GONZÁGA SZENT ALAJOS

szerzetes

született: Castiglione, 1568. március 9.

elhunyt: Róma, 1591. június 21.

 

 

Szülei (Gonzaga Ferrante gróf és Santeani Tana Marta) II. Fülöp spanyol király udvarához tartoztak. Három éves volt, amikor atyja magával vitte Casalmaggiore erődjébe, és két évig ott élt a katonák között. Ekkor követte el azokat a „bűnök”-et, melyeket életén át bánt (egy alkalommal puskaport csent és elsütött egy ágyút; anélkül, hogy értette volna mit mond, átvette a katonák nyers beszédét). Ezután újra édesanyja mellé került, s két év elmúltával élte át megtérését. 1576-ban járvány tört ki, s Ferrante gróf őt és öccsét Firenzébe vitte Franceso Medici nagyherceg udvarába. 1579-ben atyja magával vitte a mantovai herceg udvarába. 1580-ban itt áldozott először Borromei Szent Károly püspök kezéből. 1581-83-ban a madridi király udvarában élt, s itt ébredt rá arra, hogy jezsuitának kell lennie. Öccse javára lemondott örökségéről, és 1585. november 25-én Rómában belépett a jezsuita rendbe. 1590. novemberében a negyedik teológiai évet kezdte meg, melynek végén pappá szent. volna. 1590-91-ben Rómában járvány tört ki, és igen sok áldozatot szedett. Elöljárói engedélyezték, hogy részt vegyen a betegek gondozásában. Amikor az utcáról a vállán vitt a kórházba egy összeesett embert, maga is fertőzést kapott, s az általa előre megmondott napon, 23 éves korában meghalt. 1605-ben boldoggá, 1726-ban szentté avatták. 1729-ben a tanuló ifjúság védőszentjének nyilvánította XIII. Benedek pápa Járvány, szembetegségek ellen kérik oltalmát. Sírja a római Szent Ignác-templomban van.

 

Olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

Olvasmány Gonzága Szent Alajosnak édesanyjához írt leveléből

A Szentlélek kegyelme és vigasztalása legyen veled, kegyelmes Úrnőm, anyám! Ezért imádkozom mindig. Amikor leveledet megkaptam, éppen a halál országában jártam. De hát így van ez: fel kell néznünk időnként az égre, hogy e földi életben is dicsérjük az örök Istent. Minap azt hittem, hogy már idő előtt befejezem az életutamat. Hogyan is mondja Szent Pál a szeretetről? Sírni a sírókkal és örvendezni az örvendezőkkel (vö. Róm 12, 15). Ha ez így van, akkor neked is nagyon kell örülnöd, kegyelmes anyám, annak, amit te is jótéteménynek és kegyelemnek tartasz, hiszen Isten megadta nekem azt az igazi örömet, hogy csöppet sem félek attól, hogy őt valaha is elveszíthetném.

Különben bevallom neked, kegyelmes Úrnőm, hogy egészen megdöbbenek, ha elmélkedem Isten jóságáról, hiszen az olyan, mint egy végtelen mély, parttalan tenger. Nagyságától elragadtatva úgy látszik sem elfelejteni, sem pedig eléggé megérteni nem tudom, miként lehetséges az, hogy engem ilyen rövid ideig tartó és ilyen kis fáradságért már örök nyugalommal kínál, és hanyagságaim ellenére is örök boldogságra hív, és jutalmat ígér bánatkönnyeimért, amelyeket oly ritkán hullattam.

Gondolj te is többször erre, kegyelmes Úrnőm! Vigyázz arra, hogy ne véts Isten végtelen jósága ellen. Vétkeznél ugyanis, ha könnyeidet hullatnád annak a halála miatt, aki közben már Isten boldogító látásának örvend, és majd sokkal inkább segítségedre lehet, mint itt e földi élet során. Azt se feledd, hogy csak kis idő az, amíg elszakadunk. A mennyben újra együtt leszünk egymással és Megváltónkkal, akit egész szívből együtt fogunk dicsérni, és az ő irgalmasságáról énekelünk szüntelen, s örökké boldogok leszünk. Tőle kaptuk életünket, amit ugyan később elvesz tőlünk, de csak azért veszi el, hogy sértetlen biztonságba helyezze, és elhalmozzon minket mindazzal a jóval, amit szívünk szeretne.

Kegyelmes Úrnőm! Azért mondom mindezeket, hogy te is és egész családunk is úgy tegyetek, ahogy én szeretném; úgy tekintsétek e világból való távozásomat, mint Isten kedves ajándékát. Téged pedig arra kérlek, hogy kísérd édesanyai áldásoddal ezt a túlsó partra való átkelésemet, ahová annyira vágyom. Boldog örömmel írom ezeket neked, hogy ha másom nincs is, legalább ily módon fejezzem ki azt a nagy szeretetemet és tiszteletemet, amivel az anyának tartozik a fia.

 

Könyörgés

Istenünk, minden mennyei ajándék szerzője, te Gonzága Szent Alajosban egyesítetted a csodálatos tisztaságot a bűnbánó lelkülettel. Ha ártatlanságában nem is követtük, érdemeiért és közbenjárására add, hogy legalább a bűnbánatban utánozzuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva