Imádság

2022. július 18. hétfő

Mindenható örök Isten, Urunk, Mennyei Atyánk, határtalan irgalmasságod szemével tekints ránk!

Könyörülj minden Krisztus-hívőn, akikért a Te egyszülött Fiad, a mi szeretett Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus önként a bűnösök kezére adta magát, és drága Vérét a Szent Kereszt fáján kiontotta!

Fordítsd el tőlünk kegyelmes Atyánk, a jelen és jövendő veszélyeket, háborúskodásokat, betegségeket, zavaros, nyomorúságos időket!

Világosítsd és erősítsd meg minden jóban a lelki és világi elöljárókat, hogy mindent megtegyenek, ami a Te isteni dicsőségedre és a mi üdvösségünkre szolgálhat!

Add meg nekünk, béke Istene, az igazi, hitbeli egyesülést minden megoszlás és elkülönülés nélkül; térítsd meg a szívünket az igaz bűnbánatra, és életünk jobbítására; lobbantsd lángra bennünk szereteted tüzét; adj nekünk éhséget és buzgóságot a teljes igazságosságra, hogy mint engedelmes gyermekek, életben és halálban elfogadottak és kedvesek lehessünk előtted!

Urunk, neked ajánljuk minden tettünket és szenvedésünket, jártunkat és keltünket, életünket és halálunkat.

Engedd, hogy e földi létben kegyelmedet élvezzük, és odaát az összes választottakkal örök örömben és boldogságban Téged dicsérhessünk, tisztelhessünk és áldhassunk!

Ezt add meg nekünk, Urunk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus, a te szeretett Fiad által, aki Veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik, igaz Isten, öröktől fogva mindörökké. Ámen.

(Kaniziusz Szent Péter SJ egyháztanító (1521-1597) imája nyomán

A kép illusztráció - A HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság engedélyével

 


[galeria]

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva