Papi hivatásokért imádkoztak Andocson

2024. április 10. szerda

Papi hivatásokért imádkoztak Andocson

Április 7-én, az isteni irgalmasság vasárnapján Berta Tibor püspök, katonai ordinárius mutatott be szentmisét az andocsi Nagyboldogasszony-bazilikában.


A tábori püspököt és a zarándokokat Nyéky Kálmán, a bazilika plébánosa; Kintler Vince, az egyházközségi képviselő-testület vezetője és Werner Józsefné polgármester köszöntötte.

A szabadtéri szentmisén mintegy négyszázan vettek részt. A zarándokok főként a Kaposvári Egyházmegye különböző plébániáiról érkeztek buszokkal, de a Pécsi Egyházmegyéből is jöttek hívek. A zarándokok egy csoportja gyalogosan tette meg az Igal és Andocs közötti szakaszt.

A tábori püspök a papok hídszerepéről elmélkedett szentbeszédében. Mitől lettünk túlterheltek? – tette fel a kérdést. – A pap híd a földi lét és a mennyország kapuja között.
Milyen hidak vagyunk mi, papok? Olyan hidak, mint az apostolok.
Egy áruló, aki háromszor megtagadta Jézust; Máté, a vámos; Pál, aki rettenetes módon üldözi az Üdvözítőt. Mi, utódok valójában ilyenek vagyunk. Mindegyikünkben van egy kis Péter, Pál, Bertalan, Simon. Sokfélék vagyunk. Valamelyikünk olyan, mint a legnagyobb, legszebb híd; valamelyikünk olyan, mint egy kis patakot átszelő fahíd; van, aki szép és délceg, s van, amely hidunk kicsit megroggyant már.

A kereszténység elképesztően nehéz dolog – mondta Berta Tibor püspök. – Amikor a szentmiséről hazatérve találkozunk a napi gondokkal, a napi problémákkal otthon vagy a munkahelyen, nehéz kereszténynek lenni. Ha ez úgy működne, hogy vasárnap el kell jönni templomba, és egy órát jónak lenni, azt könnyen megoldanánk. A feltámadott Urunk azonban erre hív minket: „Békesség veletek, békesség nektek!”; illetve arra, hogy „Ne féljetek!”

Szent Ágoston úgy fogalmaz: Isten városában azok vannak, akik igyekeztek megszabadulni bűneiktől. Nem bűntelenek, hanem olyanok, akik nap mint nap belátják, hogy gyengék és gyarlók. Ha ezt nap mint nap belátjuk, akkor el tudunk indulni az úton, hogy belesimuljunk Isten tenyerébe. S ha ez megtörténik, akkor ott lesz bennünk a békesség, melyet át tudunk adni, s ott lesz bennünk a félelemnélküliség, amelyet szintén át tudunk adni másoknak – hangsúlyozta a tábori püspök.

A katonai ordinárius imádságra buzdította a jelenlévőket papi és szerzetesi hivatásokért.

A szentmise végén a zarándokok a templomba vonultak, ahol zarándokáldásban részesültek, majd énekszóval vonultak át a kegyoltár alatt.

A szentmisét követően a helyi asszonyok és a Törökbálintról érkezett önkéntesek jóvoltából agapé várta a zarándokokat. Az Andocsra először látogatók interaktív templomismertetőt és múzeumbemutatót hallgathattak meg Lehoczki Gábor diakónustól.

Legközelebb május 5-én 15 órakor imádkoznak együtt papi hivatásokért az andocsi Nagyboldogasszony-bazilikában. A szentmisét Varga László kaposvári megyéspüspök mutatja majd be.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye
Fotó: Szigeti Tamás
Magyar Kurír


 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva