24
október
kedd
Október 24. kedd

KALENDÁRIUM

Október 24. kedd

Évközi 29. hét

 

Istenes és világi gondolatok

„Testvéreim! Ha valaki közületek eltéved az igazságtól, és valaki megtéríti őt, tudja meg, hogy aki a bűnöst visszatéríti téves útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és betakarja bűneinek sokaságát. (vö. Péld10,12)” (Jak5,19-20)

Azt csak Istennél fogjuk pontosan megismerni ki mindenki imáinak köszönhetjük megtérésünket vagy megmaradásunkat, s ugyanazt is „odaát” fogjuk megtudni, hogy kiknek segítettünk mi Isten felé, de jó tudni, hogy nem fölösleges az „igazságra törekedni”.

 

„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.” (Lázár Vilmos honvéd ezredes, aradi vértanú, sz. 1817.10.24.)

Ez megtörtént 1849-ben és 1957-ben is, de lassan le kellene szoknunk a forradalmakról, a ribillióról.

 

„Sokan a boldogságot az embernél magasabb régiókban keresik, mások lejjebb, holott a boldogság emberi méretekre van kiszabva.” (Konfucius)

Mert az isteni Gondviselés emberbarát.

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk12,35-38

Jézus így szólt a tanítványaihoz: Legyen a csípőtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr ébren talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, aztán megy, és kiszolgálja őket. S ha a második őrváltáskor vagy a harmadik őrváltáskor jön, és így találja őket, boldogok azok a szolgák.

A „vallásos” ember csak megfelelni akar, a valóban hívő vágya az, hogy „együtt” legyen Istennel. Ennek a vágynak beteljesülését fejezi ki Jézus az Isten asztalánál, a Vele való együtt lakomázás képével. Nyilvánvaló, hogy Isten Országában nem lesz evés-ivás, hiszen az nem materiális, hanem radikálisan „személyes” valóság, az „én” és „Te” bensőséges kapcsolata.

Sokféle boldogság van, van”istentelen” és van „istenes” is. Ébren, ébernek lenni, amikor kell.Jézus szerint ez olyan boldogság, ami nem csap be bennünket és nem enyészik el az idővel. Az emberi gondolkodásnak fontos feladata annak átgondolása, hogy mi is az igazi boldogság, hiszen a hétköznapi életben a birtoklási vágyat, a szerzési vagy hatalmi vágyat, az ösztönök kielégülését tekintik annak. Jézus pedig azt mondja, hogy az a boldog, aki „készen” van a halálra, amikor Isten szólítja.

A fölszólítás, hogy a „csípőnk legyen fölövezve” – a fölövezettség a Biblia nyelvén a készenlétet jelenti – minden kor minden emberére érvényes, különösen azokra, akik másokat fegyverrel szolgálnak, és az az esküjük, hogy az „életük árán” is megvédik a Hazájukat.

Az Ősegyház számára az első „nagy trauma” Krisztus második eljövetelének „késlekedése” volt, hiszen már a „második és a harmadik őrváltás” is elmúlt, és Ő még mindig sehol. Az, ami Lukács idejében konkrét válasz volt konkrét problémára, az ma „egyetemes” jelentőségűvé vált: „Gondolj halálodra és nem fogsz bűnt elkövetni” (Sirák7,36).

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1648.  A vesztfáliai békével lezárul a harmincéves háború

1795.  Harmadik alkalommal osztják fel Lengyelországot

1849.  Haynau kiadja Magyarország ideiglenes katonai közigazgatási szervezetéről szóló rendeletét: Erdélyt, Horvátországot és a Muraközt leválasztja a Magyar Királyságról, az országot 15 kerületre osztja, a megyék megszűnnek

1906.  I. Ferenc József király szentesíti a II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvainak hazahozataláról szóló törvénycikket

1917.  A tizenkettedik isonzói csata kezdete

1929.  "Fekete csütörtök" a New York-i tőzsdén, mellyel kirobban az 1929-től 1933-ig tartó gazdasági világválság

1940.  Kolozsváron megnyitják a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemet

1945.  Életbe lép az ENSZ alapokmánya

1956.  Nagy Imrét nevezik ki miniszterelnöknek, aki október 28-án koalíciós kormányt alakít

1956.  A szovjet csapatok elkezdik Budapest ostromát

1958. A Nagy-Budapesti Központi Munkástanács vezetőinek perében Rácz Sándort életfogytiglani, Bali Sándort 12 évi, Nemeskéri Józsefet 14 évi, Abod Lászlót 8 évi és Mester Endrét 4 évi börtönre ítélik

1973.  Fegyverszünettel ér véget a jom kippuri háború

1980.  A lengyel állami és pártvezetés engedélyezi a Szolidaritás Független Szakszervezet működését

1990.  A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága alkotmány-ellenesnek nyilvánítja a halálbüntetést

1991.  A Szovjetunió és Lengyelország egyezményt köt, hogy 1993 végéig a szovjet fegyveres erők utolsó katonáját is kivonják Lengyelországból

Ezen a napon született:

1632.  Anton van Leeuwenhoek, németalföldi kereskedő, az első mikroszkóp készítője, a baktériumok felfedezője

Ő figyelte meg elsőként a vérben a vörösvérsejteket (1670 táján), az ondóban a spermiumokat, tócsák vizében az egysejtű állatokat; 1683 táján ő látta meg először a baktériumokat (bár még sokáig nem tudták, mit látnak). Ő ismerte föl az izmok harántcsíkolt és sima változatát. Élete során mintegy 500 erős nagyítólencsét és kb. 400 mikroszkóp-szerkezetet készített, ezekből 9 maradt fenn napjainkig. Nevét 2866. sz. kisbolygó őrzi.

1812.  Tóth Ágoston honvéd ezredes, a modern magyar katonai térképészet úttörője

1817.  Lázár Vilmos honvéd ezredes, aradi vértanú

1821.  Aschermann Ferenc 1867-től Vendrei Ferenc honvédezredes, a Magyar Királyi Honvédség tábornoka, hadtörténetíró

1882.  Kálmán Imre zeneszerző, operett-szerző

1901.  Zygmunt Puławski lengyel mérnök, repülőgép-tervező

1904.  Apátfalvi Czene János festőművész

Ezen a napon hunyt el:

1849.  Csernus Menyhért minisztériumi tisztviselő, az 1848-49. es szabadságharc vértanúja

1849.  Perényi Zsigmond a magyar főrendiház másodelnöke, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja

1849.  Szacsvay Imre ügyvéd, politikus, az 1848-49-es szabadságharc vértanúja

1930.  Paul Émile Appell francia matematikus

1938.  Ernst Barlach német szobrász, grafikus, költő

1941.  Reményik Sándor költő

1948.  Vámbéry Rusztem jogász, polgári radikális publicista

1948.  Lehár Ferenc zeneszerző, katonakarmester, operettszerző

1957.  Christian Dior francia divattervező

1974.  David Ojsztrah orosz hegedűművész

1985.  Bódy Gábor filmrendező

1996.  Patkós Irma színművésznő