27
január
hétfő
Január 27. hétfő

 

KALENDÁRIUM

Boldogasszony hava

Január 27. hétfő

Évközi 3. hét hétfő

Merici Szent Angéla

Bővebben ITT:

http://www.ktp.hu/kalendar/januar-27-merici-szent-angela-szuz

 

 

 „Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mk3,22-30

Az írástudók, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Jézust Belzebub szállta meg, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Ekkor összehívta őket, és példabeszédekben ezt mondta nekik: „Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha valamely ország meghasonlik önmagával, az az ország nem állhat fenn. És ha egy ház meghasonlik önmagával, az a ház nem állhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlott, nem maradhat fenn, hanem vége van. Senki nem mehet be az erősnek a házába és nem ragadhatja el a holmiját, ha előbb meg nem kötözi az erőst, csak akkor tudja kirabolni a házát. Bizony, mondom nektek, hogy minden vétket és káromlást, amellyel káromkodnak, megbocsátanak az emberek fiainak; de aki a Szentlélek ellen káromkodik, az nem nyer bocsánatot soha, hanem örök vétek fogja terhelni.”

Mert azt mondták: „Tisztátalan lélek van Benne.”

A megbocsátás soha nem Isten önkényén múlik, hiszen Ő szüntelenül könyörülni akar, így a Szentlélek elleni káromlás sem az Ő szidalmazását, vagy gyalázását jelenti. A jézusi mondás értelme a szövegkörnyezetből derül ki. Jézust ellenfelei azzal vádolják, hogy az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket: azaz irgalmasságát, amivel megkönyörül és segíti az embereket, rosszra magyarázták. A jót rossznak látni, és a rosszat jónak, avagy ahogy Shakespeare írja: „szép a rút és rút a szép” (Macbeth), menthetetlen helyzet. Hogyan lehetne ebből a helyzetből megtérni? . Nem lehet ugyanis megbocsátani (nem tilos, hanem lehetetlen) annak, aki nem látja be, hogy bocsánatra szorul, vagy annak, aki a jó mögött mindig rosszat szimatol, miközben a rosszal mindig „megegyezik”. Ez a Szentlélek káromlása, hiszen Ő inspirál minden valódi jóságot, ezért mondja Jézus, hogy az ilyen káromlásra nincs bocsánat, de ez nem Isten akaratából, hanem a lét rendjéből fakad. A gőg elvakítja az embert, és nem ismeri el, illetve föl a másik jóságát, hanem önmaga rosszindulata szerint ítél meg mindent.

 

Historia est magistra vitae

A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...”

Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1844. A pesti Nemzeti Színházban bemutatják Erkel Ferenc Hunyadi László című operáját

1927. Magyarországon bevezetik a korona helyett a pengőt

1944. A Szovjet Vörös Hadsereg áttöri Leningrád több mint két éve tartó német blokádját

1945. A szovjet Vörös Hadsereg felszabadítja a birkenaui és az auschwitzi koncentrációs táborokat

1945. Budapest ostromában a Szentendrei-szigetet megszállták meg a szovjet csapatok. A pesti oldalon folytatódott a szovjet erők támadása, mely során  elfoglalták Mogyoródot, Csömört, továbbá a 12. gyaloghadosztály védősávjában Rákoskeresztúr területén betörtek az Attila III. védővonalban a védelembe. Vecsés és Pestszentlőrinc szintén elesett és megindult a harc Rákospalotáért. A román csapatok pedig elfoglalták Árpádföldet. A szovjetek elfoglalták Ecsert, Vecsést, Ferihegyet, Budán Békásmegyert, majd elérték az Óbudán lévő gyárak területét. A rohamtüzérek és más csapatok egy ellentámadással visszafoglalták a Kelenföldi pályaudvart

1973. Párizsban az Egyesült Államok és Vietnam képviselői aláírják a békeszerződést, mellyel véget ér a Vietnami háború

2010. Az Apple bemutatja az iPad nevű táblagépét

 

Ezen a napon született:

1242. Árpád-házi Szent Margit, IV. Béla leánya

1756. Wolfgang Amadeus Mozart osztrák zeneszerző

 

Ezen a napon hunyt el:

96. Nerva római császár

1860. Bolyai János matematikus

1901. Giuseppe Verdi olasz zeneszerző

1919. Ady Endre költő

1940. Isaac Babel ukrán származású szovjet író, drámaíró, újságíró

1945. Szerb Antal író, irodalomtörténész

1901. május 1-én született Budapesten zsidó családban. A budapesti piarista gimnáziumban érettségizett, ahol Sík Sándor támogatta irodalmi törekvéseit, majd egy évig Grazban nyelvet tanult. 1924-ben magyar-német-angol szakos diplomát szerzett a budapesti egyetemen és még abban az évben doktorált. Járt Párizsban és Olaszországban, 1929-30-ban Londonban volt tanulmányúton. 1925-tõl Kõbányán, 1928-tól a Vas utcai felsõkereskedelmi fiúiskolában tanított. 1932-ben elnyerte az Erdélyi Helikon magyar irodalomtörténet megírására közzétett pályázatának  első díját. 1933-ban a Magyar Irodalomtudományi Társaság elnökévé választották. Az 1934-ben megjelent Magyar irodalomtörténettel országos hírnevet szerzett, de ekkor írta A Pendragon legenda című művét is.1935-ben és 1937-ben Baumgarten-díjat kapott. Utas és holdvilág című lélektani regényét 1937-ben írta. Szellemi műhelyének tekintette a Kerényi Károly körül kialakult, klasszika-filológusokból álló baráti társaságot. Sík Sándor és Zolnai Béla támogatásával 1937-ben a szegedi egyetem magántanárává habilitálták. Az 1930-as évek végén kapcsolatba került a Vajda János Társasággal. Irodalmi előadásokat tartott a Magyar Rádióban. 1941-tõl alkotói tere egyre szűkült: rádióelőadásai elmaradtak, Magyar irodalomtörténetét betiltották, a Nyugat megszűnt. 1943-ban, majd 1944. június 5-én behívták munkaszolgálatra. Fertõrákosra, onnan Balfra vitték. Balfon a tábor őrei agyonverték, majd egy tömegsírba temették. Sírja Budapesten a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben található.

1983. Louis de Funès francia színész, komikus

1984. Országh László nyelvész, irodalomtörténész, szótárszerkesztő

1986. Lilli Palmer német színésznő

1990. Borsos Miklós szobrászművész

2003. Rotter Emília olimpiai bronzérmes, világbajnok műkorcsolyázó

2010. Jerome David Salinger amerikai regényíró