Feladat

 

A Honvédelmi Minisztérium 

Tábori Lelkészi Szolgálat

Katolikus Szolgálati Ág

Katolikus Tábori Püspökség

és a Katonai Ordinariátus Hivatala

 

A Katolikus Tábori Püspökség Hivatala a Magyarországi Katonai Ordinariátus Szabályzata és a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Alapító Okirata értelmében végzi a feladatait az alábbiak szerint:

  

Kivonat

a Magyarországi Katonai Ordinariátus Szabályzatából

A katolikus tábori lelkészi szolgálat egyházi szempontból a Katonai Ordinariátustól függ; katonai szempontból pedig a Honvédelmi Minisztériumnak közvetlenül alárendelt állandó jellegű szolgálatnak minősül.

A Katonai Ordinariátus nem egyházi ügyekben közvetlenül a honvédelmi minisztertől függ.

A Katonai Ordinariátus székhelye Budapesten van.

A Katonai Ordináriust általános helynök segíti. A Katonai Ordinárius feladatát tisztségének akadályoztatása vagy megüresedése esetén ideiglenesen az általános helynök látja el az egyházmegyei kormányzóéval azonos jogokkal és kötelezettségekkel.

A Katonai Ordinárius Hivatala az a sajátos szerv, mely a Katonai Ordináriust segíti az illetékességi körébe tartozó ügyekben.

Hivatalhoz tartoznak: a) az általános helynök; b) a hivatal titkára; c) a kisegítő személyzet;

d) az említett személyeket a Katonai Ordinárius szabadon nevezi ki.

Az általános helynök feladatai azonosak az egyházmegyék általános helynökeinek feladataival; egyházi szempontból a Katonai Ordináriustól függ, katonai működése szempontjából (ideértve a fegyelmi ügyeket is) pedig a Honvédelmi Minisztériumtól. 

 

Kivonat 

a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat

Alapító Okiratából

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében – 1994. május 1-jei hatállyal – Tábori Lelkészi Szolgálat létesül.

2. A szervezet megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat. Rövidített megnevezése: HM TLSZ

3. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat egységes szervezet, amely… három, egymással azonos jogállású – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/I. §-ának (2) bekezdése alapján – nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személyként működő szolgálati ágra tagozódik:

- Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Katolikus Tábori Püspökség

Rövidített megnevezése: HM KTP

….

4. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat szolgálati ágainak székhelye és postacíme:

- Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág:

Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

Postacíme: Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspökség

1054 Budapest, Szabadság tér 3,

….

5. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat tevékenysége a 842220 Védelmi képességek fenntartása szakágazatba tartozik.

6. Alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint: 949900 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

7. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat

a) alapítója: a Kormány;

b) irányító szerve: a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma;

c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11,

8. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat szolgálati ágai jogi személyek. A HM Tábori Lelkészi Szolgálat önálló munkaköri jegyzékkel rendelkező szervezet,

9. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében végzi, felügyeletét a honvédelmi miniszter által átruházott jogkörben a HM parlamenti államtitkár gyakorolja.

10. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat működési köre: országos.