Hírek

2021, január 20 to 2021, december 31
Hírek

 

 

H Í R E K   

 


Egyházi segítség a Honvédkórházban

Eredeti megjelenés: honvedelem.hu 


A koronavírus-járvány elleni harc első vonalába világszerte rengeteg önkéntes segítő jelentkezett, akik valamilyen egészségügyi képességgel rendelkeznek. Köztük a Dunakeszin szolgáló Balázs András atya, aki jelenleg a Honvédkórházban önkéntesként lát el szakápolói feladatokat.

Képek és videó itt: https://honvedelem.hu/hirek/egyhazi-segitseg-a-honvedkorhazban.html

 

 

 


EMLÉKEZÉS

A MAGYAR KIRÁLYI 

2. HONVÉD HADSEREGRE 


A Don-kanyarban elesett hősi halottak tiszteletére tartottak megemlékezést az MH 5. Bocskai István Lövészdandár katonái Debrecenben január 12-én a Hősök temetőjében. A megemlékezésen Sajtos Szilárd őrnagy, református és Szentesi Csaba őrnagy katolikus tábori lelkészek mondtak kegyeleti imát.

 

 

Tatán a Magyary Zoltán Művelődési Központ melletti II. világháborús emlékműnél az MH 25. Klapka György Lövészdandár emlékezett meg a Don melletti csaták katonáiról január 12-én. A megemlékezésen Markovics Milán Mór százados, tábori lelkész mondott imádságot a doni hősök és áldozatok lelki üdvéért.

 

 

 

******

 

A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadseregről és katonáiról hivatalosan több évtizedig szinte csak megalázó és méltatlan módon volt szabad beszélni és írni, megemlékezni pedig csak egyéni módon lehetett a csendes gyász fájdalmas tiszteletadásával.

Az első nagy világégés után alig pár évvel zavaros gondolatvilágú ideológiák indultak el a világot leigázni szándékozó útjukra, s újra fölütötte fejét az önzésből fakadó békétlenség ragadozó tébolya, mely az emberi történelem eddigi legnagyobb háborúját idézte elő.

Magyarországról 1942. áprilisa és júliusa között mintegy 207 ezer katona indult el a Don melletti hadszintérre megannyi aggodalommal és félelemmel a szívében, de engedelmeskedve a katonai eskünek és parancsnak a haza iránti hűségből, hogy teljesítsék katonai szolgálatukat; de számosan voltak azok is, akiket kényszerítettek erre.

Megannyian vélték úgy: családjukat óvják, nemzetüket oltalmazzák, hazájukat védik. A nagy sokaság áldozatkész lélekkel harcolt és ontotta vérét. Voltak ártatlan szenvedők, voltak, akik emberi méltóságukból kivetkőztek, s voltak, akik méltatlanul és kegyetlenül bántak másokkal. Számtalan embertelenség történt, ugyanakkor megannyiszor ember tudott maradni az ember, amikor a bajbajutott, megszűnt ellenségnek lenni, s felebaráttá szelídült, akiben felismerhetővé vált az „isteni képmás”.

Mindannyiukra emlékezünk, akik a Don melletti csaták hősei és áldozatai voltak, akik közül sokan a legvégsőkig kitartottak, akik másokat életük kockáztatásával megmentettek, akik számosan és megannyiszor föl tudták mutatni a katonaerények legszebb megnyilvánulását, a bajtársiasság fölemelő nemes cselekedeteit.

 

 


 

VATIKÁNI DOKUMENTUM

A VAKCINÁRÓL

 


 

A Ferenc pápa által létrehozott Vatikáni Covid-19 Bizottság és a Pápai Életvédő Akadémia december 29-én közös dokumentumot adott ki Védőoltást mindenkinek – 20 pont egy igazságosabb és egészségesebb világért címmel.

A dokumentum itt olvasható:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/exkluziv-vatikani-dokumentum-vakcinarol-beoltas-elfogadasa-erkolcsi-felelosseg

 

 

 


FERENC PÁPA ÜZENETE 

A BÉKE 54. VILÁGNAPJÁRA

A gondoskodás kultúrája – mint a béke útja


Az új év hajnalán szívből szeretném köszönteni az állam- és kormányfőket, a nemzetközi szervezetek vezetőit, a különböző vallások szellemi vezetőit és híveit, valamint minden jóakaratú embert. A legjobbakat kívánom mindenkinek, hogy ez az esztendő az emberiség családját az egyes emberek, közösségek, nemzetek és országok közötti testvériség, igazságosság és békesség útján vezesse. 

A teljes üzenet itt olvasható: 

https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-beke-54-vilagnapjara--a-gondoskodas-kulturaja---mint-a-beke-utja

 

 


EGYÜTT SIKERÜL

FOHÁSZ

A MAGYAR HONVÉDSÉG

KATONÁIÉRT


 

Örökkévaló Urunk!

A viharos világjárványban újra és újra magasztalunk téged atyai gondviselésed jóságáért, és kérve kérünk, hallgasd meg fohászainkat!

 

A mindennapok nehézségei között is hálásan köszönjük, hogy megannyi embertársunk szemében éles fényként ott ragyog az a gondoskodó önzetlenség, amelynek birtokában nagy bátorsággal és figyelmes szeretettel tudnak áldozatot hozni szeretteikért és felebarátaikért.

 

Oltalmazó kezeidbe ajánljuk Urunk az egész emberi közösséget, nemzetünket, országunkat, családjainkat, gyermekeinket!

Add, hogy a békesség derűje járja át valamennyiünk szívét és lelkét, hogy támaszra találjunk egymásban a kölcsönös szeretet által!

 

Gyógyító kezeidnek áldása legyen erőforrás a tudomány szakembereinek és az egészségügyben dolgozóknak; kérünk, segítsd őket áldozatos, életmentő szolgálatukban!

Segítsd a hatóságokat, hogy rendelkezéseikkel elősegítsék a járvány leküzdését és a nyugalom rendjének biztonságot adó megteremtését!

 

Védelmező kezeiddel áldd meg a Magyar Honvédség katonáit, honvédelmi alkalmazottait, kormánytisztviselőit, hogy továbbra is állhatatosak maradjanak hazánk biztonságának és társadalmunk békéjének szolgálatában, mely által lehetőséget teremtenek mindazoknak, akik az emberi élet fönntartásáért dolgoznak!

 

Segítsd Urunk, azoknak a bajtársainknak szolgálatát,

akik a kórházakban látják el feladataikat,

akik a közintézményeket őrzik,

akik járőröznek településeinken,

akik a fertőtlenítő mentesítéseket végzik.

Add, hogy bátor helytállással végezzék feladataikat, megfontolt magatartásuk pedig a felelősségteljes emberség vonzó példájává váljon mindenki előtt!

 

Közbenjáró imánkkal kitartó erőt és türelmet kérünk azoknak a katonatársainknak, akiket a vírus megfertőzött, s akik a járvány miatt a betegség fájdalmaival és nehézségeivel küszködnek!

Oltalmazó segítségeddel vedd őket gyámolító kezedbe és enyhítsd megpróbáltatásaikat!

Áldd meg őket, hogy érezzék gondviselő és irgalmas jóságod közelségét!

 

Mindenható Urunk, atyáink Istene! Hálát adunk neked életünk minden pillanatáért! Kérve kérünk, adj odaadó lelkületet, hogy hitünk újra és újra erőre kapjon, s így helytálló bátorsággal tudjuk végezni szolgálatunkat a te dicsőségedre, felebarátaink és bajtársaink javára!

 

Kérünk, Urunk, segíts továbbra is mindannyiunkat, akik a Magyar Honvédségben szolgálunk, hogy rendületlen bátorsággal végezzük feladatainkat a járvány leküzdésében!

 

Hisszük, hogy a te segítségeddel együtt sikerül! Ámen.

 

 


Korábbi híreink

itt olvashatók: 

http://www.ktp.hu/document/megjelenes-mediaban-2020