Bérmálás

Beavató szentség, mely csak egyszer vehető fel. A szentségben való részesülést a keresztelési anyakönyvben a megjegyzések rovatba feljegyezzük, és erről - szükség esetén - igazolás kérhető.

A Katolikus Tábori Püspökség várja minden megkeresztelt érett felnőtt jelentkezését, aki teljes közösségre kíván lépni a bérmálás szentségében az Egyházzal.

Normális helyzetben akkor bérmálkozik a megkeresztelt jelentkező, ha kisgyermekkori keresztelkedését követően, hitbeli tudással gazdagon, érett fejjel úgy dönt, hogy befejezi az Egyház életébe való beavatását, mely a keresztelésével kezdődött, folytatódott elsőáldozásával majd ő maga rendszeresen tisztult és nevelődött a bűnbocsánat- és oltáriszentség által. Bérmálni általában a megyéspüspöknek, egyházmegyénkben a katonai ordináriusnak van joga, aki ezt a jogát - megfelelő szükség esetén - átadhatja egy tábori lelkészének. Így a megfelelően felkészült jelölt akár helyőrségében, akár műveleti területen is bérmálkozhat.

A bérmálást az érett fejjel keresztségre készülő számára kiszolgáltathatja a tábori lelkész is a keresztséggel egyidőben.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva