Vakmerőség

Vakmerőség

latinul:audatia

Bűn a remény ellen. Az ember fölülértékeli képességeit és azt reméli, hogy isteni segítség nélkül is üdvözülhet; vagy abban bízik, hogy az isteni mindenhatóságtól és könyörületességtől elnyeri a bűnbocsánatot bűnbánat nélkül, illetve a dicsőséget érdemek nélkül.

A bátorsággal ellentétes vícium, mellyel az ember túlságosan könnyen vállalja a veszedelmet. Az élet megvetéséből v. önbizalomból, legtöbbször hiúságból fakad. Mint bűn annyira súlyos, amennyire káros cselekedetek fakadnak belőle.

Típus: 
Etika és értéktan
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2016, január 4