Apostoli nuncius

AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÉPVISELŐJE MAGYARORSZÁGON
 

 

S.E.R.

ALBERTO BOTTARI DE CASTELLO 

oderzói címzetes érsek, apostoli nuncius 

 

1942-ben született az északkelet-olaszországi Montebellunában.

1966-ban szentelték a Trevisói Egyházmegye papjává.

1973-ban lépett szentszéki diplomáciai szolgálatba, és Ecuadorban, Szíriában, Zaire-ben, majd az Egyesült Államokban teljesített külszolgálatot.

1987-ben misszionáriusnak ment Kamerunba, ahol több mint egy évtized múlva az Ebolowa-Kribi Egyházmegye XXIII. János Kisszemináriumának rektoraként érte első nunciusi kinevezése.

1999 decemberében a pápa foratianai címzetes érseki rangra emelte, és libériai nunciussá nevezte ki, Gambiában, Sierra Leonéban és Guineában is akkreditálva.

2000. január 6-án maga II. János Pál pápa szentelte püspökké a Szent Péter-bazilikában.

2005. április 1-jén helyezték át a tokiói nunciatúra élére.

2007-ben érseki címet váltott: a tunéziai Foratiana helyett a származási helyéhez közel eső Oderzo (Opitergium) érseki címét kapta.

 

Nuncius 
A Szentszéknek az államhoz és a kormányhoz akkreditált állandó képviselője, föltéve, hogy az illető országban joga van arra, hogy ő legyen a diplomáciai testület rangelsője (doyenje). Ez általában a régi katolikus hagyományokkal rendelkező országokban biztosított.
Ha a Szentszék diplomáciai képviselőjének erre nincs joga, pronuncius név illeti. Ugyancsak államokhoz és kormányokhoz küldött pápai követ az internuncius is. A diplomáciai jog szerint a nuncius és a pronuncius nagykövetnek számít. Az internuncius fokozata „rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter”. Előfordul az is, hogy a Szentszéknek valamelyik állandó képviseletét - többnyire átmenetileg - a követnél alacsonyabb rangú diplomata, ügyvivő vezeti.
Az első nunciust VI. Sándor pápa (ur. 1492-1503) nevezte ki 1503-ban Velencébe, Angelo Leonini személyében. III. Pál pápa (ur. 1534-49) 1537-ben elrendelte az állandó írásbeli érintkezést a nunciusokkal, akik jelentéseiket az államtitkárnak küldték és azokat a Vatikáni Levéltárban helyezték el az államtitkári válaszokkal és utasítások fogalmazványaival együtt. XIII. Gergely pápa (ur. 1572-85) határozta meg pontosan a pápai diplomaták osztályait. A nunciusok tevékenységét az egyházi előírások mellett nemzetközi szerződések (pl. 1815-ben a bécsi kongresszus, 1961-ben a bécsi gyűlés határozatai) is szabályozzák.

Apostoli Nunciatúra
A Szentszék diplomáciai képviselete, pápai követség. 1500 után alakultak ki az állandó követségek: egy-egy ország vagy független hercegség mellé rendelt állandó nuncius állomáshelyei. Az apostoli nunciatura feladata volt a Szentszék képviselete, meghatározott esetekben fellebbviteli bíróság, s folyó politikai ügyek tárgyalása. Ahol a nuncius elsőbbségi jogát nem ismerik el, a nunciatúrát a követi rangban lévő pronuncius vezeti. Ha az apostoli nunciatúra hosszabb ideig nem működhet, a Szentszék internunciust nevez ki, aki teljhatalmú miniszterként végzi diplomáciai szolgálatát.

 

Apostoli nunciusok Magyarországon:
1920 - 1925 Lorenzo Schioppa,
1925 - 1930 Cesare Orsenigo,
1930 - 1945 Angelo Rotta,
1990 -1997  Angelo Acerbi,
1997 - 2003  Karl Joseph Rauber,
2003 - 2010  Juliusz Janusz.