Elsőáldozás

Nem beavató szentség, csak az Oltáriszentség első ünnepélyes vétele. Idejét és helyét feljegyezzük a keresztelési anyakönyvben, amiről - szükség esetén - igazolás kérhető.

Jézus Krisztus, az Atyának Fia az utolsó vacsorán saját testét és vérét hagyta ránk, hogy ünnepléseinkben, örömeinkben, bánatainkban lehetőségünk legyen bensőséges kapcsolatra lépni vele. Ezért a szentmisében átváltoztatott és kiszolgáltatott Oltáriszentség ünneplése és vétele érett személyt kíván, aki felfogja miben részesül. Normális helyzetben a tábori lelkész ünnepélyes körülmények között, hitbeli megalapozás után részesíti a megkeresztelt személyeket elsőáldozásban.

Történhet gyermekkorban, de legalább 9-10 éves kort követően, legalább kettő év felkészítés után.

Történhet a felnőtt személy keresztelésekor is, ha keresztelési felkészítése erre is kiterjedt.

Elsőáldozás érdekében a keresztelt forduljon tábori lelkészéhez, aki meggyőződik a jelentkező szándékának komolyságáról és hitbeli tudásáról, majd kellő tanítás után, kegyelmi állapotban (Bűnbocsánat szentsége) kiszolgáltatja neki első alkalommal az Oltáriszentséget. Az Oltáriszentség vétele mint általában, úgy első alkalommal is költségmentes. Esetleges költségeket vonhat maga után a választott templom díszítése, vagy világítása, ami az érintett templomtól függ.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva