A RÓMAI EGYHÁZ

ELSŐ VÉRTANÚI

Róma égését (64. július 17-23.) követően haltak meg, csak azért, mert Krisztus hívei voltak. Valamennyien Szent Péter és Szent Pál tanítványai, nevüket nem ismerjük. Valószínűleg a ő szenvedésükre utal Péter apostol Első Levele 4,12-13.

Az eseményekről a pogány Tacitus (54-120) részletes tudósítást adott (Annales 15,44): egy általános megbotránkozást keltő orgia után a cirkusz területén lobbant föl a tűz, egyszerre több ponton. A szeles idő miatt rendkívüli gyorsasággal szétterjedt, s csak a hatodik napon tudták megfékezni. Néró császár a menekülő népnek megnyittatta a Mars-mezőt és Agrippa épületeit, sőt még a maga kertjeit is, és sebtében épületeket húzatott a nélkülöző sokaság befogadására; Ostiából és a közeli községekből közszükségleti cikkeket szállíttatott föl, s a gabona árát mérőnként 3 sestertiusra csökkentette. Híre terjedt ugyanakkor, hogy eközben házi színpadán Trója pusztulását énekelte. Róma 14 kerületéből négy maradt épen, három a föld színéig lerombolódott, a többi hétben is megrongálódott az épületek többsége, köztük paloták, templomok is. Mivel a nép gyanúja, hogy a tűzvész parancsra tört ki, nem oszlott el, Néró császár a város gyűlölt keresztényeit tette meg bűnösnek. Összefogdosták, s Néró kertjeiben, a Vatikán dombjának déli lejtőjén látványosságként vadállatok bőrébe bújtatva kutyákkal marcangoltatták szét őket, másokat keresztre feszítettek és alkonyatkor meggyújtották őket. Római Szent Kelemen levele szerint a zsidók féltékenységének és irigységének is része volt abban, hogy a császár és a nép a keresztények ellen fordult. A 12-13. században június 22-én a 16. század végén június 24-én 1969-től június 30.

 

Olvasmány Szent I. Kelemen pápának a korintusiakhoz írt leveléből

Hagyjuk most a régi példákat, vegyük szemügyre a nemrég megdicsőült bajvívókat; saját korunk nemes példaképeit állítsuk magunk elé. Féltékenység és irigység miatt szenvedtek üldöztetést, és küzdöttek mindhalálig, akik a leghatalmasabb és legigazabb oszlopaink voltak.

Állítsuk szemünk elé a jóságos apostolokat. Pétert, aki a gonosz féltékenység miatt nemcsak egy vagy két, hanem sok megpróbáltatást viselt el, és így vértanúságot szenvedvén a dicsőség megérdemelt helyére költözött. Féltékenység és viszály okozta, hogy Pál a béketűrés pályabérét felmutathatta: hétszer verték bilincsbe, menekülésre kényszerítették, megkövezték, Keleten és Nyugaton az igét hirdette, hitének dicső híre messze elterjedt, és miután az igazságra tanította az egész világot, a Föld határáig ért, a nép vezetői előtt vértanúságot szenvedett, így távozott el a világból, és költözött el a szent helyre, mint a béketűrés legszebb példaképe.

Ezekhez a férfiakhoz, kik szentül rendezték életüket, a kiválasztottak nagy serege járult, akik ugyancsak a féltékenység miatt sok kint és gyötrelmet szenvedtek, és a legszebb példát adták nekünk. A Danaidák és Dirkék kínjával szenvedtek üldöztetést a féltékenység miatt az asszonyok, akik, miután súlyos és kimondhatatlan kínokat álltak ki, elérkeztek a hit pályafutásának végére, és gyenge testükkel a legszebb pályabért nyerték el. A féltékenység elidegenítette az asszonyok szívét férjeiktől, és ez fordította visszájára Ádám atyánknak ezt a mondását: Ez már csont a csontomból, és hús a húsomból (Ter 2, 24). A féltékenység és a pártoskodás nagy városokat dúlt fel, és nagyszámú népeket irtott ki gyökerestül.

Ezeket nemcsak azért írjuk, kedveseim, hogy kötelezettségeitekre figyelmeztessünk benneteket, hanem hogy magunkat is ugyanerre emlékeztessük, mert ugyanazon a küzdőtéren vagyunk, és ugyanaz a harc vár reánk is. Hagyjuk ezért a hiú és hasztalan gondokat, és térjünk át a mi dicső és tiszteletreméltó hagyományainkra. Lássuk, Alkotónk szemében mi a szép, a kellemes és a szívesen látott. Nézzünk figyelmes szemmel Krisztus vérére, és ismerjük fel, Isten előtt milyen drága az ő vére, amely üdvösségünkre kiontatván, az egész világnak megszerezte a bűnbocsánat kegyelmét.

 

Könyörgés

Istenünk, te a római Egyház bőségesen sarjadó vetését vértanúk vérével öntözted. Add, kérünk, hogy életük áldozata biztos erőforrásunk legyen, és elvezessen a halálon aratott szent győzelem örömére. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva