Konkurzus a Katonai Ordinariátuson

2023. június 10. szombat

Konkurzus a Katonai Ordinariátuson

Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök, katonai ordinárius 2023. június 15-én, csütörtökön 10.00 órai kezdettel felvételi beszélgetést tart azok számára, akik elhivatottságot éreznek az áldozópapi hivatásra és a Magyar Honvédség kötelékében katonalelkészként szeretnének lelkipásztori szolgálatot teljesíteni.


A konkurzus helye a Katonai Ordinariátus - Katolikus Tábori Püspökség székháza: Budapest 1054 (V. kerület), Szabadság tér 3.

Kérjük az jelentkezőket, hogy 2023. június 10-ig postai úton az ordinariátus fenti címére küldjék meg a következő dokumentumokat:
• kézzel írt önéletrajz
• kézzel írt felvételi kérelem
• nagyalakú keresztlevél
• a szülők házasságlevele
• plébánosi vagy lelki vezetői ajánlás
• érettségi bizonyítványról, felsőfokú diplomáról készült fénymásolat.

Hálát adunk mindennap az Aratás Urának, hogy gondviselő jósága az elmúlt 29 esztendőben mindig küldött olyan munkásokat közösségünkbe, akikben meg volt az a lelki és fizikai alkalmasság, készség és hajlandóság, hogy a katonapapok sajátos küldetésével végezzék az áldozópapság nemes szolgálatát a Magyar Honvédségben.

Azért fohászkodunk a Seregek Urához, hogy ezúttal is küldjön közénk olyan fiatalokat, akik teológiai tanulmányaik után a Katonai Ordinariátusban fogják megkezdeni lelkipásztori szolgálatukat.

Mindazoknak, akik meghallják szívükben Urunk hívását ehhez a számos szép és megannyi kemény kihívással teli, speciális lelkipásztori körülmények között végzett áldozópapi küldetéshez, azt is szem előtt kell tartaniuk, hogy az ősi lovagrendekhez hasonló elvárásoknak és alkalmassági feltételeknek is eleget kell tenniük.
Ezek a követelmények a katonalelkészek fizikai és mentális állóképességét segítik valamint nagymértékben gazdagítják a lelkipásztorkodásban való jártasságot, ugyanakkor hozzájárulnak ahhoz, hogy a szentségi papi szolgálaton túl a lehető leghatékonyabban végezzék mindennapi lelkipásztori tevékenységüket a Magyar Honvédség alakulatainál, a többhónapos békemissziós külszolgálat alatt, a különféle egyházi és honvédségi feladatokban, valamint az egyéni és közösséget érintő szükségletek közötti egyensúly megteremtésében.

Amint egykor Júdás Makkabeus „buzdította övéit, hogy harcoljanak vitézül és halálukig álljanak helyt a törvényekért, a templomért, a városért, a hazáért meg a polgárokért” (A Makkabeusok második könyve 13,14), a Katonai Ordinárius is szólítja mindazokat, akik hasonló buzgalommal és elkötelezettséggel kívánják szolgálni földi és mennyei hazájukat.


[galeria]

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva