Népszámláláskor valljuk meg, hogy katolikusok vagyunk!

2022. szeptember 14. szerda

Népszámláláskor valljuk meg, hogy katolikusok vagyunk!

 

„Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.
De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt." (Evangélium Máté szerint 10,32-33)

 

2022. október 1. és november 28. között népszámlálás lesz Magyarországon.


A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra buzdít minden magyar katolikust, hogy bátran vállalja vallási hovatartozását és felelősségének teljes tudatában adjon választ a népszámlálás vonatkozó kérdésére.


A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok számára is.


A népszámlálás első szakasza október 1–16. között zajlik, amikor minden Magyarországon élő személy online töltheti ki a népszámlálási kérdőívet. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, azt október 17. és november 20. között személyesen keresik fel a számlálóbiztosok. November 21–28. között pedig a települési jegyzőknél lesz pótösszeírási időszak azoknak, akik bármilyen okból korábban kimaradtak.


A népszámlálás 14. kérdése így hangzik: „Mi a vallása, felekezete?” A választ minden esetben csak digitális formában (a számlálóbiztosok, illetve a jegyzők is digitálisan, tableten töltik ki a kérdőívet), begépelés útján lehet megadni.
A rendszer a „katolikus” szó begépelése közben három választási lehetőséget kínál majd fel:
– a latin, azaz a római katolikus hívek ezt a lehetőséget válasszák:
katolikus (római katolikus)
– a bizánci, azaz görögkatolikus hívek pedig ezt a lehetőséget válasszák:
katolikus (görögkatolikus)
– akik az előző kettőhöz nem tartoznak, mert bár katolikusok, de egy másik közösséget, rítust képviselnek (pl. örmény vagy kopt katolikusok), választhatják a harmadik lehetőséget: Magyar Katolikus Egyház.

A kérdésre nem kötelező válaszolni, azonban a vallási hovatartozás identitásunk részét képezi. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia arra buzdítja az egyházmegyéket, a plébániákat, a szerzetesközösségeket, az egyházi oktatási, szociális és egészségügyi intézmények vezetőit és dolgozóit, hogy minden lehetséges fórumon hívják fel az emberek figyelmét arra, hogy a népszámlálás alkalmával is vallják meg hitüket.


A püspöki konferencia arra buzdít mindenkit, hogy a teljesen anonim - a KSH a nevet és a megadott válaszokat informatikailag külön kezeli - népszámlálás alkalmával bátran vallja meg hitét, Krisztushoz és az ő Egyházához tartozását.


A kampány során a Magyar Katolikus Egyház facebook oldalán egyházi és világi személyek videoüzenetekben buzdítanak katolikus mivoltunk megvallására.


[galeria]

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva