14
december
csütörtök
December 14. csütörtök

KALENDÁRIUM

December 14. csütörtök

Advent II. hete

Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító: http://www.ktp.hu/kalendar/keresztes-szent-janos-december-14

 

Istenes és világi gondolatok

„Tudjuk ugyanis, hogy ha ez a mi földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk hajlékot, nem kézzel alkotott, örök házat az Égben. Azért is sóhajtozunk ebben a testben, mert vágyakozunk felölteni rá égi hajlékunkat, hogy ha le is kell vetkőznünk, mezítelennek ne bizonyuljunk. Mert amíg ebben a sátorban vagyunk, roskadozva sóhajtozunk, mivel nem azt akarjuk, hogy levetkőztessenek, hanem hogy felöltöztessenek, s így azt, ami halandó, elnyelje az Élet. Aki pedig felkészített erre bennünket, Isten az, Aki foglalóként a Lelket adta nekünk.” (2Kor5,1-5)

A halállal kapcsolatban – minden ellenkező híreszteléssel ellentétben – nagyon sok mindent tudunk, pl. hogy nem csak a lelkünk él tovább, hanem „fölöltöztetnek” minket, és ami halandó bennünk, halhatatlanná válik.

 

„A tudomány birodalmában nincs megbotránkoztatóbb a csodánál.” (Friedrich Dürrenmatt svájci német drámaíró, író, +1990.12.14.)

Ki nem zárhatja, el nem ismerheti, így a haját tépi.

 

„Nem a szeretet, hanem a gyűlölet egyesít.” (Gilbert Keith Chesterton)

Gondoljunk Pilátusra és Heródesre, akik Jézus elítélése nyomán barátok lettek, pedig előtte utálták egymást (vö.: Lk23,12).

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt11,11-15

Jézus így szólt: Bizony, mondom nektek: asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a legkisebb a Mennyek Országában, az nagyobb őnála. A Mennyek Országa Keresztelő János napjaitól mostanáig erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják el azt. Az összes próféta és a törvény Jánosig erről jövendölt; és ha el akarjátok őt fogadni: igen, ő Illés, aki eljön. Akinek van füle, hallja meg.

Így, Advent közepén a hangsúly most is az „előfutár” Keresztelő János személyén van. Ki ő? Azon túl, hogy az apostoli- és az ősegyház számára a kezdetekben nagy kihívást jelentett a jánosi tanítványi kör és annak tovább élése, a hit szempontjából is tisztázni kell János kilétét. Jézus ebben a kérdésben foglal állást. Ahogyan János tanúskodott Jézusról, most Jézus teszi ugyan ezt a Keresztelővel.

Vannak buta közhelyeink, amiket sajnálatosan nem csupán ismételgetünk, hanem sokszor el is hiszünk. Ilyen az is, hogy „minden relatív”. Ha minden relatív, akkor ez az állítás is, és így értelmetlen. Azon lehet vitatkozni, hogy kinek mikor van reggel, de az egészen biztos, hogy éjfélkor még nincs, délben pedig már nincs reggel. Ugyanígy, az újszövetségi kronológia lehet vita tárgya, de Jézus egyértelművé teszi, hogy Keresztelő János az Ószövetséghez tartozik, s nem az Újhoz.

A zsidóság mindmáig várja Illés visszatérését, aki szerintük a Messiás előfutára lesz. Jézus azt mondja, hogy Keresztelő János Illés szellemét hordozza, ahogyan az angyal azt Zakariásnak is jövendölte a fiáról: „Illés szellemével és erejével fog járni” (Lk1,17). János volt az előfutár, aki a Messiás előtt járt és Jézus Önmagát, mint Isten Üdvösségre vonatkozó ígéreteinek beteljesítéseként értelmezi, és mi is így tekintünk Őrá.

Ugyanakkor erőnek erejével, „erőszakkal” akarunk törekedni a Mennyek Országára, és nem csak sodortatjuk magunkat, hiszen véletlenül nem lehet üdvözülni.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1575.  Báthory István erdélyi fejedelem Lengyelország királya lesz

1848.  Windisch-Grätz herceg megindítja a császári főerők támadását, a téli hadjáratot

1911.  Amundsen és társai (Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel és Oscar Wisting) elérik a Déli-sarkot

1921.  Népszavazás Sopron hovatartozásáról: a szavazók 65%-a Magyarországot választja, a város ezért megkapja a „Civitas Fidelissima” elnevezést

1939.  A Szovjetuniót kiszavazzák a Népszövetségből

1939.  Adolf Hitler utasítja a Wehrmacht főparancsnokságát, hogy kezdje meg a Norvégia elleni invázió előzetes tervezését

1949.  Közigazgatási reform Magyarországon: a vármegyék helyett 19 megye létrehozása

1955.  Magyarország csatlakozik az ENSZ-hez

1960.  ENSZ határozat a gyarmati rendszer megszüntetéséről, az év folyamán az afrikai államok többsége elnyeri függetlenségét

1962.  Az amerikai Mariner-2 űrszonda eléri a Vénuszt

1981.  Izrael elfoglalja a Golan-fennsíkot

Ezen a napon született:

1830.  Madarász Viktor festőművész

1839.  Széchenyi Ödön török altábornagy, a török tűzoltóság megteremtője, Széchenyi István fia

1869.  Mihalik Dániel festőművész

1883.  Uesiba Morihei japán harcos, az aikido megalapítója

1895.  Paul Éluard (Eugéne Emile Paul Grindel) francia költő

1908.  Szepes Mária írónő

1930.  Kállay Ilona Jászai Mari-díjas színésznő

Ezen a napon hunyt el:

1799.  George Washington tábornok, 1789–1797-ig az Egyesült Államok első elnöke

1883.  Földváry Károly honvéd ezredes

1964.  Tompa László erdélyi magyar költő, műfordító

1986.  Páger Antal Kossuth-díjas színész, kiváló művész

1989.  Andrej Dmitrijevics Szaharov szovjet atomfizikus, Nobel-békedíjas emberjogi aktivista

1990.  Friedrich Dürrenmatt svájci német drámaíró, író