NAGYCSÜTÖRTÖK

 

 

Az utolsó vacsora, Jézus elárultatásának és elfogatásának napja, a húsvéti szent háromnap első napja, az olajszentelés az Oltáriszentség alapításának ünnepe.

 

Nagycsütörtök az idők folyamán többféle elnevezést kapott a latin szertartásban a 4. századtól: 

Coena Domini ('az Úr vacsorája'), 

Feria quinta in Coena Domini ('az Úr vacsorájának csütörtökje') 

Natale Calicis ('a kehely születésnapja'), Dies Calicis ('a kehely napja').

A nap kiemelkedő volta szerint a bizánci szertartásban: 

Hé hagia kai megalé pempté ('a szent és nagy csütörtök'), ebből a szláv és magyar nyelvben:nagycsütörtök.

A nap szent volta szerint a latin nyelvterületen a nemzeti nyelveken: szent csütörtök.

A lábmosás szertartás miatt: mandatum (az antifónáról: Mandatum novum do vobis...'Új parancsot adok').