SOUBIROUS SZENT BERNADETT

született: Lourdes 1844. február 17

elhunyt: Nevers, 1879. április 16.

 

Hatgyermekes molnárcsalád első gyermeke, akinek 1858. február 11. és július 16. között a Lourdes melletti Massabielle-barlangban 18 látomása volt. Március 25-én a jelenés ’szép hölgye’ ezt mondta: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.” (Négy évvel korábban 1854. december 8.-án IX. Pius pápa dogmaként hirdette ki Szűz Mária szeplőtelen fogantatását, amit a korabeli hitetlen világ nagy gúnyolódással fogadott.) A jelenések után Bernadettet megrohanta a hívők és hitetlenek kíváncsi tömege, s alá kellett vetnie magát a hivatalos egyház kivizsgálásnak. Példás türelemmel, mindig ugyanazzal a nyílt egyszerűséggel és őszinteséggel válaszolt. 1866-ban fölvételt nyert a nevers-i Iskola- és Szeretet-Nővérek közé. 1866. augusztus 29-én öltözött be, rendi neve Marie-Bernard lett. Szerzetesi életében ápolónővérként dolgozott, majd évekig betegeskedett. 1878. december 11-től halála napjáig már egyáltalán nem tudta elhagyni betegágyát. Teste épen megmaradt. 1925-ben boldoggá, 1933-ban szentté avatták.

 

Olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

Olvasmány Szent Mária Bernadett szűz írásaiból

A megfeszített Jézus buzdított, hogy legyen bizalmam és bátorságom követni őt: „Ma elvezetlek a Tábor hegyére, hogy erőt és bátorságot nyerj; holnap a Kálvária-hegyre viszlek, hogy megtapasztald szeretetemet.” Bátorság, lelkem, kövesd a Kálváriára induló Jézust, vagyis ne féljünk attól, hogy megaláznak, megvetnek, és közömbösek lesznek irántunk. Ma a Tábor hegyére vezet Jézusom, hogy ott erőt és bátorságot kapjak, és példájával megerősítve nagylelkűen és szeretettel induljak a Kálvária hegyére. Azért vagyok ugyanis itt a földön, hogy Isten dicsőségéért és a lelkek megszenteléséért dolgozzam. 

Ó, Mária, jó Anyám, kérlek, vésd lelkembe megfeszített isteni Jegyesem képét és vonásait, hogy ezután kívánságai az én kívánságaim legyenek, szeretete pedig az én szeretetem. Anyám, legyen meg az Úr akarata, ha azt kívánja, hogy még sokáig éljek itt a földön, de segíts, hogy életem állandó hálaadás és szeretet legyen. Ha pedig magához akar hívni, úgy legyen, de kérd, hogy minden szennytől tisztítsa meg szívemet. Igent mondok az életre, a szenvedésre, a halálra. Anyám, a te szelíd szívedben mindenre igent mondok. Taníts meg az önátadásra, hogyan viseljem el, ha megszólnak, bántanak, rágalmaznak, megvetnek, eltaszítanak és gyötörnek. Ó, hogy dicsőíteném Istent! Milyen gyors és hatékony eszköz ez a tökéletesség elérésére! 

Mennyi ellensége van Jézusnak bennem, s ezek az én ellenségeim is. Harcolni akarok Jézus és lelkem belső ellenségeivel, harcolni mindhalálig: nincs helye a békekötésnek, még a fegyverszünetnek sem. Nem elegendő a békekötés, mert az ellenség hamar erőre kap, és legyőzve is újra támad, ha győzelmünk után megpihenünk. Egyedül a halál után leszünk biztonságban az ilyen ellenségektől.

 

Könyörgés

Istenünk, alázatosak kedvelője és megdicsőítője, te Soubirous Szent Mária Bernadettet nagy szeretettel kiválasztottad, és megadtad, hogy a Szűzanya megjelenjen neki, és beszélgessen vele. Közbenjárására add, hogy példáját követve a hit útján járjunk, amelyen az alázatos szívűeket a mennyei boldogság felé vezeted. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva