Családerősítő hétvége

2017, október 13 to 2017, október 15
Családerősítő hétvége

A HM Katolikus Tábori Püspökség

tisztelettel hívja és szeretettel várja

a HM-MH-ban szolgálatot teljesítő katonákat, kormánytisztviselőket, közalkalmazottakat és családtagjaikat a

7. CSALÁDERŐSÍTŐ HÉTVÉGÉRE.

 

A TALÁLKOZÓ MOTTÓJA és TÉMÁJA: A család öröme, mindannyiunk öröme.

Előadások, beszélgetések, interaktív gondolkodás.

 

A találkozó vezetője: Bíró László katolikus tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar családreferense

 

IDEJE: 2017. október 13. péntek, 17.00 óra -15. vasárnap 14.00 óra

HELYE: Balatonakarattya, MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ

 

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 29.

 

Térítési díj: Amennyiben vállalja, hogy a saját, évi 13 éjszakás kedvezményes üdülési keretéből használja fel a napokat, az igényjogosultakra vonatkozó térítési díjat fizeti:

Fürdőszobás szoba felnőttek részére, teljes ellátással 4 550,-Ft/fő/éj,

Idegenforgalmi adó: 360,- Ft/fő/éj (18-70 év között)

Gyermekeknek 3 éves korig ingyenes, 3-12 éves kor között 60%-ot fizetnek.

A gyermekeknek az előadások és a beszélgetések alatt különböző foglalkozásokat tartunk.

 

Amennyiben nem használja a fenti lehetőséget, a nem igényjogosultak részére megállapított térítési díjat szükséges fizetni:

Fürdőszobás szoba felnőttek részére, teljes ellátással 10 460,-Ft/fő/éj,

Idegenforgalmi adó: 360,- Ft/fő/éj (18-70 év között)

Gyermekeknek 3 éves korig ingyenes, 3-12 éves kor között 60%-ot fizetnek.

A térítés módja: Helyszínen készpénzzel, bankkártyával vagy SZÉP kártyával.

A jelentkezés módja: Az üdülési adatlap kitöltésével, melyet a kedvezményes térítési díj igénybevételéhez az illetékes üdültetési felelőssel kell leigazoltatni. A kitöltött üdülési adatlapok felső részére kérjük, írják rá: Családerősítő hétvége 2017 

 

Az adatlapokat a leigazolás után szíveskedjenek eljuttatni az alábbi elérhetőségekre:

MH Rekreációs Kiképzési és Konferencia Központ

Telefax-városi: 88/543-047

Telefax-HM: 02-32/11-05

E-mail: mhrkkk.rekreacio@mil.hu

 

HM Katolikus Tábori Püspökség

Telefax-városi: 1/354-16-25;

Telefax HM: 22-696;

E-mail: ktp@hm.gov.hu

 

********************

A keresztény ember öröme Jézus ajándéka

Ferenc pápa 2013. május 13-án elmondott homíliájának részlete

A keresztény az öröm embere. Ezt tanítja nekünk Jézus, az egyház ebben a sajátos időszakban. Mi ez az öröm? Ez jókedv? Nem. A vidámság jó dolog, de az öröm ennél több. Nem pillanatnyi okok váltják ki, ez egy sokkal mélyebb dolog. Egy ajándék. A jókedv, ha minden pillanatban meg akarjuk élni, végül könnyelműséggé, felszínességgé válik és elvezet a keresztény bölcsesség hiányához, amely kissé ostobává, naívvá tesz bennünket. Az öröm más, az Úr ajándéka és belülről tölt fel bennünket, mint a Szentlélek balzsama. Bizonyosság abban, hogy Jézus velünk van és az Atyával. Az örömmel telt ember magabiztos.

Ezt az örömet bezárhatjuk egy üvegbe, hogy mindig velünk legyen? – tette fel a kérdést a Szentatya. Nem, mert ha meg akarjuk tartani csak magunknak, akkor megbetegszik, és szívünk meggyötörtté válik, arcunk nem a nagy örömöt közvetíti, hanem a nosztalgiát, a melankóliát, amely nem egészséges. Időnként ezeknek a melankolikus keresztényeknek többnyire ecetes uborkához hasonló arcuk van, nem pedig örömmel teli, amely azt sugározza, hogy szép életük van.

Az örömöt nem lehet mozdulatlanná tenni, mert mozgásban kell lennie. Az öröm, vándorló erény. Ajándék, amely úton van, az élet útján halad Jézussal. Hirdetni kell Jézust és az örömet az úton széltében és hosszában. Ez a nagyok erénye, akik felette állnak az apróságoknak, az emberi kicsinyességnek és, akik nem keverednek bele a közösségen és az egyházon belüli kicsinyes dolgokba, akik mindig a távlatok felé tekintenek.

Az öröm vándorúton jár. A keresztény ember örömmel énekel és jár útján, magával hordozva ezt az örömet. Az útonlevés erénye ez. Több mint erény, ajándék, amely elvezet bennünket a nagylelkűséghez. A keresztény ember nagylelkű, nem lehet gyáva. Ez a nagylelkűség erénye visz mindig előre, a Szentlélek lelkiségével. Egy kegyelem, amelyet az Úrtól kell kérnünk.

 

Ferenc pápa 2016. május 23-án elmondott homíliájának részlete

Péter apostol első levele (1Pét 1,3–9) a Krisztusban való hitről mint kimondhatatlan öröm forrásáról beszél, míg a Márk-evangélium híres története a gazdag ifjú szomorúságát említi, hiszen a „nagy vagyonáról nem tudott lemondani, és ezért elszomorodva, leverten távozott” (Mk 10,17–27).

A keresztények olyan férfiak és nők, akik az öröm emberei, akiknek öröm van a szívükben. Nincs keresztény öröm nélkül – állapította meg a Szentatya. Az ellenvetésre, hogy mégis sok ilyen embert látni, a pápa azt válaszolta: „Ők nem keresztények!

A keresztény ember személyi igazolványa az öröm, az evangélium öröme, annak az öröme, hogy Jézus kiválasztott és megváltott bennünket, annak a reménynek az öröme, hogy Jézus vár bennünket, és hogy az öröm – ennek az életnek a keresztjeiben és szenvedéseiben – másképpen fejeződik ki, mint annak a biztonságában való öröm, hogy Jézus kísér bennünket és velünk van. A keresztény ember gyarapítja ezt az örömet az Istenbe vetett bizalma révén. Isten ugyanis mindig megemlékezik szövetségéről. A keresztény pedig a maga részéről tudja, hogy Isten szereti, kíséri őt, és várja. Ez az öröme.

A gazdag ifjú „nem tudta megnyitni a szívét, és a szomorúságot választotta, mert nagy vagyona volt. Ragaszkodott a javaihoz!” – figyelmeztetett Ferenc pápa. Pedig Jézus arra int bennünket, hogy nem szolgálhatunk egyszerre két úrnak: vagy szolgáljuk az Urat, vagy a gazdagságot szolgáljuk. A gazdagság nem rossz önmagában, ellenben a gazdagságot szolgálni, az már rossz dolog. És az a szegényke szomorúan távozott…! „Elkomorodott az arca, s leverten távozott” – ismételte meg az evangélium szavait a pápa. Amikor a plébániai közösségeinkben és intézményeinkben az emberek önmagukat kereszténynek mondják, és azok is akarnak lenni, de végül szomorúak maradnak, akkor ott valami nem megy. Segíteni kell őket, hogy rátaláljanak Krisztusra, hogy megszűnjön a szomorúságuk, hogy örömre leljenek az evangéliumban, hiszen az valóban az evangélium öröme – buzdított a Szentatya.

Ferenc pápa kitért az öröm és a meglepetés kapcsolatára. „A pozitív meglepetést a kinyilatkoztatás, Isten szeretete, a Szentlélek keltette érzelmek adják. A keresztény a meglepetések embere” – hangsúlyozta. A történet végén Jézus az apostoloknak megmagyarázza, hogy ennek az egyébként derék fiatalembernek nem sikerült követnie őt, mert ragaszkodott a vagyonához. Akkor ki üdvözülhet? – kérdik tőle az apostolok. Jézus ezt feleli: „Lehetetlen az embereknek, de nem Istennek!”

A keresztény öröm annak a meglepetésnek a megvalósulása, mely elismeri hogy szabadulást nyertünk az e világi dolgokhoz való ragaszkodástól, amelyek elszakítanak bennünket Jézustól. A sok e világi dologtól valójában Isten ereje, a Szentlélek ereje ment meg minket.