SZENT MIKLÓS

püspök

született: Patara?, Lükia, 270 körül

elhunyt: Müra , 345/352 körül december 6.

 

 

Gazdag keresztény családban született. Egészen fiatal volt még, amikor titokban megajándékozott pénzzel egy apát, hogy három leányát férjhez tudja adni (hozományt vehessen, ami abban az időben alapvető föltétel volt); ezzel megakadályozta, hogy örömlányokként tartsák fönn magukat és családjukat.

Isteni jelre választották Müra püspökévé. Jósága és lelkipásztori buzgósága kiemelte kortársai közül. Egy 6. századi forrás szerint Diocletianus császár (ur. 284-305) idejében börtönben is volt. Csodatettei miatt már életében szentnek tartották. Fontos csodái: viharba került hajót kikötőbe vezérelt, városát megmentette az éhínségtől, föltámasztott három meggyilkolt iskolás gyermeket, három tisztet megmentett a halálos ítélet végrehajtásától. Sírja kezdettől fogva zarándokhely volt Mürában. Miután Müra török fennhatóság alá került, 1087-ben Miklós testét Bariba vitték, ahol bazilikátt építettek a tiszteletére. II. Orbán pápa 1089-ben helyezte el a főoltáron az ereklyéit, s 1098-ban itt tartotta az uniós zsinatot. ~

Tisztelete a bizánci birodalomban nagyon korán kezdődött, a 9. század előtt már Oroszország védelmezője a tatárok és minden más ellenséggel szemben. Ereklyéinek átvitele után Európának is az egyik legnépszerűbb szentje lett, a házasság és anyaság oltalmazója, a gyermekek barátja. Ünnepe mintegy a karácsony vigíliája és bevezetése, hagyományai összemosódtak a karácsonyi ünnepkör szokás- és hiedelemvilágával. Magyarországon Szent Miklós tiszteletét a bizánci kapcsolatok alapozták meg. Amikor Lieduinus francia származású bihari püspök 1047-ben meglátogatta testvérét Liège-ben, magával vitte Miklós ereklyéjének egy darabját, melyhez I. Szent István király (ur. 1000-38) a görög császár szövetségeseként jutott hozzá egy bolgár uralom alatt álló város elfoglalásakor.

Védőszentje elsősorban a gyermekeknek és családoknak, fiatal lányoknak, diákoknak, tengeren járóknak, molnároknak és kenyérsütőknek, szegényeknek, raboknak. A párizsi egyetemen az ügyvédek, törvénytudók, literátusok (clerc) céhe választotta védőszentül. A kereskedelem fejlődése és az írásbeliség kibontakozása (jogügyletek, könyvvitel, ügyintézés) kölcsönhatással volt egymásra, s ez erősítette a kalmárok hagyományos Miklós-kultuszát is. Oltalmát kérik búcsújárók, búzakereskedők, csipkekötők, csomagolók, fűszerkereskedők, gombkötők, gyertyakészítők, gyógyszerészek, halászok, hajósok, igazságtalanul elítéltek, illatszerészek, kádárok, lenkereskedők, magkereskedők, mészárosok, molnárok, posztósok, sörgyárosok, szénhordók, takácsok, tanítók, tengerészek, tűzoltók, utazók, vászonkészítők; kísértések, köszvény, tengeri veszedelmek, tűzvész, vízkárok, zivatar ellen.

A Keleti Egyház legtiszteltebb szentjeként ott van az ikonosztáz négy főképe között. Szigorú aszkétaként, a 12-13. századtól püspökként pásztorbottal és könyvvel ábrázolták. Ikonon álló alakja, fehér püspöki ornátusban, körülötte életének jelenetei. Attribútumai a 14. századtól 3 aranyrög (aranygolyó vagy alma, utalással a három szegény leány házasságára), három kisfiú, akiket föltámasztott, horgony (a hajósok védőszentje), 2-3 kenyér (utalás a búzacsodára), egy koldus.A magyar népi kalendáriumban napja asszonyi dologtiltó nap, termőnap a malacok születésére; karácsony rámutatónapja. A palócok között „vendégségnap”, másutt andrásolónap, karácsony párosnapja. A magyar „mikulás” fehérszakállú, karján kosarat vivő öreg ember, aki imádkoztatás után aranyos dióval, almával, szentképpel ajándékozza meg a gyerekeket (miklósolás).

 

Könyörgés

Irgalmas Istenünk, Szent Miklós püspök közbenjárására őrizz meg minket minden veszélyben, hogy biztonsággal járjuk az üdvösség útját. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva