20
január
szerda
Január 20. szerda - Évközi 2. hét

 

KALENDÁRIUM

Boldogasszony hava

Január 20. szerda

 

Évközi 2. hét

Szent Fábián pápa:

http://www.ktp.hu/kalendar/szent-fabian-papa-januar-20

 

Szent Sebestyén vértanú:

http://www.ktp.hu/kalendar/szent-sebestyen-vertanu-sebesult-es-beteg-katonak-vedoszentje-januar-20

 

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mk 3,1-6

Egy szombaton, Kafarnaumban Jézus bement a zsinagógába. Volt ott egy ember, akinek a keze el volt száradva. Lesték Őt, vajon meggyógyítja-e szombatnapon, hogy vádolhassák. Akkor Ő ezt mondta a béna kezű embernek: „Állj középre.” Aztán megkérdezte tőlük: „Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat, életet megmenteni vagy veszni hagyni?” Azok csak hallgattak. Ő erre haragosan körülnézett rajtuk, elszomorodott szívük keménységén, és így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok, mihelyt kimentek, azonnal tanácsot tartottak Ellene a Heródes-pártiakkal, hogy hogyan veszítsék el Őt.

Jézus nem provokál, hanem szembesít. Amikor középre hívja a bénakezű embert, azt akarja, hogy szemtől szemben lássák az illető helyzetét, s ne csak elméleti vita legyen arról, hogy mit szabad szombaton tenni és mit nem. Mindegyikünknek tudnia kell, hogy mi lakik a szívében, hogy nem vált-e érzéketlenné, embertelenné. Jézus „akciója” megmutatja a „vallásos emberek” (lehetséges)keményszívűvégét.

Jézus kérdése: „Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat, életet megmenteni, vagy veszni hagyni?”, a „megtérésnek”, az „értelem átfordításának” alapvető mondata lehet. Ahogyan Jézus megmutatta, úgy kell nekünk is élnünk, hogy a „tények”, betegség, bűn, nyomorúság mögött az embert lássuk és az ő javát szolgáljuk, ami ennél kevesebb, az árulás.

Vigasztaló dolog Jézus „haragjáról” (orgé) olvasni, ami mögött nincs semmi szépítés, finomítás, hanem ugyanaz az érzés, amit mindegyikünk naponta átél, amikor szembesül mások konokságával és korlátoltságával. A Szentírás azt írja, hogy „hallgatnak” azok, akiket Jézus egy ember boldogulása felől kérdezett. Megátalkodott hallgatás ez, olyan, mint Káiné, mint amikor nem kérünk bocsánatot, amikor nem ismerjük el, hogy nem volt igazunk, amikor nem valljuk meg bűneinket. Isten nyissa meg ajkunkat!

A farizeusok és a Heródes-pártiak engesztelhetetlen ellenségek voltak, mindenről mást gondoltak, de a Krisztus által közvetített Isten-ismeret közös táborba terelte őket. Ez azóta is így van, az Igazság egy táborba gyűjti a „hazugság” erőit. A régi mondás: „az ellenségem ellensége a barátom”, sajnos Istennel, Jézus Krisztussal szemben is igazolódik.

 

Historia est magistra vitae

A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...”

Szent Jeromos

 

 

Ezen a napon történt:

1778. James Cook angol hajóskapitány felfedezte a Hawaii-szigetcsoportot.

1945. Moszkvában aláírják a fegyverszüneti megállapodást a szövetséges hatalmak és a magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány között.

1953. Magyarország teljesíti a Szovjetunióval szembeni háborús jóvátételt, ami a háborús károk mellett még jobban megterhelte az ország gazdaságát.

1957. Felfüggesztik a Magyar Újságírók Országos Szövetsége működését.

1969. Bauer Sándor 17 éves diák a Nemzeti Múzeum kertjében felgyújtja magát, így tiltakozva a fennálló kommunista rendszer ellen.

Bauer Sándor 1952-ben született a Budapesten. Mivel nem vették fel egy erdészeti iskolába, édesapja autószerelő ipari szakiskolába íratta be. Otthonuk pincéjében ifjúsági klubot szervezett, ahol merész kijelentéseket tett az elnyomó diktatúráról és ismerőseit fegyveres ellenállásra buzdította. A cseh fiatal Jan Palach nagy hatást gyakorolt rá. (A cseh egyetemista 1969. január 16-án Prágában a Vencel téren az ország védőszentjének, Szent Vencelnek a szobránál felgyújtotta magát tiltakozva a Varsói Szerződés megszálló csapatainak bevonulása, a prágai tavasz eltiprása ellen. Jan három nap múlva belehalt sérüléseibe. Temetésén az állambiztonsági szolgálat tiltása ellenére többszázezren vettek részt. Tettét több fiatal követendő példának tartotta: Pilsen, 1969. január 20. Josef Hlavaty 25 éves üzemi munkás; Znojmo, 1969. január 21. - Jozef Jaros 19 éves traktorista;Brno, 1969. január 22. - Miroslav Malinka 22 éves munkás; Léva, 1969. január 23. - Jan Gabor 22 éves munkanélküli; Pozsony, 1969. január 24. - Emanuel Sopko 23 éves mechanikus; Prága, 1969. január 24. - Blanka Nacházelová; Prága, 1969. február 25. - Jan Zajíc 19 éves tanuló; Prága, 1969. április 9. Jihlava, Evžen Plocek 40 éves technikus; Brassó 1970. február 13. - Moyses Márton 29 éves költő; Kaunas 1972. május 14. - Romas Kalanta 19 éves diák). Búcsúleveleket és végrendeletet hagyott hátra családjának, barátainak. Törölközőket csavart testére a ruhája alá, hogy azok kellőképp magukba szívhassák a benzint, majd telepakolt egy táskát üvegpalackokkal. Villamossal bement a Kálvin térig, majd a múzeumkertbe ment. Egy óra után néhány perccel a Nemzeti Múzeum kertjében tehát elővette a táskájába rejtett benzines palackokat, lelocsolta ruházatát, majd lángra lobbantotta magát. Miközben égett, két nemzeti színű zászlót lobogtatott. A két-háromszáz főre duzzadt tömegből egy orvostanhallgató, Bihari Imre volt az első aki a segítségére sietett és próbálta menteni az életét, majd Központi Honvéd Kórház égési osztályára szállították a testfelületének 15%-20%-ára kiterjedő másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett fiút. Rendőrök őrizték a kórtermét, csak szüleinek és nagybátyjának engedték meg hogy látogassák. Súlyos állapota és fájdalmai ellenére még aznap kihallgatták, és elkobozták szüleinek és barátainak írt búcsúlevelét. Hivatalos letartóztatására csak két nappal később, január 22-én este hét órakor került sor. A rendőrségi jegyzőkönyvet édesapja írta alá. Életét nem tudták megmenteni, január 23-án elhunyt. A Rákoskeresztúri új köztemetőben helyezték örök nyugalomra, szűk családi körben. A pártállam által irányított  sajtó öngyilkosságnak próbálta beállítani a tettét, még a temetés időpontját is a rendőrség határozta meg. 1969. január 28-án, reggel 9 óra. A temetés időpontjáról titoktartási nyilatkozatot írattak alá a szülőkkel, így a közvetlen hozzátartozókon kívül más nem értesült haláláról és temetéséről. Az önégetés, mint a szovjet megszállás elleni tiltakozási forma először 1968-ban jelent meg: Varsóban százezer néző és magas rangú politikai személyek előtt az 59 éves, 4 gyermekes Ryszard Siwiec, lengyel tanár gyújtotta fel magát a csehszlovák eseményekre reagálva .

1986. Franciaország és Nagy-Britannia megállapodást köt a La Manche-csatorna alatti alagút megépítéséről.

2003. Moszkvában aláírták a megállapodást a Magyarországnak járó, Szovjetuniótól örökölt orosz adósság utolsó részletéről

 

Ezen a napon született:

1775. André-Marie Ampère francia fizikus, az elektromágnesség jelentős kutatója

1842. Konkoly-Thege Miklós csillagász

1884. Gábor Andor író, humorista

1889. Sík Sándor piarista szerzetespap, író, költő, egyetemi tanár

1893. Gyergyai Albert író, műfordító

1920. Federico Fellini olasz filmrendező, forgatókönyvíró

 

Ezen a napon hunyt el:

1612. I. Rudolf magyar király, II. Rudolf néven német-római császár és cseh király

A politika helyett az asztrológia, az alkímia és a művészetek érdekelték. Prágai udvarában tette legfontosabb csillagászati felfedezéseit Johannes Kepler.

1849. Maderspach Ferenc honvéd alezredes

1934. Deák-Ébner Lajos festőművész

1984. Johnny Weissmüller erdélyi német származású amerikai versenyúszó, filmszínész 

1993. Audrey Hepburn belgiumi születésű, flamand származású angol színésznő