Együttműködésekről tárgyalt a pasztorális helynök Londonban

2023. március 16. csütörtök

Együttműködésekről tárgyalt a pasztorális helynök Londonban

A Katonai Ordinariátus képviseletében informális találkozókon vett részt március első hetében, Londonban Markovics Milán Mór őrnagy, pasztorális helynök. A látogatások a kapcsolatépítés, tapasztalatcsere és vallási diplomácia jegyében zajlottak.

Az első találkozó a Londonba akkreditált szentszéki ideiglenes ügyvivővel, diplomatával történt, aki jelenleg egy magyar katolikus pap és diplomata: Lengyel Ervin. Bemutatta a szentszéki diplomáciai feladatait, majd segített a további találkozók rendezésében, megvalósulásában is. Kulturális programként meglátogatták a British Museumot, a Tank Museumot és egy, a londoni nunciatúra szomszédságában álló, thaiföldi szerzetesek által működtetett buddhista kolostort.

A második nap anglikán tábori lelkészekkel találkozott a magyar katonalelkész, akit meghívtak egy Evensongra a Westminister apátságba. A beszélgetésen szó volt az anglikán vallási szokásokról, melyek számos ponton mindmáig hasonlítanak a katolikuséra, valamint a különbségekről is, mint a nők pappá szentelése vagy a tábori lelkészi feladatok, főleg a magyarok számára nem annyira ismerős haditengerészeti szolgálat.

A harmadik napon Keith Newton püspökkel volt találkozó, aki egy úgynevezett személyi ordinariátus vezetője. Ezt az intézményt a katolikus egyház hozta létre az „Anglicanorum coetibus” k. apostoli konstitúcióval, amely lehetővé tette, hogy anglikán diakónusok, papok vagy püspökök jelentkezhetnek, hogy felvegyék a katolikus egyházban az egyházi rend szentségét. A főként házasságban élő papok így teljes jogú katolikus pappá válhattak és a római pápa alá tartozva végzik egyházi szolgálatukat. A megbeszélésen ezen sajátosságokról esett szó, valamint a magyar vonatkozásokról is, hiszen hazánkban, Budapesten is van anglikán közösség, valamint Tatán is egy - ma már nem használt - anglikán kápolna a várban.
Ezt követően a brit haderő katolikus tábori püspöke, Paul James Mason látta vendégül a magyar katonalelkészt. A találkozó során szóba került a közelmúltban megrendezett szlovák tábori püspökség ünnepsége, valamint a közeljövőben megrendezendő V4 katonalelkészi konferencia, illetve a pápa magyarországi útja. Egyeztetések zajlottak jövőbeni együttműködésekről is, részben a magyar és a brit katonalelkészek, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallás és Társadalom Kutatóintézete között, elsősorban katonaetikai és teremtésvédelmi előadások kapcsán.


A negyedik napon Csicsó Jánossal, az Angliában élő magyarok, Magyarok Nagyasszonya Főlelkészség lelkészével találkozott a pasztorális helynök. Az idegenben élő magyarok katolikus lelkipásztori ellátásával megbízott lelkész már több éve végzi missziós feladatát, melynek gyümölcse nemcsak az összetartó magyar közösségben, hanem a számos rendezvényen és megfelelő infrastruktúrán is látszik. A találkozó során a magyar tábori püspök is meghívást kapott egy hasonló látogatásra.
A napot, és egyben az utat Kenneth Nowakowskival, az Ukrán Görögkatolikus Egyház londoni püspökével való találkozás zárta, amelyen szóba került a békéért való imádság fontossága és a humanitárius segítség jelentősége, valamint egy görögkatolikus esti vecsernyén is részt vettek.


 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva