A honvédség megalapítására emlékeztek a Mátyás-templomban

2023. május 16. kedd

A honvédség megalapítására emlékeztek a Mátyás-templomban

Zászlóadományozási ünnepséggel és szentmisével emlékeztek május 16-án délelőtt a budavári Nagyboldogasszony-templomban a Magyar Honvédség alapításának 175. évfordulójára.

1848. május 16-án hirdette meg gróf Batthyány Lajos miniszterelnök és Baldacci Manó, a Nemzetőrségi Haditanács vezetője tíz rendes, mobilis nemzetőri zászlóalj szervezését, amely alakulatokat később honvédségnek vagy honvédzászlóaljaknak neveztek. Ezt tekintik a reguláris magyar hadsereg szervezése kezdetének. A 175 éves évforduló alkalmából szentmisét mutatott be a Mátyás-templomban Berta Tibor dandártábornok, katonai ordinárius.
Szentbeszédében kiemelte: Szent Pál apostol arra buzdít bennünket: örvendezzünk az Úrban, arra bíztat, hogy örömünket újra és újra külsőleg is mutassuk meg. „A szentleckében a Filippiben élő keresztényekhez írt levelében ír erről az időtálló, kikezdhetetlen örömről és örvendezésről, mely akkor is meg tud maradni, ha különféle megpróbáltatások érik az embert, mert abból fakad, hogy közel van hozzánk az Isten. De Ő nem csak az örömnek a forrása, hanem annak békének is, amelyről a mi Urunk Jézus Krisztus beszélt apostolaihoz a kereszthalála előtti utolsó vacsorán: „Az én békességemet adom nektek” (Jn 14,27).” A békéről szólva Fulton Sheen amerikai püspök és hitszónok II. világháború idején lejegyzett gondolatait idézte: A gonoszságnak ugyan megvan a saját órája, de harmadnapra fölvirrad rá Isten napja. A béke nem egy passzív, hanem egy aktív állapot; a békét nem adják, hanem megszerzik. „A békét tehát meg kell valósítani, szerezni kell, újra és újra tenni kell érte, sorozatos, nem könnyű küzdelmek árán kell kivívni. Ez a küzdelem elsősorban lelki természetű, de ezen belső harc nélkül nem valóságos a béke. A békesség Istene akkor lesz velünk, ha egyrészt szüntelenül arról gondolkodunk, ami igaz és igazságos, ami szent és tisztességes, ami szeretetre méltó, s ami jó hírt szerez, ami az erényhez és dicséretes fegyelemhez tartozik, másrészt, ha cselekedeteinkben valóra váltjuk, amit Krisztustól hallottunk. Egy nemzet nem élhet evilági békében honvédelem nélkül – hangsúlyozta a tábori püspök – de még kevésbé részesülhet a világ természetét meghaladó békében anélkül, hogy gyökeret verne az Isten által elgondolt rendet fönntartó parancsolatok fegyelmezett megtartásában és az erények gyakorlására elszántan törekvő életben. A földi béke eszköz, a földöntúli béke cél. A földi béke emberi erőfeszítésekre van alapozva, a földöntúli béke a föltámadott Krisztus győzelmére. A földi béke, ha részesedni akar a földöntúli béke teljességében, akkor meg kell tanulnia az isteni forrásokból meríteni. Ahogy Szent Pál írta: „Amiket tanultatok, hallottatok és láttatok tőlem, azokat cselekedjétek, és a békesség Istene lesz veletek!” A jubileumról szólva Berta Tibor felidézte: a 175 éves honvédséget ünnepeljük ebben az évben, a Magyar Honvédség születésére emlékezünk. „Azért vagyunk itt mert az emberséghez kell az ünnep, mert az ünnep rendje tudja megtartani az embert, mert az ünnep igazi célja, hogy megtaláljuk a helyünket a hétköznapokban. Ebben segíthet bennünket az imádság, mely hozzátartozik minden valódi emlékezéshez és ünnephez. A szentmise egyszerre könyörgés, áldozat és hálaadás, melyek egymástól elválaszthatatlanok. “Isten, hazánkért térdelünk elődbe”, énekeltük szentmisénk elején. Az Isten előtti leborulás nem hajbókolás, nem csupán fejünk meghajtása, hanem az az alázatos magatartás, amelyben minduntalan kérjük az Ő segítségét mindennapi erőfeszítéseinkhez, feladataink állhatatos végrehajtásához, és a lelkiismeretes szolgálathoz a 175 éves magyar honvédelem és szeretett hazánk, Magyarország javára” – zárta homíliáját a tábori püspök.
A szentmise előtt a Mátyás-templomban ünnepélyesen átadták az április 15-én megalakult Magyar Honvédség Területvédelmi Erők Parancsnoksága csapatzászlóját. Az eseményen részt vett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Vargha Tamás miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, Gion Gábor, stratégiai elemzésért és humánpolitikáért felelős államtitkár, Böröndi Gábor altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetői.


 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva