GORETTI SZENT MÁRIA

szűz, vértanú

született: Corinaldo, Ancona, Itália, 1890. október 16.

elhunyt: Nettuno, Róma, 1902. július 6.

 

 

Szegény, vallásos parasztcsalád legidősebb gyermeke. 1899-ben Nettuno közelébe, Ferriere di Concába költöztek, ahol megosztva béreltek egy kisebb birtokot. Édesapja 1900-ban maláriában meghalt, hatgyermekes özvegye fenntartotta a bérletet. Míg az anya a mezőn dolgozott, ő ellátta a háztartást és vigyázott a kicsikre, így iskolába nem járhatott. 1902 májusában járult első áldozáshoz. A következő hetekben a szomszédban lakó 19 éves Alessandro Serenelli többször kísérelte meg sikertelenül megnyerni magának, s megfenyegette, hogy megöli, ha szól erről valakinek. Július 5-én édesanya távollétében egy tőrrel akarta kényszeríteni, de ő védekezett: „Nem, nem, az bűn, Alessandro, elkárhozol érte!” A fiú erre 14 mély sebet ejtett rajta, melyekbe másnap belehalt a nettunói kórházban. Előtte megbocsátott gyilkosának. Sírjánál számos csoda történt. A 30 évi kényszermunkára ítélt Alessandro büntetése első éveiben nem adta jelét bűnbánatnak. Egy éjszaka az álmában megjelenő Mária virágot szedett és neki nyújtotta. Ez elindította a férfi megtérését, s amikor 1928 karácsonyán kiszabadult, első útja Mária édesanyjához vezetett. Bocsánatot kért tőle, s a karácsonyi misén együtt vették magukhoz az Oltáriszentséget. XIIPius pápa 1947-ben boldoggá, 1950-ben szentté avatta, amelyen az Egyház történetében először volt jelen az édesanya is.

 

Olvasmány XII. Piusz pápának Goretti Mária szentté avatásakor mondott szentbeszédéből

Ez a védtelen szűz, mint ismeretes, egy nagyon szörnyű harcba kényszerült bele; váratlanul zúdult rá a legsötétebb szenvedély vak vihara, amely arra tört, hogy angyali tisztaságán foltot ejtsen, és tönkretegye. De amikor szörnyű küzdelmében vergődött, ő akkor is a „Krisztus követése” sorait ismételgette isteni Megváltója felé: „Ha a legnagyobb gyötrelmek kísértése és küzdelme szakad is reám, nem félek a bajoktól, hiszen velem van a te kegyelmed. Ez az én erősségem. Ez ad nekem jó tanácsot és segítő erőt. Kegyelmed erősebb minden ellenségnél.” Tehát ő, aki ezzel az égi kegyelemmel volt felruházva, s akinek nemes és erős akarata mindig erre a kegyelemre volt hangolva, ha életét fel is áldozta, tisztasága szűzi dicsőségét el nem veszítette.

Ennek az alázatos leánynak az életét – amelyről csak nagy vonásokban szóltunk – nemcsak úgy kell szemlélnünk, mint az égiek számára méltó látványt, hanem azt úgy kell tekintenünk, mint amely méltó, hogy korunk csodálatát és tiszteletét kiérdemelje. Tanulják meg belőle a családapák és családanyák: Istentől kapott gyermekeiket hogyan kell komolyan és szentül nevelniük bátor helytállásra és a katolikus vallás parancsainak megtartására olyannyira, hogy ha gyermekeik erkölcsi veszélybe kerülnek, az Úr kegyelmének segítségével mégis legyőzhetetleneknek, sérthetetleneknek és szeplő nélkülieknek bizonyuljanak.

Tanulják meg tőle az ártatlan gyermekek és a lelkesedő fiatalok, hogy a haszontalan és gyorsan eliramló érzéki örömök és mindenfajta rafinált vétkezés szánalmas gyönyöre helyett tudjanak erős és gyors léptekkel – ha kemény küzdelem árán is – a keresztény erények elsajátításának arra a magas fokára törekedni, amelyet isteni ajándékokkal segítve és csakis ezekre építve: bátor törekvéssel, az imádság és munka kitaposott útján, kisebb vagy nagyobb fokban mindnyájan megközelíthetünk.

Valóban, nem mindnyájan nyerünk vértanúi hivatást, de a keresztény erényesség megvalósítására mindnyájan hivatva vagyunk. Az erényesség pedig erőt tételez fel, amely, ha nem is versenyezhet ennek az angyali tisztaságú leánynak kegyelmi nagyságával, mégis megkívánja mindannyiunk részéről a mindhalálig tartó mindennapos szorgos munkálkodást és soha el nem hagyható éber erőfeszítést. Emiatt nyugodtan nevezhetjük ezt is egy lassú, de kitartóan véghezvitt mártíromságnak, amelynek vállalására az Úr Jézusnak ezek az isteni szavai figyelmeztetnek: A mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok szerzik meg (Mt 11, 12).

Isten kegyelmére támaszkodva tehát törekedjünk erre mindnyájan, ahogyan ezt Goretti Szent Mária szűz és vértanú tanácsolja nekünk. És ez a kedves szűz eszközölje ki imádságával számunkra is az isteni Megváltó színe előtt – akinek jelenlétében az égiek örök boldogságát élvezi –, hogy mi is mindnyájan készséges jóakarattal, sajátos körülményeinknek megfelelően lépjünk dicső nyomdokaiba, és méltó cselekedetekkel kövessük őt.

 

Könyörögés

Istenünk, ártatlanság szerzője, tisztaság kedvelője, te Goretti Szent Mária szolgálódnak fiatalon megadtad a vértanúság dicsőségét és a szüzesség koronáját. Add, hogy példája nyomán mi is állhatatosan ragaszkodjunk parancsaidhoz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva