29
június
csütörtök
június 29. csütörtök

KALENDÁRIUM

Június 29. csütörtök

Évközi 12. hét

Szent Péter és Szent Pál apostolok, akikről itt olvashat: http://www.ktp.hu/kalendar/junius-29-szent-peter-es-szent-pal-apostolok-founnep

 

Istenes és világi gondolatok

„Ne nézd le a bűnéből megtérő embert, fel ne hányd neki!

Fontold meg, hogy mindnyájan büntetést érdemlünk.” (Sirák8,6)

A keresztény bűnbánat kiindulópontja az önismeret: én mit követtem el, és főleg mennyire irgalomra szoruló vagyok.

Akkor viszont senkit sem nézhetek le.

 

„Rabszolgaságra legfeljebb rabszolgalázadásokat lehet építeni. A szigorral semmire sem megyünk, ha nincsen hajlandóság a megtérésre.” (Antoine de Saint-Exupéry francia pilóta, író, sz. 1900.06.29.)

Krisztus tanítása volt az egyetlen, ami nem külső erővel változtatta meg a világot (pl. rabszolgaság), hanem a gondolkodás megváltoztatásával, a megtéréssel. Őt kell követnünk.

 

„Ha a gazdag fel tudna fogadni valakit, aki meghal helyette, aranyélete lenne a szegénynek.” (jiddis mondás)

De hál’ Istennek nem lehet. Fontoljuk meg a „dúsgazdag és a szegény Lázár történetét” (Lk16.). A gazdagok mindig szeretnék megvenni a szegényeket. Ne hagyjuk nekik!

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt16,13-19

Amikor Jézus Fülöp Cézáreájának vidékére ment, megkérdezte tanítványait: »Kinek tartják az emberek az Emberfiát?« Ők ezt felelték: »Egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, mások meg Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.«

Erre megkérdezte őket: »És ti kinek tartotok Engem?«

Simon Péter válaszolt: »Te vagy a Krisztus, az Élő Isten Fia.«

Jézus azt felelte neki: »Boldog vagy, Simon, Jónás fia! Mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az Én Atyám, aki a mennyekben van. És mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni Egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a Mennyek Országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a Mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a Mennyekben is.«

„Péter és Pál (tudjuk nyárban) / Összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen / Megárulni egy gyékényen” (Arany János: A fülemile) A két „főapostol” az Egyház egységének szimbóluma, ami a sokféleségben, és éppen a sokféleség által valósul meg. A Bibliából látszik (ami egykorú dokumentum), hogy Péter és Pál között emberileg volt feszültség és ellentét, ugyanakkor mégis, a maguk módján együtt dolgoztak, az Evangélium hirdetésén. Ez egységük alapja.

Jézus az Utolsó-vacsorán a tanítványok egységéért, és nem az egyformaságáért imádkozott. Az „egység a sokféleségben” elve jól tükröződik a két „apostolfejedelem” alakjában. Emberileg nagyon is különbözőek voltak, akik számára az egység nem egy természetes adottság, magától értetődő dolog volt, hanem a Krisztusba vetett hit miatt vállalt kűzdelem, amihez önmagukat kell legyőzni. Ez azóta is így van az Egyházban. Naponta imádkozunk Krisztus ígéreteinek beteljesedéséért, a keresztények egységéért, amiben fontos közbenjárónk és példaképünk a két apostolfejedelem. Nekik is le kellett győzniük saját emberi kicsinyességüket és korlátoltságukat, akár csak nekünk, mint az egység legnagyobb akadályát, de ne felejtsük el, hogy az Egyház egysége végsősoron Isten tette lesz.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1456.  III. Callixtus pápa elrendeli a déli harangozást – közhiedelemmel ellentétben nem a nándorfehérvári győzelem feletti örömében, hanem a csata előtt három héttel, könyörgésként.

1849.  A minisztertanács elrendeli a honvédsereg Szeged környéki összpontosítását.

1849.  Orosz-magyar összecsapás Fogarasnál.

1934.  A „hosszú kések éjszakája”. Hitler leszámol politikai ellenfeleivel, elsősorban az SA vezetőivel.

1938.  Milan Hodža csehszlovák miniszterelnök az Egyesült Magyar Párt vezetőivel tárgyal, akik az autonóm Szlovákián belüli magyar autonómia megvalósítását sürgetik.

1941.  A keleti hadszíntér első magyar hősi halott honvédjei a 10. határvadász zászlóaljból, Wyszkow környéki magaslaton.

1945.  Szovjet–Csehszlovák egyezményt írtak alá, amelynek értelmében Kárpátalját a Szovjetunióhoz csatolták.

1988. Megkezdődik az Országgyűlés nyári időszaka. Állásfoglalást tesznek közzé a romániai falurombolásról. A nyugdíjazott Németh Károly helyett Straub F. Brunó akadémikust választják meg az Elnöki Tanács elnökének. A kormányba három új miniszter kerül. Az államminiszter Pozsgay Imre, az igazságügy-miniszter Kulcsár Kálmán, a művelődési miniszter Czibere Tibor lesz. Az Országgyűlés új elnöke Stadinger István. A Kelet-Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör közérdekű bejelentésben javasolja az Országgyűlésnek az alternatív katonai szolgálat bevezetését.

2000.  Megszűnt a vízumkötelezettség Magyarország és Horvátország között (2000).

2010.  Az Országgyűlés – 263 szavazattal – Schmitt Pált választja a Magyar Köztársaság elnökévé. (Schmitt Pál a szavazás végeredményének bejelentése után letette az államfői esküdt.)

Ezen a napon született:

1863.  Juhász Árpád festő és iparművész

Pályáját hivatalnokként kezdte, majd 1890-ben elvégezte a budapesti Mintarajziskolát. Képzőművészeti tanulmányait 1894–1897 között Lotz Károly növendékeként folytatta. 1905-ben Gödöllőre költözött, s az egy évvel azelőtt megalakult gödöllői művésztelep tagja lett. Munkásságában kiemelkednek a matyó és az erdélyi népviseletekről, népi díszítőművészeti motívumokról készített, néprajzi vonatkozású tusrajzai és akvarelljei. Ő illusztrálta többek között Malonyay Dezső többkötetes népművészeti vállalkozását, de Kőrösi László egyiptomi művészettörténeti könyvét is. Emellett jelentősek tájképei és szecessziós meseillusztrációi is. Munkáinak egy részét a gödöllői Helytörténeti Gyűjteményben és a Magyar Nemzeti Galériában őrzik, de művei budapesti és soproni iskolák falfestményeiként is fennmaradtak.

1879.  Móricz Zsigmond, író, újságíró, szerkesztő

1884.  Szép Ernő költő, író

1900.  Antoine de Saint-Exupéry francia pilóta, író

1935.  Montágh Imre logopédus, tanár

Ezen a napon hunyt el:

1854.  Kossuth Zsuzsanna az 1848-49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos húga

1940.  Paul Klee svájci festő és grafikus

1941.  Ignacy Jan Paderewski lengyel zeneszerző, zongoraművész, Lengyelország miniszterelnöke

1977.  Kutasi György olimpiai bajnok vízilabdázó

1981.  Pethes Sándor színész, komikus

1986.  Hernádi Lajos zongoraművész, érdemes művész, Kossuth-díjas zenepedagógus

2000.  Vittorio Gassman Oscar-díjas olasz színész