Szalézi Szent Ferenc

püspök, egyháztanító

született: Sales, Savoya, 1567. augusztus 21.
elhunyt: Lyon, Franciaország, 1622. december 18.

 

Előkelő családban született. 1573-tól La Roche-ban, 1575-tő Annecyben tanult, 1578-ban fölvette a tonzúrát, de atyja jogásznak szánta. 1582-ben Párizsba küldték, a jezsuiták kollégiumában lakott, s a jog mellett teológiával is foglalkozott. 1588-ban atyja Páduába küldte, ahol 1591-ben mindkét jogból doktorált. Páduai éveiben A. Possevino SJ volt a lelkiatyja. 1592-ben Lorettóba és Rómába zarándokolt, hazatérve Chambéryben kapott állást, s tudtán kívül atyja kineveztette az Annecybe menekült genfi káptalan prépostjává. E kinevezést isteni jelnek vette, lemondott állásáról, és atyja tiltakozása ellenére 1593. december 18-án pappá szentelték Buzgósága láttán 1594-ben püspöke Chablais vidékére küldte, ahol a berni reformátorok 1535 óta szinte teljesen kiirtották a katolikus vallást, a papokat bebörtönözték, a templomokat lerombolták, a kolostorok elnéptelenedtek. Thonóban kezdte a munkát; röplapokon szólt az emberekhez. Fél év múlva kezdtek a templomba járni. Öt év alatt 25.000 lelket térített vissza az Egyhába. Genf környékén is próbálkozott, de Th. Beza meghiúsította munkáját. 1602 végén Genf püspöke lett. Székhelye Annecy volt. A papságot és a szerzeteseket fölrázta tespedtségükből. 1605-08. között 450 plébániát látogatott végig. A hitoktatást laikusokból szervezett testvérületekkel oldotta meg, tankönyvül Bellarmin Szent Róbert katekizmusát adta kézbe, Annecyben maga is tanította a gyermekeket. Híresek voltak nagyböjti beszédsorozatai, melyeket 1604-ben Dijonban (itt ismerte meg Chantal Szent Franciskát), 1606-ban Chambéryben, 1616-18-ban Grenoble-ban tartott. 1618-1619-ben Párizsban tartózkodott és prédikált, itt megismerkedett Páli Szent Vincével és Arnauld Angelával. Levelezés útján is vezetett lelkeket, mintegy 6000 levele fönnmaradt. 1606-ban Annecyben a város értelmisége számára akadémiátt alapított, mely nem volt ugyan hosszú életű, de mintát adott Richelieu bíborosnak a Francia Akadémia megalapításához. 1604-től fáradozott egy női rend alapításán. 1610-ben Szent Franciskával együtt megalapította a vizitációs apácák rendjét. Sajátos elmélkedési módszerét a Filótea című művében írta le (elmélkedési módszerek). 1665-ben avatták szentté. 1887. XI. 16: egyhtanító, 1923: az újságírók védőszentje lett.
Attribútumai: kereszt, könyv, szív.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva