Hírek

2020, július 4
HÍR

 

HÍREK  HÍREK  HÍREK  

H ÍR E K  H Í R E K  H Í R E K

HÍREK   HÍREK   HÍREK

 

 

Hálát adunk neked Uram és magasztalunk téged!

 

Hálát adunk neked Uram azoknak az embertársainknak a helytállásáért, bátorságáért és emberszeretetéért, akik a koronavírusos betegeket gyógyították és ápolták, mindazokért, akik most is élen járnak a járvány elleni küzdelemben.

 

Hálát adunk neked Uram azokért az embertársainkért, akik az elmúlt megpróbáló hónapok alatt meg tudták mutatni a közelség nagyszerűségét, a gondoskodó szeretet finomságát, az áldozatvállalás nemes cselekedeteit.

 

Hálát adunk neked Uram, hogy a viszontagságos időben olyan embereket adtál a világnak, akik megannyi erőfeszítéssel és nagylelkű elkötelezettséggel végezték munkájukat és szolgálatukat, akik szent bátorsággal néztek szembe a vészhelyzet minden viszontagságával és nehéz körülményével.

 

Hálát adunk neked Uram azokért az embertársainkért, akik a te szereteted és áldott közelséged élő jelei lettek világunk számára, mert lelket és szívet melengető emberségükkel megmutatták a jóság és a figyelmesség gesztusainak áldásos jelenlétét és valóságát.

 

Hálát adunk neked Uram azokért az embertársainkért, akik gyöngéd és csendes jelenlétükkel vigasztaló közelséged áldott jelei tudtak lenni azok számára, akik földi útjukat befejezve elindultak a veled való találkozásra.

 

Hálát adunk neked Uram és magasztalunk téged!

 

Adj bátorságot, hogy mindazt, amit a járvány idején a világban láttunk, hallottunk és megtapasztaltunk elkötelezettségből, odaadásból, nagylelkűségből és az áldozatot vállaló szeretet tanúságtételeiből, hasznosan tudjuk felhasználni a jelenben és megőrizve kamatoztassuk jövőbeli életünk számára.

 

Add, hogy példamutató embertársaink helytálló szolgálata legyen valamennyiünk számára bátorítás az emberi közösségért és társadalomért meghozott felelősségvállalásra, a kihívások leküzdésére, világunk lelki és erkölcsi megújulására.  

 

Hálát adunk neked Uram minden olyan tapasztalatért is, amely a járványhelyzet nehéz napjaiban megmutatta a testi-lelki gyöngeségből származó egyéni megsebzettségünk valóságát és sérülékeny világunk elesettségét.

 

Add, hogy a beléd vetett hit reménységével tudjunk járni életünk útján, elfogadva biztató szeretetből kinyújtott gondviselő kezed bátorítását és vigasztalását. Ámen.

 

**********

 

XVII.

KÖRNYEZET-ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TÁBOR

 

Ebben az évben 17. alkalommal rendezzük meg

Környezet- és természetvédelmi táborunkat a HM-MH-ban szolgálatot teljesítők 11–16 éves gyermekeinek.

 

A tábor IDŐPONTJA:

 

1. TURNUS (30 fő): 2020. július 05. vasárnap – 10. péntek

2. TURNUS (30 fő): 2020. július 19. vasárnap – 24. péntek

3. TURNUS (30 fő): 2020. augusztus 02. vasárnap – 07. péntek

 

A TURNUSOKBAN JELENLEG NINCS TÖBB SZABAD FÉRŐHELY.

MINDAZOKAT, AKIK MOST VÁRÓLISTÁN VANNAK,

ÉRTESÍTENI FOGJUK,

AMINT AZ ELHELYEZÉSBEN KEDVEZŐ VÁLTOZÁS TÖRTÉNIK.

 

HELYE: Regiment Diáktanya (ReDtanya) 8354 Karmacs, Szent Anna tér 1.

 

A táborban az alábbi feltételekkel lehet részt venni:

1. Betöltött 11 éves kortól 16 éves korig (2004. január 01. – 2009. december 31. között születettek)

2. A jelentkező gyermek valamelyik szülője a HM-MH-ban teljesít aktív szolgálatot.

3. A táborba kizárólag tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző gyermek vehet részt, melyről a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet mellett, COVID-19 triage nyilatkozat is szükséges, melynek formanyomtatványát e-mailen küldjük ki a későbbiekben.

4. A táborba való bekerülésnél a jelentkezési adatlapok beküldésének időrendi sorrendjét vesszük figyelembe.

5. A járványügyi szabályzók a tábor szolgálati személyeire is vonatkoznak.

 

Aktuális részvételi díj: 11.000 Forint

A teljes részvételi díj 48.000 Ft. Az aktuális részvételi díj a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a HM Katolikus Tábori Püspökség és a HM Katolikus Tábori Püspökség katonalelkészeinek támogatása által jöhetett létre.

Az aktuális részvételi díjat a jelentkezés elfogadását követően 2020. július 03-ig kell befizetni, melynek módjáról e-mail formában tájékoztatjuk a szülőket.

 

A gyermekek szállása: Épületben, a hatályos járványügyi szabályok betartásával.

 

A tábor tervezett programjai: Kalandtúra a Rezi-várig; Zobori Élmény Park (Zalaszabar); Zalaegerszegi és nagykanizsai kirándulás; Strandolás a Balatonnál; Kis-Balaton; Zalavári Történelmi Emlékhely; kézműves foglalkozások, vetélkedők, ügyességi sorversenyek, sportversenyek, szalonnasütés.
 

További információ: Dombóvári Piroska Mobiltelefon: 30/900-18-86 E-mail: Q_DOMBOVARI@mil.hu
 

Általános táborismertető: http://www.ktp.hu/document/kornyezet-es-termeszetvedelmi-gyermektabor

 

 

**********

 

S Z E N T M I S É K

MH REKREÁCIÓS, KIKÉPZÉSI ÉS KONFERENCIA KÖZPONT

IMATEREM-KÁPOLNA

BALATONAKARATTYA

 

JÚLIUS

Július 5. vasárnap, 09.00 óra

Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Július 12. vasárnap, 09.00 óra

Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Július 19. vasárnap, 09.00 óra

Nagy Ferenc Endre főhadnagy, tábori lelkész

 

Július 26. vasárnap, 09.00 óra

Takács Tamás ezredes, lelkészi kar vezető

 

AUGUSZTUS

Augusztus 2. vasárnap, 09.00 óra

Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész

 

Augusztus 9. vasárnap, 09.00 óra

Szentesi Csaba őrnagy, kiemelt tábori lelkész

 

Augusztus 16. vasárnap, 09.00 óra

Takács Tamás ezredes, lelkészi kar vezető

 

Augusztus 20. csütörtök, 09.00 óra

Takács Tamás ezredes, lelkészi kar vezető

 

Augusztus 23. vasárnap, 09.00 óra

Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész

 

**********

******

 

 

ÜNNEP SZARAJEVÓBAN

Összevont rendezvényen emlékeztek meg

a magyar honvédelem napjáról, a hősök napjáról, a békefenntartók napjáról és pünkösdről

Eredeti megjelenés:

https://honvedelem.hu/cikk/szarajevoban-is-unnepeltek/

 

Összevont rendezvényen emlékeztek meg a magyar honvédelem napjáról, a hősök napjáról, a békefenntartók napjáról, valamint a pünkösdről a Bosznia-Hercegovinában szolgáló magyar békefenntartók május 30-án, a szarajevói Butmir-táborban.

Az állománygyűlésen Horváth József őrnagy, katolikus tábori lelkész elevenítette fel az 1849. május 21-én történteket. Mint mondta: Budavár visszafoglalásának napja, mint a magyar honvédelem napja él tovább az utókor emlékezetében, őrizve valamennyi hős emlékét, aki életét áldozta Magyarországért.

 

 

Baráth Ernő dandártábornok, az EUFOR Parancsnokság törzsfőnöke John Fitzgerald Kennedy idézetével szólt a katonákhoz: „Ne azt kérdezd, hogy mit tud tenni érted a hazád, hanem azt, hogy te mit tudsz tenni a hazádért!” Mint mondta, a mai, gyorsan változó világban nemcsak attól válhat valaki hőssé, hogy feláldozza az életét valamely hadszíntéren, hanem attól is, ha teljesíti katonai esküjében foglalt kötelességeit és a katonai értékekhez híven szolgálja országát, áldozatát pedig a haza gondoskodással fogja meghálálni.

 

**********

 

 

„NEM INFLUENSZERKEDNI AKARTUNK,

HANEM VALÓDI, MÉLY TARTALMAT LÉTREHOZNI”

Markovics Milán Mór századossal,

a tatai MH 25. Klapka György Lövészdandár katolikus tábori lelkészével beszélgettünk

hivatásról, lelkigondozásról, Commodore 64-ről, online terekről és a Karanténkápolnáról.

Eredeti megjelenés:

https://honvedelem.hu/cikk/nem-influenszerkedni-akartunk-hanem-valodi-mely-tartalmat-letrehozni/

 

Mindannyiunk megszokott életét felforgatta az új típusú koronavírus megérkezése Európába és Magyarországra. Önt és a tatai dandár katonáit hogyan érték ezek az események és a velük járó korlátozások?

A koronavírussal kapcsolatos hírek először külföldön értek. Egy németországi konferencián vettem részt, ahol pont koreai kollégákkal ebédeltünk és ők már akkor kapták a híreket, miszerint egy, az egész világra kiható járvány van kibontakozóban. Amikor Berlinből elindultam haza, akkor ott már mindenkin érezni lehetett – főleg a Távol-Keletről jövőknél –, hogy baj lesz. Sejtették, sejtettük, hogy valami történni fog, de még nem volt világos számunkra, hogy ez ténylegesen mivel jár majd.

Hazaérkezésemkor itthon ebből még nem éreztem semmit. Az Olaszországból érkező hírek voltak azok, amelyekből mi magyarok és egész Európa gondolhatta, hogy nagy a baj. Onnantól kezdve már mi is készültünk. Azt azért hozzátenném, hogy aki katona lesz és olyan hivatást választ, ami az élet határhelyzeteivel foglalkozik, az az ilyen rendkívüli eseményekre másképpen reagál. A katonára és a lelkészre sokan úgy néznek, hogy amíg nincs rájuk szükség, addig csak útban vannak, de ha eljön a krízis, az alapvetően változtatja meg ezt a hozzáállást. A lelkész a lelki és spirituális biztonságunkért szolgál, a katona meg a személyes és az ország biztonságának érdekében végzi feladatát. Én személy szerint azt éreztem, hogy hirtelen értelmet nyert minden, amit eddig tanultam, csináltam, és amire készültem. Teljes lényegében tudom elvégezni a szolgálatomat akkor, amikor nem a megszokott mindennapjainkat éljük, hanem abból ki kell lépnünk, és minden egyes lépésnek sokkal nagyobb súlya van. Szóval egy felfokozott, szolgálatra készen álló hangulatba kerültem és azt tapasztaltam, hogy a környezetemben is egy ilyen gondolatok fogalmazódtak meg.

 

 

Szolgálati helyén, közvetlen környezetében, a tatai dandárnál milyen reakciókat tapasztalt, azon kívül, amit az imént említett? Megkeresték önt esetleg külön is?

Van egy nagyon jó profilképkeret a Facebookon, ami így szól: „A hivatás szólít minket, hogy te otthon maradhass!”  Számomra ez egy szimpatikus üzenet és jól leírja, hogy mi, akik a honvédségben szolgálunk, hogyan viszonyulunk most ezekhez az időkhöz. Eleinte a természetes bizonytalanságot éreztem mindenkin, mert – ahogy sokan mondják – valójában ez is egy háború. Bill Gates fogalmazta meg, hogy olyan, mint egy világháború, csak most mindannyian egy oldalon állunk.  A laktanyában éreztem: sok emberben ott van a bizonytalanság, mivel – természetes módon – aggódtak a családjukért. De egy katonának valahol az is a dolga, hogy ilyenkor erőt merítsen a bajtársi közösségből és egy jó értelemben vett alázattal végezze a szolgálatát. Nekem tábori lelkészként ilyenkor meg kell őket hallgatnom, hogy tudják és érezzék: elmondhatják azokat a dolgokat, ami kérdésként bennük felmerül. Elmondhatom, lelkipásztorként több feladatom lett, de elsősorban lelkigondozói szempontból.

Aztán később, amikor életbe léptek a korlátozó intézkedések, az emberekkel történő kapcsolattartás és beszélgetés, a személyes kapcsolattartás lehetősége beszűkült. Ekkor jött elő a kérdés, hogy miként lehetne megszólítani az embereket, akikkel nem tudok találkozni, s már ekkor egy online kapcsolattartási formában gondolkodtam. A dandár vezetése nagyon jól reagált az eseményekre: a parancsnokkal, valamint az alakulat pszichológusával megbeszéltük a legfontosabb teendőket, amelyekkel a katonák szolgálatát segíthetjük. Ennek eredményeként a tábornok úr – a személyügyet is bevonva – létrehozta a Humán Tanácsadó Csoportot. Később egy, a dandárhoz érkezett önkéntes műveleti tartalékos orvos alezredes segítségével még hatékonyabb humánmunka bontakozott ki. Feladatunk és szaktudásunk szerint igyekszünk a parancsnok munkáját támogatni.

 

Említette, hogy a korlátozások bevezetésével egy online kapcsolattartási formán gondolkodtak, ami a Karanténkápolna néven meg is valósult. Mennyire volt önnek új ez a fajta, az online térben történő kommunikáció?

Nekem már a ’80-as években volt egy Commodore 16-os számítógépem, utána meg egy Commodore 64-esem, és azokkal nagyon sokat dolgoztam. Két osztálytársammal már akkoriban sokat játszottunk számítógépes játékokkal, különféle programokat írtunk basic és quick basic nyelven. Így mondhatom, hogy már elég korán bekerültem és beletanultam a számítástechnika világába. Aztán a ’90-es években kezdett igazán elterjedni az internet és a saját készítésű online média. A baráti társasággal mi viszonylag korán kezdtük el a honlapgyártást, így elmondhatom: tőlem soha nem állt távol az online, számítógépes technika, a digitális világ. Ennek is köszönhető, hogy a mostani helyzetben azon kezdtem el gondolkodni, miként lehetne az online jelenlétet úgy megvalósítani, hogy ne tömegtartalmat gyártsunk. Az online térben körülnézve jól látható, hogy mindenki próbált valahogy reagálni a járvány kirobbanására. Az Egyház például – ahogy én látom – eléggé gyorsan reagált és azok, akiknek volt valamilyen előképzettségük – de még olyanok is, akiknek ez eddig egy ismeretlen világ volt – nagyon hamar jelentkeztek saját tartalommal. Sokan rájöttünk ara, hogy a mozgóképes formátum a legkifejezőbb, s ahol megjelenik egy ismerős arc, aki tartalmas dolgot tud produkálni, ott lesz közönség is. Így kezdtem el én is gondolkodni azon, mit lehetne adni úgy, hogy az a Magyar Honvédség és az Egyház keretein belül is kompatibilis legyen, azaz megfeleljen az egyházi szempontoknak és a honvédségi elvárásoknak is. Jeleztem az elöljáróimnak: nekem vannak ötleteim.

Az lehet látni az interneten, hogy nagyon sokan amolyan spirituális „gyorséttermet”, csinálnak, amikor tartalmat hoznak létre, és ez nem jó.  Azt tudtam, hogy a mi online jelenlétünknek két irányba nem szabad elmennie. Az egyik ez a „gyorsétteremi” forma, ami túl felszínes. Ugyanakkor azzal is tisztában voltam, hogy az sem célravezető, ha mi is istentiszteletet, szentmisét közvetítünk online. Így olyan megoldást kerestem, ami úgy adhat valami tartalmasat a minket nézőknek, hogy az megőrzi spirituális jellegét, és újfajta módon biztosítja a szabad vallásgyakorlást a katonák és hozzátartozóik számára. Így jött a Karanténkápolna ötlete.

 

 

Honnan jött a név és milyen tartalmat érhetnek el azok, akik meglátogatják a felületeiket?

A karantén elnevezés ugye adta magát. Emellett a tábori lelkész kifejezés angol nyelvű változata, a chaplain, aminek latin eredetije jelent lelkészt és kápolnát is. Mivel mi, tábori lelkészek kis templomban szolgálunk, tábori körülmények között, ezért adta magát, hogy ezt a kifejezést használjam én is, és így lett Karanténkápolna a műsor neve. A logó készítésekor pedig a pestisjárványok idején használt pestis-doktor álarcot, valamint egy keresztes lovagot hívtam segítségül, aki – spirituális értelemben – harcol a járvány ellen. Ahogy Pál apostol is mondta: „Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik.”

Az eredeti koncepciónk az volt, hogy a Karanténkápolna során olyan tartalmat adjunk, amit akkor is elmondanánk a katonáknak, ha nemcsak időben, de térben is együtt lennénk. Ebben az egyházi hagyományok is segítségünkre vannak. A vasárnapi mise prédikációját – amit úgy nevezünk, hogy homília vagy igehirdetés – tartottuk a legalkalmasabbnak elmondani ezen a csatornán keresztül. Tehát nem akartunk egy teljes istentiszteletet, vagy szentmisét közvetíteni. Viszont szerettünk volna olyasmit adni, amire akkor is tud valaki figyelni, ha otthon tartózkodik, de éppen mással van elfoglalva. A visszajelzések alapján az ötlet működik. Eleinte nekünk sem ment minden könnyedén, de figyelve a minket követőkre, folyamatosan fejlődtünk és mára látszik már, hogy mi a célszerű irány, miközben folyamatosan várjuk továbbra is a visszajelzéseket.

A püspökség általános helynökének, Berta Tibor ezredesnek kezdeményezésére indult el az este 21 órai áhítatunk, ami tulajdonképpen egy imádság, melyben imádkozunk a járványban elhunytakért a járvány miatt szolgálatban lévőkért – beleértve az egészségügyben dolgozókat, a katonákat a rendőröket és sorolhatnám még. A technika segítségével felvettem a kapcsolatot a missziókban szolgáló tábori lelkész kollégáimmal és – az egyik kollégám javaslatára – összevágtam egy olyan anyagot, amiben nem egy ember mondja el az imát, hanem a tábori lelkészek rögzítették annak egy-egy rájuk eső sorát. Ezeket megosztottam a közösségi oldalainkon. Azt már az elején megbeszéltük, hogy mi nem influenszerkedni akarunk, hanem valódi, mély tartalmat létrehozni, ezért ezek a videók nem érhetőek el nyilvánosan, csak egy-egy linken keresztül. Természetesen, aki veszi a pár kattintásnyi időt, az csoportosítva a ktp.hu-n meg a csatapap.wordpress.com-on is megtalálja az adásainkat. Sok katona jelzi nekünk, hogy otthon, a hozzátartozóikkal, családi környezetben is nézik ezeket a videókat, ami külön öröm nekünk. A fialatok véleménye ebben a műfajban amúgy is fontos, számítunk rá a jövőben is.

 

 

Hogyan látja, ha véget ér a járvány, ezek az online térben formálódó közösségek élővé válhatnak?

A járványt követően természetesen másképpen kell majd megszólítanunk az embereket, mert a mostani egy teljesen más állapot. Az biztos, hogy akik már követnek minket, azokat könnyebben elérjük majd a jövőben is, így reméljük, ha valaki hallott erről a kezdeményezésről, az a járványt követően is keresi majd a kapcsolatot velünk. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a világ egyre jobban digitalizálódik és ez a fajta kapcsolattartás nem fog eltűnni. Nekünk pedig arra kell törekednünk, hogy ezt a lehető legjobb és legszakmaibb formában tegyük. De természetesen nagyon várom már, hogy a katonák fizikálisan is visszatérjenek a templomokba és újra ilyen formán is szabadon élhessenek a vallásgyakorláshoz való jogukkal.

 

**********

 

 

A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS

ÚJ IDŐPONTJA

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2021. szeptember 5–12. között lesz Budapesten.

Április 23-án jelentette be a Vatikán, hogy Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve – tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre és annak következményeire – egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust .

A Vatikán jóváhagyta Erdő Péter bíboros, prímás javaslatát az elhalasztott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontjára. A katolikus világeseményt 2021. szeptember 5–12. között rendezik meg Budapesten – adta hírül a NEK Általános Titkársága május 12-én.

 

 

 

**********

 

ÉLETRAJZI KÖTET JOSEPH RATZINGERRŐL

Eredeti megjelenés:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/monumentalis-eletrajzi-kotet-jelent-meg-joseph-ratzingerrol

 

https://www.magyarkurir.hu/img1.php?id=105556&v=0&img=c_02.jpg

 

Május 4-én jelent meg a német Droemer kiadónál Peter Seewald közel ezerkétszáz oldalas biográfiája Joseph Ratzingerről, XVI. Benedek nyugalmazott pápáról Benedikt XVI. Ein Leben címmel.

Seewald, aki 1992 óta szoros kapcsolatban áll Ratzingerrel, s négy beszélgetőkönyvet is kiadott vele, ezúttal is számos órán át beszélgetett életéről a volt egyházfővel, és a hetvennégy fejezetre tagolódó könyv összeállításához Georg Gänswein érsekkel és Georg Ratzingerrel, az emeritus pápa testvérével is hosszasan eszmét cserélt. A képekkel gazdagon illusztrált kötet végén Peter Seewald és Joseph Ratzinger újabb beszélgetése olvasható. XVI. Benedek részletesen nyilatkozik a nyugalmazott pápa jogi státuszáról, amely kizárja azt a félreértést, hogy egyszerre két pápája lenne a Katolikus Egyháznak, megemlíti, hogy Ferenc pápához fűződő baráti kapcsolata nemhogy nem lazult, hanem még szorosabbá vált, s visszautasítja azokat a vádakat, melyek szerint visszavonulása ellenére beavatkozik egyházi ügyekbe. A beszélgetés során szóba került, hogy Joseph Ratzinger korábbi szándéka ellenére mégis készített szellemi végrendeletet, amelynek tartalma csak halála után lesz megismerhető.

 

**********

 

ISTEN ÉLTESSE 

A 93 ÉVES EMERITUS PÁPÁT

 

 

XVI. Benedek családi nevén Joseph Ratzinger 1927. április 16-án született Marktl am Innben, Bajorországban, a Passaui Egyházmegye területén.. 1951 június 29-én szentelték pappá. VI. Pál pápa 1977 március 25-én münchen-freisingi érsekké nevezte ki, majd június 27-én bíborossá kreálta. 1981. november 25-én II. János Pál pápa a Hittani Kongregáció prefektusává nevezte ki.  II. János Pál utódaként 2005. április 19-én pápává választották. 2013. február 11-én nem sokkal déli fél 12 után egy bíborosi konzisztóriumon latin nyelven elmondott beszédében bejelentette, hogy lemond péteri szolgálatáról.

Február 28-án délután öt órakor elhagyta a pápai lakosztályt és helikopterrel a Castel Gandolfoba utazott. Ferenc pápa megválasztása utántól a Vatikáni Kertekben található Mater Ecclesiae-kolostorban él.

 

**********

 

ÉLETEM ÁRÁN IS  MEGVÉDEM

https://honvedelem.hu/fooldal-kiemelesek/eletem-aran-is-megvedem-3/

 

**********