20
augusztus
hétfő
Augusztus 20. hétfő

KALENDÁRIUM

Augusztus 20. hétfő

Évközi 20. hét

Szent István király, Magyarország fővédőszentje: http://www.ktp.hu/kalendar/augusztus-20-szent-istvan-kiraly-magyarorszag-fovedoszentje-minden-magyar-katona

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt7,24-29

Jézus így tanított a Hegyibeszédben: Mert mindenki, aki hallgatja ezeket a szavaimat és követi azokat, hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, jöttek a folyamok, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. De az nem dőlt össze, mert az alapjait sziklára rakták. Mindaz pedig, aki hallgatja ezeket a szavaimat, de nem cselekszi meg azokat, hasonlít majd a balga emberhez, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, jöttek a folyamok, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. Az összedőlt, és nagy lett a romlása.

Történt pedig, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, a néptömegek le voltak nyűgözve a tanításától, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az ő írástudóik.

Államalapító, szent katona királyunkat sokan nézik ma is fanyalogva, viszolyognak, úgymond a „véres kezétől”. Amíg ez pusztán izlés dolga, addíg nincs baj, de tudnunk kell, hogy az életszentség nem egy steril személyiséget takar, hanem „hic et nunc”, „itt és most”, az adott körülmények között megvalósított Isten-kapcsolatot jelent. A lelkiismeret és a kor törvényeinek követése, az Isten és az Egyház ügyének szolgálata, időszakonként más és más tetteket követel az embertől.

Szent István szentéavatásával az Egyház azt mondta ki, hogy ő biztosan üdvözűlt, és Iste Országába jutott. Ez nem jelenti azt, hogy a mi korunk ízlésének megfelel az élete, de gondoljuk meg, hogy dédanyáink élet mennyire nem vonzó a számunkra. Az életszentség nem függ az utókor ítéletétől, hogy a későbbi korok mennyire tartják vonzónak az illető tetteit. Itt a földön az Isten-szolgálatban nincsenek kész receptek, ahogyan Pilinszky írja: „Nekünk magunknak muszáj végül is a présbe kényszerülnünk befejeznünk a mondatot”. Szent István üdvösségére és a mi javunkra fejezte be élete mondatát. Mind ez bátorságot adhat nekünk is, hogy remegés nélkül merjük élni a saját életünket, követni és megtenni a megismert igazságot, engedelmeskedni a lelkiismeretünknek.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

636.    A muszlim arab hadak döntő győzelmet aratnak a Bizánci Birodalom seregei fölött a jarmúki csatában.

1083.  I. László király szentté avattatja I. István királyt és Gellért püspököt, ez alkalomból kiengedi börtönéből Salamont, aki IV. Henrik német-római császárhoz megy Regensburgba.

1849.  Gróf Vécsey Károly Borosjenőn leteszi a fegyvert az oroszok előtt

1849.  Haynau elrendeli az elfogott és szolgálatra alkalmas honvédek besorozását a császári-királyi hadseregbe

1940.  Magyarország csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez

1944.  A Kárpátok előterében megindul a szovjet hadsereg (a 2. és 3. Ukrán Front) Iaşi–Kisinyov offenzívája

1949.  Magyarországot népköztársasággá nyilvánítják

1953.  Budapesten megnyitja kapuit a Népstadion

1953.  Az első szovjet hidrogénbomba fölrobbantása

1966.  Megnyílik az első Debreceni Virágkarnevál

1968.  Éjszaka megkezdődik a Varsói Szerződés csapatainak inváziója Csehszlovákia ellen Magyarország részvételével

1969.  A tisztavatást első alkalommal rendezik meg a Parlament előtt

1988. A budapesti bazilika előtt több tízezres tömeg jelenlétében szentmisén emlékeznek meg az államalapító király halálának 950. évfordulójáról, ahol Paskai László bíboros bejelenti: az Elnöki Tanács és a kormány meghívta a pápát Magyarországra

1992. Megjelenik a Magyar Fórumban Csurka István Néhány gondolat... című pamfletje, amely irányváltást kezdeményez a legnagyobb kormányzó pártban, valamint felveti Antall József utódlásának kérdését

2006.  Halálos áldozatokat követelő vihar Budapesten és környékén, a Szent István-napi tűzijáték alatt

2007.  Budapesten a Kossuth tér helyett a Hősök terén rendezik meg  tisztavatást

2008.  A tisztavatáson rendőrök is leteszik az esküt a Hősök terén

Ezen a napon született:

1664   Pálffy János császári tábornagy, horvát bán, később Magyarország főhadparancsnoka

1847.  Bolesław Prus lengyel író

Ezen a napon hunyt el:

1912.  William Booth angol metodista prédikátor, az Üdvhadsereg alapítója

1914.  X. Piusz pápa

1942.  Vitéz nagybányai Horthy István repülő főhadnagy, kormányzóhelyettes

1948.  Emery Roth magyar származású amerikai építész, New York meghatározó lakóépületeinek, hoteleinek, felhőkarcolóinak tervezője

 

Istenes és világi gondolatok

„Ezért mindenben hasonlónak kellett lennie testvéreihez (Krisztusnak), hogy irgalmas és hűséges főpap legyen Isten előtt, hogy kiengesztelje a nép bűneit. (Zsolt 22,23) Mivel Ó Maga is elszenvedte a kísértést, segítségükre tud lenni azoknak, akik kísértést szenvednek.” (Zsid2,17-18-9

A „vallások svédasztalán” van-e, aki az Atyához vezet minket az Ő Saját kísértései és szenvedései által? Csak, és kizárólag Krisztus!

 

„A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák.” (Szent István Intelmei Imre fiához, 6. fejezet)

Ennyit a „migráns” ügyről.

 

„Nem lehet jó az az orvos, aki még sohasem volt beteg.” (arab közmondás)

A mesterség a szenvedés által költözik az emberbe. Együttérzés, empátia nélkül nincs gyógyítás, sem testileg, sem lelkileg.