bizony vannak benne tragédiák, olyan események, amit nem lehet úgy elolvasni, hogy az embernek ne ránduljon össze a gyomra vagy ne gondolkodjon el az élet nagy kérdésein utána.

 

Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetének egy részletét folytatjuk. A következő részt is Bőzsöny Ferenctől hallják.

Ma megint bejött egy törzstiszt. Ismét idegösszeroppanással. Kornél jéghideg nyugalommal kérdezett és válaszolt. Közben rám nézett a vizsgálat alatt. - Haza fog küldeni a hadnagy úr! - Kérem, őrnagy úr, itt nem hadnagyként szerepelek, hanem orvos vagyok. Ha az őrnagy úr állapota olyan; mint mindenkit, önt is hazaküldöm. Délután szépen visszament az alakulatához, nyilván keresni fog egy másik orvost, aki végülis hazaküldi szegény idegösszeroppantat. Te büdös magyar paraszt, te csak pusztulj! Te éhenkórász tartalékos, karpaszományos, zászlós és hadnagy, te iparos, te állj a vártán, és állítsd meg a kétszázmilliós orosz nép sátáni vezetőinek gépezetét.
Délután átjött a másik egészségügyi oszlop parancsnoka, Szőr Misi. Rögtön leadott néhány ocsmány viccet a bencés homoszexualitásról. Mikor nekem be kellett mennem hozzájuk, és lejelentkeztem, az itteni főnök megmondta, hogy bencés vagyok, zavart röhögés volt a válasz. Rögtön megkérdeztem, hogy talán zavarok? Éreztem, hogy valami bűzlik körülöttem. Nem mondták meg, de láttam, hogy valami hideg áramlat van a szobában. Siettem is ki dolgom végeztével. Utána mondták el a dolgot. Visszamentem és megmondtam Krasznaynak, hogy szégyellje magát az ilyen állításaiért. - Hát így szerzem magamnak az ellenségeket. De nem baj!
Estefelé elhatározták, hogy a parancsnokot berúgatják. Hiába elleneztem, elkezdték itatni. A többiek csak színlelték az ivást. Rövidesen tökrészeg lett. Csak azt hallom a műtőben, hogy "az én Alfonzkámat akarom látni." János, a vezércsicskás behozta. Feldöntötte a műtőasztalt, Lementem vele a bunkerbe. Odajött, feldöntötte Kornél és Kálmán ágyát. Ráfeküdt a romokra mondván, most végeztem ezzel a műtéttel. Engem agyba-főbe dicsért, és béka módjára elterült. Nehezen bár, és undorral, de legyőztem magamat. Úgy tettem, mintha semmi sem történt volna, karon fogtam Jánossal, és hazavezettem. Ott megcsókolt, megköszönte, hogy olyan jó vagyok hozzá, és ruhástul lefeküdt. Minden lépésnél támogatni kellett, közben hebegett, tántorgott.

 

Köszönöm, hogy ismét velünk voltak, hogy megtiszteltek a figyelmükkel. Tegyék ezt egy hét múlva is, addig is megköszönöm az önök figyelmét, a Katolikus Katonák Nemzetközi Szervezetének imájával. 

„Uram! Bár különböző nyelvű és kultúrájú katonák vagyunk, egyesít bennünket a közös hit, összeköt bennünket a hívő, keresztény katonák közössége, Te és egyházad szolgálata. Teljes bizalommal kérünk téged, aki hivatásunk őszentségét Kafarnaum és Golgota századosai által ismered, akik Szűz Mária Szentanyánk közvetítését remélve megvallották e világ előtt Isten voltodat. Adj békét életünkbe, családjainknak, fegyveres erőinknek, hazánknak. Add nekünk a téged követő szolgálat szellemét, Te, aki nem azért jöttél, hogy szolgáljunk, hanem, hogy szolgálj. Adj Uram igazságot, igaztalan és kegyetlen világunkba és szeretetet, hisz Te magad vagy a szeretet, ki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké! Ámen.”

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2015, május 27