Hírek

2020, szeptember 24 to 2020, december 31
Hírek

 

HÍREK  

TUDÓSÍTÁSOK

INFORMÁCIÓK

 

 

BÍZD RÁ MAGAD

Elindult a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom családsegítő honlapja

Szeptember 12-én bemutatták a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Család Munkacsoportja által létrehozott Bízd rá magad honlapot, amely mögött az élet bármely szakaszában és területén segítő katolikus szakmai hálózat is szerveződött.

Bízd Rá Magad! kezdeményezéshez csatlakozott szakemberek találkozóján Erdő Péter bíboros, prímás azt kérte, hogy legyen ez az oldal és a mögötte szerveződő közösség egy katalizátor ahhoz, hogy a katolikus hívő emberek valóban élő, egymást segítő, összetartó közösséget alkossanak.

www.bizdramagad.hu oldal azokat a szervezeteket és szakembereket gyűjti össze, amelyek és akik a családok mindennapi életével kapcsolatban felmerülő kihívások, nehézségek megoldásához tudnak valós, gyakorlati segítséget nyújtani a várandósságtól a gyermek- és kamaszkoron át a felnőtt élet problémáin keresztül egészen az időskorig.

Mi, katolikusok, keresztények nem vagyunk különbek a többiektől, problémáink, nehézségeink nekünk is vannak, csak az elvárásaink nagyobbak. Nem merünk segítséget kérni, és nem nézünk szembe a valósággal még akkor sem, amikor már a szakadék szélén állunk – fogalmazott köszöntőjében Dávid Beáta. A szociológus, egyetemi tanár, a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Család Munkacsoportjának vezetője azt is hozzátette, hogy az emberek egyre kevésbé bíznak egymásban. Nem merik jelezni, ha baj van, mert szégyellik a problémáikat és úgy érzik, elrontottak valamit, ha gondok merülnek fel életükben.

 

 

A honlap eredetileg márciusban indult volna, ám a vírus itt is közbeszólt. A karantén alatt erősödött meg az ötletgazdákban a vágy, hogy a Bízd Rá Magad! valamiképp összekapcsolódhasson a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal, s hogy azokat a szervezeteket gyűjtse össze, amelyek a Katolikus Egyház támogatásával működnek.

A honlap mögött álló munkacsoport kiemelten fontosnak tartja azt is, hogy a Bízd Rá Magad! híre eljusson a plébánosokhoz is, hiszen azok a katolikusok, akik felismerik, hogy baj van és mernek is segítséget kérni, sokszor hozzájuk fordulnak, ám a plébánosok gyakran nem tudnak mit tenni. A honlap nekik és sok más, az Egyházban segítő embernek – családreferensnek, pedagógusoknak, hitoktatóknak – is kiindulópontként szolgálhat, hiszen bármilyen problémára azonnal tudnak általa ajánlani megfelelő, a Katolikus Egyház „minőségbiztosításával”, ajánlásával rendelkező megbízható szervezeteket, programokat, szakembereket.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szorosan összekapcsolódik a Bízd Rá Magad! kezdeményezéssel. A katolikus világtalálkozóknak a lelki élményeken túl van a társadalom egészének szánt öröksége. Cebuban, amely a legutolsó kongresszus házigazdája volt, ötezer utcán kóborló gyermeket ültettek egy asztalhoz a szeretetvendégség során és aztán építettek számukra egy árvaházat. Magyarországon nem ilyen drámai a helyzet, de a családoknak, a gyerekeknek nagyon sokféle segítségre van szükségük. Ennek a támogatásnak egyik formája ez a hálózat.

Noha a honlapon megtalálható (egyre bővülő számú) szervezetek és szakemberek nem feltétlenül katolikus hátterűek, ám az Egyház egyfajta minőségbiztosításként egytől egyig mindegyikükért jót áll: katolikusként nyugodt szívvel kereshetjük bármelyiküket, biztosak lehetünk abban, hogy keresztény értékrendünknek megfelelő tanácsokat, segítséget fogunk kapni.

 


*********


 

8 ÉVES A HONVÉDKÓRHÁZ KÁPOLNÁJA

2020. szeptember 18-án ünnepelték meg a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház székhelyen lévő Isteni Irgalmasság Kápolna megáldásának nyolcadik évfordulóját.

A hálaadó szentmisén, melyet Nagy Ferenc Endre főhadnagy, tábori lelkész mutatott be, felolvasták Bíró László tábori püspök gondolatait: „Ennek a kápolnának JEL szerepe van, ez a kápolna jelzi, hogy nemcsak egysíkúság, nemcsak szenvedés van, hanem a szenvedésnek értelmet is adhatunk, mert magasság is van, ahová a lét kívánkozik… Örüljünk ennek a kápolnának, aki tud, jöjjön ide, hogy testvéreink bátorítást kapjanak mindennapi küzdelmeikhez.”

 


*********


 

VÉGET ÉRT AZ ONLINE TALÁLKOZÓ

Befejeződött az Eucharisztia jegyében szervezett online előtalálkozó, amelyet a jövő évre halasztott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eredeti időpontjában rendeztek meg. Erdő Péter bíboros felkérésére a kongresszus előadói, tanúságtevői videóüzenetet küldtek. Öt kontinens, 11 államából érkeztek a kisfilmek, amelyek a kongresszus YouTube-csatornájára kerültek fel.

 

Szeptember 13-án az online előtalálkozót Erdő Péter bíboros, prímás nyitotta meg. A főpásztor fontosnak nevezte, hogy imádságban együtt reflektáljunk arra a nagy élményre és megrázkódtatásra, amit a járvány okozott életünkben.

https://www.youtube.com/watch?v=GXyrl66Giyk

 

A nyitónapon Rómából küldte el üzenetét Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának elnöke. A koronavírus rávilágít az igazán lényegesre: az istentisztelet a járvány alatt sem szűnt meg, hanem az Eucharisztiából merítve a szolidaritás tetteiben nyilvánult meg. Marini ökológiai megtérésre is hívott bennünket, hiszen felelősséggel tartozunk egy jobb jövő reményében a Földért és embertársainkért.

https://www.youtube.com/watch?v=2Bflsi8tCGI&t=4s

 

Szeptember 14-én, Valerian Maduka Okeke, a nigériai Onitsha egyházmegye érseke üzent. Az afrikai országból érkezett videóban köszönetet mondott a „derék magyar embereknek”, valamint a magyar kormánynak és Isten népének, akik adományaikkal támogatták az éhínségtől, a keresztényüldözéstől és a járványtól is szenvedő ottani közösséget és megmutatták az eucharisztikus szeretetet.

https://www.youtube.com/watch?v=dBLdlPQfUH8&t=204s

 

Szeptember 15-én, az üldözött káld katolikus közösség háláját tolmácsolta a magyar népnek és kormánynak Louis Raphaël Sako bíboros, káld katolikus pátriárka. A hosszú éveken át Irakban dúló háború mély sebeket okozott. A keresztény közösség vezetője azt hangsúlyozta, hogy bár az imádság nem képes a történéseket közvetlenül megváltoztatni, de az eseményeket átélő személy szívét, látásmódját befolyásolhatja. Aki imádkozik az élvezi a békét és képes megélni a kedvesség örömét másokkal való kapcsolatában is - üzente a káld katolikus közösség vezetője.

https://www.youtube.com/watch?v=1uyNdV9aORg&t=45s

 

Szeptember 16-án, Timothy Dolan New York érseke arra irányította a figyelmet, hogy nem újulhatunk meg az Egyházban anélkül, hogy ne újulnánk meg hitünkben is.

https://www.youtube.com/watch?v=6vg4P4mNvRs&t=104s

 

Szeptember 17-én, Johannes Hartl német teológus-filozófus felnőttkori megtérő üzenetében azt hangsúlyozta, hogy az emberek a bezártság idején az imádság és a spiritualitás felé fordultak. A teológus, irodalomtudós szerint meg kell tanítani az embereket a mély imaéletre, amely átsegítheti őket a kríziseken és az Eucharisztia vételezésének átmeneti hiányán is.

https://www.youtube.com/watch?v=hVwSx5sZUj0&t=113s

 

Ugyanezen a napon láthatták Moyses Azevedo, a Shalom Katolikus Közösség alapítójának videóját. Aki arról beszélt, hogy nem Isten küldte a vírust, Ő velünk van, jelen van szeretettel és részvéttel eltelve az emberiség fájdalma és szenvedése közepette. Kihangsúlyozta: “Nem vagyunk egyedül. Jézus ígérte meg nekünk, hogy életünk minden napján velünk lesz. Megadja nekünk a kegyelmet és az erőt, hogy a kereszt és a feltámadás erejével győzedelmeskedjünk.”

https://www.youtube.com/watch?v=g9Sfdy_HTbE

 

Szeptember 18-án, Ägidius J. Zsifkovics a Kismartoni Egyházmegye püspöke üzenetében arra tért ki, hogy nem mindennapi tapasztalást éltek meg a keresztények a koronavírus járvány idején. Ezt a zsidó nép pusztai vándorlása során megtapasztalt nélkülözésével állította párhuzamba, kihangsúlyozta, hogy az egyház megmutatja az ember számára, hogy hol tudja az éhségét és a szomját csillapítani a mennyei kenyér által.

https://www.youtube.com/watch?v=d5TEn0bMbyk&t=35s

 

Ezen a napon került fel a YouTube-csatornára Detroitból Mary Healy teológus videója is, aki a Szentírásból a Jézus által meggyógyított vérfolyástól szenvedő asszony példáját állította párhuzamba a világjárvány okozta félelemmel, szorongással, amelyet most sokan érzünk. Felidézte Jézusnak az asszonynak mondott szavait, amely szerint a hitének köszönheti a gyógyulását.

https://www.youtube.com/watch?v=zN1gWez1tt8&t=45s

 

Szeptember 19-én, Gérald Lacroix bíboros, Quebec érseke osztotta meg kisfilmjében a gondolatait arról, hogy a világjárvány egy meghívás arra, hogy elmélyülhessünk a hitben. Ennek jó eszköze a kongresszus. A kanadai világtalálkozó tapasztalatai alapján azt üzente: “A kongresszus segít, hogy meghalljuk Jézus hívását, hogy keljünk át a másik partra és találkozzunk azokkal, akik még nem ismerik Isten szeretetének örömét!”

https://www.youtube.com/watch?v=f3XJi728lp4

 

Ugyanezen a napon Jean-Luc Moens, a CHARIS moderátora a bezártságban megélt hitbéli tapasztalásáról, a kegyelem állapotáról, az önmagában felfedezett isteni jelenlétről beszélt. Hét szóban foglalta össze számunkra mindezt: “Jézus, tudom, hogy itt vagy és szeretlek!”

https://www.youtube.com/watch?v=AfjA1dqDn2A&t=86s

 

Szeptember 20-án, az online előtalálkozó utolsó napján a kárpátaljai Szabó Konstantin görögkatolikus pap arról számolt be, hogy a kényszerű bezártság idején az átélt istenfélelem mellett, az elmélyülő hitről is tapasztalatot szereztek. Szabó Konstantin üzenetében kiemelte, hogy ami a legfontosabb, hogy szeretettel tudtuk átélni ezt a próbatételt.

https://www.youtube.com/watch?v=SwkKDtXubfw&t=211s

 

A szokásos vasárnapi Úrangyala imádság után üdvözölte Ferenc pápa Magyarországot, a főpásztorokat, a híveket és mindenkit, aki hittel és örömmel várta a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Budapesten. A Szentatya, aki a tervek szerint jelen lett volna a világtalálkozó záró szentmiséjén azt kérte: “Lélekben egyesülve haladjunk tovább az előkészületekkel, az Eucharisztiában találva meg az Egyház életének és küldetésének forrását.”

 

A NEK jegyében szervezett online előtalálkozót Erdő Péter bíboros, prímás üzenete zárta. A főpásztor a budapesti Hősök terén mondta el gondolatait. Egy olyan helyszínen, ahol az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó- és záró szentmiséje volt. Egy olyan térről beszélt, ahol a kommunista diktatúra alól felszabaduló, útkereső Magyarország több mint félmillió híve imádkozott együtt 1991-ben a Budapestre látogató II. János Pál pápával. A világjárvány sok tanulsága közül a magyar főpásztor kiemelte: „Nagyon sok online szentmise közvetítést tartottunk, de mindenki tudta, hogy ez nem egyenértékű a személyes jelenléttel. Az Eucharisztia iránti vágy dominálta ezt az esztendőt. Adja Isten, hogy jövő ilyenkor valóban együtt ünnepelhessünk a világ minden tájáról érkező hívőkkel együtt!”

https://www.youtube.com/watch?v=gootIpguDwI&t=2s

 


*********


 

SZÜLETÉSNAPI NAPI KÖSZÖNTÉS

Szeptember 19-én, szombaton szabadtéri szentmise keretében köszöntötték 70. születésnapján a plébánia hívei Kocsis István atyát, az Istenhegyi Szent László plébániatemplom plébánosát, nyugállományú ezredes, tábori esperest.

A szentmise elején mobiltelefonos összeköttetéssel Bíró László tábori püspök köszöntötte Kocsis Istvánt, aki 12 évig szolgált tábori papként a Katonai Ordinariátus keretei között Budapesten 1994-2006 között.

 


*********


 

TEMPLOMMEGÁLDÁS TATÁN

2020. szeptember 13.

Eredeti megjelenés: Magyar Kurír és Katolikus Tábori Püspökség facebook

Szeptember 13-án, vasárnap délelőtt áldották meg a külsőleg felújított Szent Kereszt Plébániatemplomot Tatán. A város főterén álló templom az ország egyik legnagyobb harangjával dicsekedhet.

 

 

A hely a katonák számára is fontos, hiszen a dandárzenekar rendszeresen mutat be koncertet, de már szentmisén is szolgálatattak zenei betéteket. Számos tatai katona keresztelkedett, házasodott meg a falai között, vagy vasárnaponként jár ide szentmisékre. Szent László napján katonamise is többször volt már falai között, melyet egy alkalommal Bíró László tábori püspök celebrált.

 

Az ünnepélyes megáldást ünnepi szentmise keretében Veres András győri megyéspüspök végezte, a dandárt és a katonákat, Markovics Milán Mór százados, tábori lelkész képviselte.

 


*********


 

EMLÉKHELYET AVATTAK SZEGHALMON

2020. szeptember 12.

Eredeti megjelenés: Katolikus Tábori Püspökség facebook

Emlékhelyet avattak második világháborús hősök tiszteletére szombaton délelőtt Szeghalmon a Wenckheim-D'Orsay kastély előtti parkban. Nyolcvan évvel ezelőtt – 1940. június 23-án – került sor a városban a Magyar Királyi 32. Honvéd Határvadász-zászlóalj csapatzászlajának felavatására, ennek tiszteletére tartottak ünnepélyes történelmi megemlékezést, és avattak emlékhelyet az utókor számára.