Kalendárium

 

májushétfő
27
Évközi idő 8. hét

Május 27. hétfő

Pünkösd hava

Évközi idő 8. hét

 

„NEM CSAK KENYÉRREL ÉL AZ EMBER…”
NAPI EVANGÉLIUM: Mk 10,17-27
Odafutott Jézushoz valaki, térdreesett Előtte és megkérdezte: »Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?« Jézus erre azt mondta neki: »Miért mondasz Engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamisan ne tanúskodj, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat!« [Kiv20,12-16; MTörv5,16-20] Az illető azt felelte neki: »Mester! Ezeket mind megtartottam ifjúságom óta.«
Akkor Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és azt mondta neki: »Egynek vagy még híjával: menj, add el, amid van, s add a szegényeknek, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, kövess Engem!« Erre a szóra az elkomorult és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus pedig körültekintett és azt mondta tanítványainak: »Milyen nehezen jutnak Isten országába azok, akiknek nagy vagyonuk van!« A tanítványok csodálkoztak szavain. Jézus pedig újra megszólalt, és ezt mondta nekik: »Fiaim! Bizony, nagyon nehéz az Isten országába jutni azoknak, akik a vagyonban bíznak! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni Isten országába.« Azok erre még jobban csodálkoztak, és egymást kérdezgették: »Akkor hát ki üdvözülhet?« Jézus azonban rájuk tekintett és így szólt: »Az embereknek lehetetlen ez, de Istennek nem; mert Istennek minden lehetséges« [Ter18,14; Jób42,2].
Elsőre úgy tűnik, hogy Jézus kötekedik ezzel az ifjúval, holott csak szembesíti őt a saját zsidó vallásosságával, amely csak Istent tartotta egyedül Jónak. A mi számunkra, akik Krisztusban Istent ismertük meg, Ő az Aki egyedül és legfőképpen Jó.
Csak Márk evangéliuma hozza ezt a fordulatot: „Jézus ránézett és megkedvelte”. Ismét félre lehet érteni a bibliai jelenetet, mintha Jézus eddig felületesen beszélt volna a fiúval. Az eredeti görög nyelv szerint Jézus nem csak ránézett, hanem mélyreható tekintettel meglátta az ifjú lényegét. Olyan szemmel mézett rá, mint ahogyan reméljük, hogy minket is meglát az Úr. Jézus meglátta őt és megkedvelte, isteni módon szerette meg. Meglátta benne az elemi vágyódást Isten után, a Vele való teljes közösségre. Ezt szerette meg benne Jézus. Ahhoz azonban, hogy Isten szeretetét el tudjuk viselni, bátorság kell. A „gazdag ifjúból” ez a bátorság hiányzott. A Krisztus által meglátott Isten utáni elemi vágya helyett, az ifjú jobban ragaszkodott a pillanatnyi hogylétéhez, a vagyonához. Szörnyű lehetőség ez, és halálos ragaszkodás a mulandókhoz. Nem elég, ha csak az Isten szeret bennünket, bátraknak kell lennünk, hogy az igazi és ne az emberalatti vágyainkat kövessük.

Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. - A történetírás valóban az idők tanúja, az igazság fénye, az emlékezet élete, az élet tanítómestere, a múlt idők hírnöke. (Marcus Tullius Cicero)
„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

Ezen a napon történt:
1703. Lerakják a leendő orosz főváros, Szentpétervár első erődítményének alapkövét
1849. Déva várőrsége megadja magát Bem csapatainak
1849. Görgei három hadteste megkezdi felvonulását a Vág-vonalra
1871. Ferenc József rendelete a Korona Őrségről. A Magyar Királyi Koronaőrséget 1751-ben hozták létre s több mint egy évszázadon át a császári reguláris hadseregből szerveződött. I. Ferenc József elhatározása értelmében a koronaőrséget a magyar királyi honvédség állományából kell megszervezni, s mint önálló csapattest a Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozik. A koronaőrség 24 főből állt, ehhez tartozott még 5 fő küldönc és 2 fő polgári alkalmazott. A koronaőrség parancsnokát törzstiszti rangban – 1920 után – a kormányzó nevezte ki. Az utolsó parancsnok Pajtás Ernő volt, helyettese Vály István alezredes. A 24 fős koronaőrség kizárólag tiszthelyettesekből állt: 1 fő alhadnagy, 7 főtörzsőrmester és 16 fő törzsőrmester.
1871. A Párizsi Kommün leverése
1937. Átadják a Golden Gate hidat San Franciscoban
1940. A német hadsereg körülzárta és június 4-ig megsemmisítette a francia–brit haderőt, amelynek egy részét sikerült hajókon Angliába menekíteni
1941. Az Atlanti-óceánon összevont brit flottacsoport (a King George V és Rodney csatahajók, a Norfolk és Dorestshire cirkálók) elsüllyesztik a bombatalálatoktól mozgásképtelenné vált német Bismarck csatahajót, hajót elhagyó tengerészeket a sorsukra hagyják a tengerben
1957. Megállapodást írnak alá a szovjet hadsereg további magyarországi tartózkodásáról
1969. Magyarország csatlakozik az atomsorompó- egyezményhez
1994. Alekszandr Szolzsenyicin Nobel-díjas író száműzetéséből visszatér Oroszországba

Ezen a napon született:
1508. Zrínyi Miklós horvát–dalmát és szlavón bán, a szigetvári hős
1890. Sebestyén Irén nyelvész, műfordító
1933. Ilku Marion József ukrajnai magyar festőművész

Ezen a napon hunyt el:
1504. Temesvári Pelbárt ferences hithirdető, író
1564. Kálvin János francia reformátor
1581. Báthory Kristóf erdélyi fejedelem
1708. Esze Tamás a Rákóczi Szabadságharc hadvezére, a kurucok első ezredese, majd brigadéros
1840. Niccolò Paganini olasz hegedűművész, zeneszerző
1981. Pilinszky János Kossuth-díjas költő, műfordító, publicista
2008. Solymos Ede kandidátus, néprajztudós, muzeológus, a dunai halászat nemzetközi hírű kutatója

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva