FERRER SZENT VINCE

áldozópap

született: Valencia, Kasztília, 1350. jan. 23. 

elhunyt: Vannes, Franciaország, 1419. ápr. 5.

 

 

1367. február 5-én lépett be a domonkos rendbe, egy év múlva tett fogadalmat Valenciában, filozófiai és teológiai tanulmányok után szentelték pappá. 1376-ban Toulouse-ban tanult tovább, majd tanárként visszatért Valenciába. 1378-ban a nyugati egyházszakadás kezdetekor az ellenpápa oldalára állt, mert barátságban volt Luna Péterrel, és befolyásolta N. Emerich véleménye is , aki XIGergely káplánja volt és érvénytelennek tartotta VI. Orbán választását. Luna Péter őt küldte követségbe Valencia elöljáróihoz, hogy ismerjék el VIIKelement törvényes pápának. Elutasították, ezért lemondott priorságáról. Valószínűleg elkísérte Luna Pétert Portugáliába és Salamancába. Amikor 1394-ben Luna Péter XIIIBenedek néven ellenpápa lett, Vincét Avignonba hívta, ahol gyóntatójává, apostoli  penitenciáriusssá és a pápai palota magiszterévé nevezte ki. Ferreri Vince Avignonban egyre inkább eltávolodott az ellenpápától, majd 1398-ban elhagyta a pápai udvart és átköltözött a domonkos konventba. Itt nemsokára halálos beteg lett, de megjelent neki az Úr Szent Domonkos és Szent Ferenc kíséretében, meggyógyította és elküldte hirdetni az evangéliumot. 1399. november végén elhagyta Avignont, s mint legatus a latere Christi, ‘Krisztus követe’ Nyugat-Európa vándorprédikátora s az Egyház egységének munkása lett. Mindenütt hatalmas tömeg kísérte, prédikációi után sok csodás gyógyulás történt. Utolsó prédikációit Vannes-ban tartotta. Számtalan csoda után 1455-ben boldoggá, 1458-ban szentté avatták. Különösen betegek fordultak hozzá gyógyulásért, vigasztalásért, és kerestek enyhülést a Szent Vince vizeként emlegetett szentelményben (aqua Sancti Vincentii pro infirmis).

 

Olvasmány Ferrer Szent Vince áldozópapnak „A lelki élet” című értekezéséből

A szentbeszédben és a lelki oktatásban egyszerű beszédmódot és mindennapi társalgási nyelvet használj, így világítsd meg a mondanivaló részleteit. Amennyire csak lehetséges, utalj példákra, hogy az illető bűnös, akinek bűnéről van szó, találva érezze magát, mintha egyedül csak neki prédikálnál. Szavaidból azonban tűnjék ki, hogy nem öntelt és indulatos lélekből, hanem inkább szerető szívből és atyai jóindulatból származnak, amint az atya is sajnálkozik megtévedt fián, aki nagy gyengeségében elbukott, és erkölcsi fertőbe esett, akit azonban kiemelni, kiszabadítani és anyai gyöngédséggel ápolni igyekszik. Az ilyen atya örül annak, hogy fia megjavult, és már remélheti a mennyei dicsőséget. 

Az ilyen módszer használni szokott a hallgatóknak. Ha ugyanis általánosságban beszélünk az erényekről és a bűnökről, nem nagyon hatja meg a hallgatókat. 

Ugyanez vonatkozik a gyóntatásra is. Akár gyengéden biztatod a félénk lelkeket, akár keményen megfedded a kemény szívűeket, mindig szerető szívből tedd. A bűnös mindig érezze meg, hogy szavaid tiszta szeretetből fakadnak. Ezért a szeretetteljes és szíves szavak mindig előzzék meg a szigorúakat. 

Ha tehát azt kívánod, hogy embertársaid lelkének hasznára légy, mindenekelőtt teljes szívedből fordulj Istenhez, és egyszerű lélekkel terjeszd eléje azt a kérelmedet, hogy olyan szeretetet öntsön beléd, amelyben megvan az erények teljessége, és amely által óhajtott célodat elérheted.

 

Könyörgés

Istenünk, akaratodból Ferrer Szent Vince áldozópap az evangélium terjesztését szolgálta, és itt a földön Jézust, mint eljövendő Bíránkat hirdette. Engedd, hogy a mennyben vele együtt boldogan láthassuk dicsőséges Urunkat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva