23
október
péntek
Október 23. péntek - évközi 29. hét

 

KALENDÁRIUM

Mindszent hava

Október 23. péntek

 

Évközi 29. hét

Kapisztrán Szent János:

http://www.ktp.hu/kalendar/kapisztran-szent-janos-katonalelkeszek-vedoszentje-oktober-23

 

Az 1956 -os Forradalom és Szabadságharc kezdetének és a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja:

http://www.ktp.hu/kalendar/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc-kezdetenek-es-magyar-koztarsasag-1989-evi

 

 

 „Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk 12,54-59.

Ezután Jézus a tömeghez is szólt: »Amikor látjátok, hogy nyugatról felhő támad, mindjárt azt mondjátok: „Jön az eső”, és úgy is lesz; amikor délről fúj a szél, azt mondjátok: „Forróság lesz”, és meglesz. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni, ezt az időt miért nem tudjátok hát megítélni? Miért nem jöttök rá magatok, hogy mi az igazság?

Mikor pedig ellenfeleddel az elöljáróhoz mész, útközben igyekezz megegyezni vele, nehogy a bíróhoz hurcoljon, s a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vessen. Mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó fillért meg nem fizeted.«

Tegnap Jézus a szűk, tanítványi körhöz, a beavatottakhoz beszélt, ma az Őt hallgató tömeghez, s ennek megfelelően a stílusa is szimbolikusabb. A tömeg ezt tudja megérteni, vagy inkább megsejteni.

Jézus a természetre, a minket körülvevő világra hivatkozik. A „teremtés” valójában „ős-kinyilatkoztatás”, amiből Istent és az Ő törvényeit lehet – ha töredékesen is – megismerni. A természet elemei – és tegyük hozzá, a történelem eseményei is – jelek, amelyek illusztrálják a „Krisztus-eseményt”. Jézus mindezt határozottan állítja, és azt is, hogy kortársainak reális esélye lett volna fölismerni Őt, mint Krisztust, már pusztán a tetteiből és a tanításából, s nem az Atyának volt szüksége a kereszthalálra.

A szakasz másik része homályosabb értelmű, és Lukács szerkesztői tevékenysége során került erre a helyre. Alapszinten emberi bölcsességet fogalmaz meg, ami nem azért igaz, mert Jézus mondja, hanem Ő mondja azért, mert „igaz”, azaz az emberi élet alaptörvényszerűségéhez tartozik. Az egész Evangélium fényében azonban a szakasznak többlet jelentése is van, hiszen a kiengesztelődés krisztusi parancsára emlékeztet. Időben kell egymástól bocsánatot kérni és megbocsátani, amíg még lehet.

 

Historia est magistra vitae

A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...”

Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

787.    Befejeződik a II. niceai zsinat (VII. ökumenikus zsinat), amelyet Eiréné bizánci császárnő hívott össze, hogy véget vessen a képrombolásnak.

1613.   A kolozsvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja Bethlen Gábort.

1620.  A besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választja Bethlen Gábort.

1686.  Szeged felszabadul a török uralom alól.

1848.  Az aradi császári helyőrség kitörési kísérletét az ostromló magyar sereg visszaveri.

1921.   IV. Károly magyar király második, szintén eredménytelen visszatérési kísérlete, a budaörsi csata.

1930.  Először adják át Corvin-láncot és Corvin-koszorút.

1942.  Fordulat következik be a II. világháború afrikai hadszínterén, El-Alameinnél.

1943.  A Vörös Hadsereg átlépi a Dnyepert.

1944.  Az USA flottája a Fülöp-szigeteknél döntő győzelmet arat Japán fölött.

1947.   Donáth György kivégzése. 1939-től a nemzeti szellemű, németellenes Magyar Testvéri Közösség tagja lett; kormánypárti politikusként állt szemben a nemzetiszocializmussal. 1945-ben rövid időre rendőri felügyelet alá helyezték. A Honvédelmi Minisztérium kommunista irányítás alatt álló katonapolitikai osztálya rövidesen felfigyelt a Magyar Közösség tagjainak ismétlődő találkozásaira. 1946 decemberében köztársaság-ellenes összeesküvés címén – többekkel együtt – letartóztatták. A vizsgálat hamarosan a BM ÁVO hatáskörébe került, és a politikai rendőrség koncepciós ügyet kreált a Független Kisgazdapárt gyengítése céljából. A tárgyalás során, hogy társait mentse, mindent magára vállalt. A népbíróság 1947. április 16-án első fokon halálra ítélte, amit a Népbíróságok Országos Tanácsa július 2-án másodfokon jóváhagyott; a persorozatban őt sújtották a legsúlyosabb ítélettel. 1991. április 15-én ítéletét semmissé nyilvánították.

1954.   Németországot (NSZK) fölveszik a NATO-ba.

1983.  Bejrútban egy öngyilkos merénylő teherautó-bombát robbant az amerikai tengerészgyalogság (US Marines) laktanyájában. 241 katona életét veszti, 100 sérült. Az amerikai kontingenst kivonják Libanonból.

1989.  Hatályba lép az új alkotmány (1989.: XXXI. tv.). Szűrös Mátyás házelnök kikiáltja a köztársaságot és átveszi az ideiglenes köztársasági elnöki tisztet.

1989.  Első ízben nyílik lehetőség az 1956-os forradalom szabad megünneplésére; az este folyamán lekapcsolják a Parlament kupoláján a vörös csillag kivilágítását.

1996.  II. János Pál pápa levelében a katolikus vallással összeegyeztethetőnek tartja Darwin evolúciós elméletét.

2001.  Mars körüli pályára áll az amerikai Mars Odyssey űrszonda.

2002. Moszkvában 40–50 csecsen szeparatista elfoglal egy színházat, az ott tartózkodó 700 nézőt túszul ejtve.

2005.  A lengyelországi elnökválasztáson Lech Kaczyński győz, Donald Tuskkal szemben.

2006. Az 1956-os forradalom 50. évfordulójának ünnepségei, közben Budapest belvárosában nagy visszhangot kiváltó zavargások, tüntetések törnek ki.

 

Ezen a napon született:

1837.  Kaposi Mór magyar származású osztrák orvos. Elsőként írta le a később róla elnevezett Kaposi-szarkómát, azaz a láb- és karbőrön megjelenő, éreredetű daganatos jelenséget. Akkor ez ritka megbetegedés volt, azonban az elmúlt évtizedek folyamán gyakran hallunk róla a HIV és az AIDS esetekkel kapcsolatban.

1869.  Zulawszky Béla olimpiai ezüstérmes vívó, honvédtiszt

1883.  Werkner Lajos magyar vívó, kétszeres olimpiai bajnok

1922.  Bálint Ágnes József Attila-díjas író, szerkesztő, dramaturg (Mazsola)

1927.   Leszek Kołakowski lengyel filozófus, történész, író, ellenzéki személyiség

 

Ezen a napon hunyt el:

Kr. e. 42. Marcus Junius Brutus római hadvezér

1456.   Kapisztrán János itáliai teológus, hitszónok, inkvizítor, a nándorfehérvári diadal hőse

1927.   Alexander Bernát filozófus, esztéta, az MTA tagja

1929.  Heim Pál gyermekorvos, a gyermekápolónői iskola létrehozója

1948.  Zerkovitz Béla zeneszerző

1972.   Kamondy (Tóth) László magyar író

1974.   Lengyel Menyhért magyar drámaíró

1999.  Hegedüs András magyar miniszterelnök

2002. Gyarmati István fizikus, fizikokémikus, az MTA tagja