SZENT V. PIUS

pápa

született: Bosco, Alessandria megye, Itália, 1504. január 17.

elhunyt: Róma, 1572. május 1.

 

 

1566. január 7. és 1572. május 1. között volt pápa. Családi nevén Michele Ghislieri szegény családból származott, 1518-ban a vogherai domonkosoknál kezdte iskoláit, itt lépett a rendbe. Vigevanóban, Bolognában és Genovában a rend főiskoláin tanult, 1528-ban szentelték pappá, majd rendi teológiai tanár lett. 1542-ben Paviában helyettes inkvizítor, 1546-ban a comói egyházmegyében inkvizítor. 1551-től a római inkvizíció vezetője. 1556-Nepi püspöke, 1557-ben bíboros, 1558-ban főinkvizítor. Mivel nem helyeselte IV. Pius politikáját, kegyvesztett lett, 1564-ben el kellett hagynia vatikáni lakását, majd főinkvizítori beosztása is megszűnt. Csak betegsége kényszerítette arra, hogy továbbra is Rómában maradjon. Főleg Borromei Szent Károly hatására választották meg pápának. Mivel a trienti zsinat a pápára bízta a kúria reformját, ezért megfelelően ~ szerzetesi egyszerűségben és aszkézisben élt. Gondosan kerülte a nepotizmust, bíborossá, püspökké csak a legalkalmasabbakat nevezte ki. Apostoli vizitátorokat küldött minden országba, hogy szorgalmazzák és ellenőrizzék a zsinat határozatainak végrehajtását. Határozottan szembeszegült a cölibátust lazítani akaró törekvésekkel és a szerzetesi élet szabályainak megtartását is szigorúan ellenőrizte. Az ellenszegülő humiliátákat, akik közül egy merényletet hajtott végre Borromei Károly ellen, föloszlatta. A protestánsokkal szemben, hogy a zsinat tanítását megerősítse, elrendelte, hogy a négy nagy keleti egyházatya ugyanolyan liturgikus tisztet kapjon, mint a négy nagy nyugati egyházatya. Egyháztanítóvá avattatta Aquinói Szent Tamást. Annak érdekében, hogy a zsinat tanítása a plébániákon is érvényesüljön, 1566-ban kiadatta a Catechismus Romanust. Az egységes hitet egységes liturgiával akarta láthatóvá tenni, ezért azokat a helyi rítusokat eltiltotta, melyek 200 évnél fiatalabbak voltak, s egységes liturgikus könyveket adott ki, 1568-ban a breviáriumot, 1570-ben a misekönyvet. A hit tisztasága védelmében újra nagy szerepet kapott az inkvizíció. 1567-ben elítélte Michel Bajus tévedéseit. Az Egyházi  Államban jóságos atyaként törődött mindenkivel. Hosszú diplomáciai erőfeszítésekkel sikerült törökellenes szövetséget kötni Spanyolországgal és Velencével, s az egyesített keresztény hajóhad 1571. október 7-én Lepantónál legyőzte a törököket. Ennek emlékezetére rendelte el a Rózsafüzér Királynője ünnepet. A Szent Péter-bazilikában temették el, majd 1588-ban átvitték a Santa Maria Maggiore bazilikába. 1712-ben avatták szentté.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva