17
június
hétfő
Június 17. hétfő

 

KALENDÁRIUM

Szent Iván hava

Június 17. hétfő

Évközi idő 11. hét  

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt5,38-42

Jézus azt mondta a Hegyibeszédben: Hallottátok, hogy azt mondták: „Szemet szemért, és fogat fogért” [Kiv21,24]. Én viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüt téged a jobb arcodon, fordítsd oda neki a másikat is. És aki pereskedni akar veled, és el akarja venni a köpenyedet, engedd át neki a ruhádat is; s ha valaki kényszerít téged egy mérföldnyire, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és attól, aki kölcsön akar kérni tőled, el ne fordulj.

Mindegyikőnknek föl kell tennie magának a kérdést, hogy „legalább vagy legföljebb” a „szemet szemért, fogat fogért”. A legtöbben azt gondolják, hogy az Ószövetség, minimum szemet követel szemért, holott ez a törvény éppen a bosszú korlátozását jelenti.

Szörnyű helyzetben lennénk, ha Jézusnak csak ezeket a szavait ismernénk, mert akkor teljes, és mindent átfogó „elfojtásra” kötelezne minket.De Passiójának részeként olvashatjuk az Ő megveretését is: „Amikor ezeket mondta, az ott álló poroszlók egyike arcul ütötte Jézust, és így szólt: »Így felelsz a főpapnak?«. Jézus azt felelte neki:» Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, ha pedig jól, miért ütsz engem?«”(Jn18,22-23). Így a szakasz valami teljesen másról szól, mint a „meghunyászkodásról”. Itt Jézus igazi méltóságáról, a félelemmel szembeni öntudatáról van szó. Így indulhatunk el a megértés más útjain: ha mindegyikőnk azt kapná, ami jár neki, vakok és fogatlanok lennénk mindnyájan, de legalább is tönkrementek.

Jézus szavai csak az Örök Élet felől érthetőek, nem az evilági értékrendhez tartoznak, és nem itt boldogítanak, hanem a „másvilágon”, az Örök Életben.

Jézus a bosszúról való lemondást követeli meg tőlünk, hiszen Isten így szól: „Enyém a bosszú, én megfizetek” (Deut32,35), másrészt a bosszú alantas és lealacsonyítja az embert, még ebben a világban is.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1849. A Paszkevics tábornagy vezette orosz fősereg a Duklai-hágón megkezdi bevonulását Magyarországra

1885. A Szabadság-szobor Franciaországból megérkezik New York kikötőjébe

1940. A Szovjetunió megszállja Észt- és Lettországot

1953. Népfelkelés az NDK-ban

1958. Nyilvánosságra hozzák az Igazságügyi Minisztérium közleményét a „Nagy Imre és társai ellen lefolytatott büntetőeljárásról és az ítéletről”. A közlemény a korábban kivégzett Szilágyi Józsefet megtévesztően itt említi. Ekkor jelentik be Losonczy Géza halálát is. A kivégzések hírére tüntetésre kerül sor számos nyugati országban a magyar és a szovjet követségek előtt. Az Egyesült Államok tiltakozik Nagy Imre és társainak kivégzése miatt.

1970. Watergate-botrány az USA-ban

1997. Megérkezik Magyarországra hazánk új apostoli nunciusa, Karl Josef Rauber érsek, és a bemutatkozó látogatáson felkeresi Paskai László bíborost, esztergom-budapesti érseket.

 

Ezen a napon született:

1882. Igor Fjodorovics Sztravinszkij orosz zeneszerző

1927. Sütő András, erdélyi író, drámaíró

 

Ezen a napon hunyt el:

1759. Griming Simon kassai szobrász

1844. Tessedik Ferenc ügyvéd, földrajzi utazó, író

1883. Vidats István az első magyar mezőgazdasági gépgyár alapítója

1871. Gál Sándor honvéd tábornok

1969. Sinka István író, költő

1996. Farkas Gizella tízszeres világbajnok asztaliteniszező

1998. László Gyula régész-történész

2003. Knézy Jenő sportújságíró, riporter

2004.  Nagy Richárd az iraki háború első magyar katona áldozata

1977. február 18-án született Szolnokon. 2002. március 1-jétől lett szerződéses katona az MH 1. Könnyű Vegyes Ezrednél, ahol később jelentkezett az iraki misszió váltóállományába, 2004. február 23-tól szolgált műveleti területen, a Magyar Honvédség Irakban települt szállítózászlóaljánál. A zászlóalj június 15-én kapta azt a feladatot kapta, hogy az ukrán zászlóalj számára vizet szállítson. Június 17-én a 14 járműből álló konvoj 9.30-kor hagyta el a tábort, majd a főútvonalon haladt Bagdad felé, később elkanyarodott a Fontana nevű mellékútra, ahol 10 óra 32 perckor robbanás történt. A repeszdarabok a BTR-80A típusú páncélozott szállító harcjárműbe és a parancsnoki gépjárműbe csapódtak, amelyek közül az egyik fémdarab kioltotta a harcjárműből figyelési feladatot végrehajtó Nagy Richárd életét. A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a Magyar Honvédség Hősévé nyilvánította, és előléptette hadnaggyá. Katonai tiszteletadás mellett temették el június 23-án, Zagyvarékason. A gyászszertartáson jelen volt Mádl Ferenc államfő, Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, Juhász Ferenc honvédelmi miniszter és Szenes Zoltán altábornagy, vezérkari főnök. Lerótták kegyeletüket a hadsereg, a társadalmi szervezetek, társ fegyveres szervek és szervezetek képviselői. Alakulata - nevében Keresztúri László ezredes, parancsnok vett végső búcsút.