29
május
hétfő
május 29. hétfő

KALENDÁRIUM

Május 29. hétfő

Húsvét 7. hete

 

Istenes és világi gondolatok

„Ne tartsd vissza a beszédet mentésre alkalmas időben

és ne rejtsd el bölcsességedet a maga díszében,

mert a beszédről ismerni fel a bölcsességet,

s az okosságot, a belátást és a tudományt az okosnak szaváról,

de bizonysága az erényes cselekedetekben van.” (Sirák4,28-29)

Isten a Szavával, Igéjével teremtette a világot, ezért kel figyelnünk a saját beszédünkre, amivel menthetünk és veszíthetünk.

Ahogy Isten Igéje az Ő „lényének képmása” (Zsid1,2), úgy a szavaink minket, a mi benső világunkat tárják föl, a mi „lényünk” képmásai.

 

„Végső soron a legerősebb kapocs köztünk az, hogy mind ezen a kis bolygón élünk, ugyanazt a levegőt szívjuk, fel akarjuk nevelni a gyerekeinket, és halandóak vagyunk. Közös a sorsunk, és ez nem egy harc.” (John Fitzgerald Kennedy az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke, hivatalban 1961–1963-ig, sz. 1917.05.29.)

Mivel „emberek” vagyunk, ezért kellene összebékülnünk a legegyszerűbb, a magától értetődő dolgokban, ez az Isten teremtette világ összeköt minket.

 

„Maior famae sitis est, quam virtutis.” (Iuvenalis) Hírnévre többen szomjúhoznak, mint erényre.

A hírnév ugyanis publikus, míg az erény csak az egyénre és az Istenre tartozik, ami innen nézve szegényesnek tűnik, pedig Tőle jön az igazi elismerés.

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Jn16,29-33

Tanítványai azt mondták Jézusnak: »Íme, most nyíltan beszélsz, és nem példabeszédet mondasz. Most tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki kérdezzen Téged. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél.«

Jézus azt felelte nekik: »Most hiszitek? Íme, eljön az óra, sőt már itt is van, amikor elszéledtek, mindenki az otthonába, Engem pedig magamra hagytok. De Én nem vagyok egyedül, mert az Atya Velem van.

Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békességetek legyen Bennem. A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, Én legyőztem a világot.«

A Jézus Mennybemenetele és Pünkösd közötti idő a legszörnyűbb időszaka az Egyháznak: Krisztussal már nem tudnak találkozni, a Vigasztaló pedig még nem jött el. Ez a kétségek és a pislákoló, fel-feltóduló remény ideje.

Ebben a részletben Jézus emberségének az egyik legszebb és legmegrendítőbb szavaival találkozunk. A szöveg-, ill. időkörnyezet alapján ezek a szavak a végső valóságról szólnak. Nemcsak ránk, hanem Jézusra is vonatkoznak a Szentírás szavai: „Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, nyomorultabbak vagyunk minden más embernél.” (1Kor15,19). Az, hogy az Atya a Fiúval van, nem ebben a valóságban, nem evilág keretei között nyilvánul ki, itt csak reménybeli.

Milyen emberi itt a mi Krisztusunk, hiszen ki akar közülünk egyedül lenni? Mi, az Ő tanítványai, akkor és most is Magára hagytuk Őt, és mégis mindez a mi békességünké lett, csak adjunk időt Neki.

A megpróbáltatások, amik bennünket érnek, csak előkészületek. Mi nem csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, hanem a „transzcendens történelemben” is, hiszen Krisztus legyőzte ezt a világot.

Mi minden nap félünk, ezért kell a bizalmat, az igaz hitet elmélyítenünk, és kérnünk a Vigasztalót, a Szentlelket.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1205.  II. András király megkoronázása.

1453.  Konstantinápoly eleste, a Bizánci Birodalom bukása, II. Mehmed szultán megkezdi az Oszmán Birodalom kiterjesztését Európa belseje felé

1867.  A magyar országgyűlés megszavazza az 1867. évi XII. törvénycikket a Kiegyezésről, mely szerint a két ország élén közös uralkodó áll (osztrák császár, magyar király), a külügy, a hadügy és az ezekkel kapcsolatos pénzügyek közösek

1938.  Az első „zsidótörvény” Magyarországon

A jogszabályt a Darányi-kormány készítette elő, de már Imrédy Béla miniszterelnöksége alatt fogadta el az országgyűlés. A törvény kimondta: a szellemi szabadfoglalkozású pályák állásainak legfeljebb 20 százalékát foglalhatják el zsidók. A végrehajtást az orvosi és az ügyvédi kamara mintájára létrehozott szakmai tömörüléseknek kell felügyelniük. A törvény szintén 20 százalékban maximálta a tíz értelmiséginél többet foglalkoztató kereskedelmi, pénzügyi és ipari vállalatoknál a zsidók létszámát. A végrehajtásra öt évet írtak elő.

Ezen a napon született:

1504.  Verancsics Antal királyi helytartó, bíboros, diplomata, történetíró

Korának egyik legnagyobb formátumú magyar gondolkodója volt. Pályája kezdetén rokonszenvezett a reformációval, de püspökként már határozottan ellene lépett fel. Irodalmi tevékenysége is jelentős: magasztaló költeményeket, verseket, elégiákat, szónoklatokat, leveleket írt. Levelezésben állt többek között Rotterdami Erasmusszal és Philipp Melanchthonnal is. 1530-tól kezdve dolgozott Antonio Bonfini magyar történetének folytatásán, melyből bár csak töredékek jelentek meg, anyaggyűjtéséből sok adat fennmaradt. A történettudomány számára értékesek utazásainak fennmaradt feljegyzései is.

1872.  Pilch Jenő katonatiszt, hadtörténész, katonai szakíró

1873.  Horvay János szobrászművész

1917.  John Fitzgerald Kennedy az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke (1961–1963)

1920.  Harsányi János (John C. Harsanyi) magyar származású Nobel-díjas amerikai közgazdász

1932.  Delneky Gábor olimpiai bajnok vívó

Ezen a napon hunyt el:

1453.  XI. Konstantin, az utolsó bizánci császár

1875.  Izsó Miklós szobrászművész

1951.  Maróczy Géza nemzetközi sakknagymester

1982.  Romy Schneider (Rosemarie Magdalena Albach) osztrák születésű francia színésznő

1994.  Erich Honecker kelet-német kommunista politikus

2001.  Temessy Hédi érdemes művész színésznő

2003.  Károlyi Amy költő, Weöres Sándor költő felesége