Kapisztrán Szent János eszméjét viszik tovább

2022. december 3. szombat

Kapisztrán Szent János eszméjét viszik tovább

Idén tizenhatan vehették át december 2-án Berta Tibor dandártábornok, tábori püspöktől a Katonai Ordinariátus által 2014-ben alapított Kapisztrán Szent János Elismeréseket.

A Magyarországi Katonai Ordinariátust az Apostoli Szentszék - a Magyarországgal kötött államközi szerződés alapján - 1994-ben állította föl. Megalapításának 20 éves évfordulója alkalmából, valamint attól a szándéktól vezérelve, hogy a katolikus tábori lelkészek védőszentjének, Kapisztrán Szent Jánosnak nevét és életművét ezáltal is tisztelettel megörökítse, az Ordinariátus 2014-ben megalapította a Kapisztrán Szent János Elismeréseket – elevenítette fel a kezdeteket az ünnepségen Dr. Alácsi Ervin János alezredes, általános helynök. Hangsúlyozta: az elismeréseket azoknak a személyeknek adományozzák, akik miközben példamutató szolgálatteljesítéssel, és hűséges helytállással végzik katonai szakmai feladataikat, elkötelezett magatartásukkal, önkéntes munkájukkal, áldozatos tevékenységükkel, valamint különleges szolgálatuk és nagylelkű támogatásaik révén huzamosabb időn át kiemelkedően segítették a katolikus tábori lelkészeket feladataik ellátásában, mely által kimagasló és egyedülálló módon járultak hozzá a Katonai Ordinariátus társadalmi elismertségének javításához, és küldetésének megvalósításához. Az átadón Berta Tibor dandártábornok, katonai ordinárius köszöntőjében arról beszélt, hogy Kapisztrán Szent János nagy hős volt, egy nagy áldozatot vállaló pap, aki Anyaszentegyházunk szentje is. Amikor a Kapisztrán Szent János Elismeréseket megalapították, arra gondoltak, hogy azok, akik ezt megkapják, valamiképpen részesüljenek ebből az eszményből; hősök, és áldozatvállalók, és szentek. Rámutatott: „valójában ez az elismerés arról szól, hogy mi mind egy picit barátok is vagyunk, azokkal a lelkészekkel, akikkel ti nap mint nap együtt vagytok a helyőrségekben, és munkatársak is, és bajtársak is. Ez összekovácsol bennünket, és az egy úton való haladást segíti. A mi célunk a Magyar Honvédségben, hogy a katonákat az üdvösségre segítsük, közel hozzuk az Istent, akiben mi hiszünk, és akiben nagyon sokan hisznek az állomány tagjai közül”. A tábori püspök hozzátette: „azt szeretném kézfogásommal elismerni, hogy értünk dolgoztatok, értünk fáradoztatok, támogattatok bennünket, hogy együtt tudunk haladni azon az úton, ami a honvédségnek és ennek országnak az útja, és hiszem, hogy ezen kézenfogva kell haladnunk előre.”
Idén két arany érdemérmet ítéltek oda. Posztumusz kitüntetett volt Kálló Ferenc egykori tábori espreres, aki a második világháború alatt, Magyarország német megszállását követően zsidómentő tevékenységet folytatott. 1944-ben a budapesti I. hadtesthez vezényelték. A Nemzeti Ellenállási Mozgalom budai csoportjának tagja, a Helyőrségi Kórházban sebesültek, hadifoglyok és zsidók mentésének szervezője lett. Röpcédulákat terjesztett, a háború ellen prédikált, és kapcsolatba került különböző ellenállási mozgalmakkal. Megalakította a Magyar Front helyi csoportját a Budai Honvéd Kórházban; orvosok, ápolók, írnokok voltak a Kálló-csoport tagjai. A kórházban nagyon sok szökött munkaszolgálatos talált menedéket, a legnagyobb veszélyben levőket a fertőző osztályon rejtették el. Sokaknak maga készített hamis keresztleveleket. A háttérből szervezett és irányított, mégis gyanússá vált a hatóságok előtt. A Szálasi puccs után társai bújtatni akarták, de ezt nem fogadta el. 1944. október 28-án este elhurcolták azzal az ürüggyel, hogy haldoklóhoz hívják. Kihallgatása és megkínzása után a Hidegkúti út végén agyonlőtték. November 8-án temették el a Farkasréti temetőben. Halálának évfordulóján, 1946. október 29-én a Honvédelmi Minisztérium post mortem lelkész-ezredessé nevezte ki. A Világ Igaza kitüntetést 2005. november 28-án kapta meg. Szintén arany érdemérmet vehetett át az ünnepségen Gavlik Péter ezredes, a kaposvári MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred parancsnoka. Elmondta: édesapja arra nevelte, hogy a gyermekeket, öregeket, elesetteket segítse, többek között ezért támogatja immár 20 éve ezrede a püspökség nyári gyermektáborát a logisztikai feladatok ellátásával, emellett jótékonysági futásból befolyt bevételből számítástechnikai eszközöket vásárol a sérült gyermeknek. Az ezüst érdemérmet Mák Máriának, az MH Budapest Helyőrség Dandár Protokoll, Delegációs és Rendezvénybiztosító Igazgatóság igazgatóhelyettesének adta át Berta Tibor. Az igazgatóhelyettes katolikus vallásúként természetesnek tartja, hogy támogassa az ordinariátus munkáját, immár 12 éve ad meg minden segítséget a rendezvényekhez. Jelen Bálint Balázs hallgató főtörzsőrmester még gyermekként, a tábori püspökség versmondó versenye kapcsán került szoros kapcsolatba az ordinariátussal, majd részt vehetett a zalavári gyerektáborban. Ott kapott kedvet és indíttatást a katonai pályához, s egyúttal ő is szerette volna munkájával támogatni a püspökséget, ami idén meg is valósult, hiszen immár segítőként vett részt a nyári táborban. Az MH Ludovika Zászlóalj hallgatójaként sokban segíti az ott szolgálatot teljesítő tábori lelkész munkáját is. Példamutató támogatásáért elismerő oklevelet vehetett át a rendezvényen.

Fotó: Rácz Tünde /honvedelem.hu/

Az elismertek teljes névsora itt olvasható:

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ARANY ÉRDEMÉREM
+Kálló Ferenc egykori tábori lelkész (posztumusz)
Gavlik Péter ezredes, parancsnok, MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS EZÜST ÉRDEMÉREM
Mák Mária igazgatóhelyettes, MH BHD Protokoll, Delegációs és Rendezvénybiztosító Igazgatóság

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS BRONZ ÉRDEMÉREM
Dienes Ádám alezredes, törzsfőnökhelyettes, MH 5. Bocskai István Lövészdandár
Kovács István alezredes, igazgató, Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
Kiss Attila őrnagy, alosztályvezető, MH Légijármű Javítóüzem, Kalibráló Alosztály

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS EZÜST EMLÉKÉREM
Dr. Budaházi Árpád rendőr őrnagy, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Fodor Endre sajtófőnök, Nemzeti Emlékezet Bizottsága

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS BRONZ EMLÉKÉREM
Ster Ferenc őrnagy, törzsfőnökhelyettes, MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred
Árok-Mátraházi Eszter főhadnagy, pszichológus tiszt, MH 25. Klapka György Lövészdandár
Stégerné Wusching Anikó zászlós, MH 64. BSZJ Logisztikai Ezred
Csákány Judit főelőadó, HM VGH HMI OGTPER

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ELISMERŐ OKLEVÉL
Kiss Balázs százados, 46. Területvédelmi Zászlóalj
Rádler Mária törzszászlós, MH Geoinformációs Szolgálat
Kliszek Noémi NKE HHK doktorandusz hallgató

KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS EMLÉKLAP
Dr. Kolonics Gábor orvos, ömt. őrnagy
Jelen Bálint Balázs hallgató főtörzsőrmester, MH Ludovika Zászlóalj


 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva