Pünkösd az egyház születésnapja

2024. május 19. vasárnap

Pünkösd az egyház születésnapja

„A pünkösdi ünnep egybeformál és összefog bennünket Isten gyermekeiként” – hangsúlyozta Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök a pünkösdi ökumenikus áhítaton a Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai objektumában, május 17-én. Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök emlékeztetett: a katonatársadalom számára is megélhetőek mélységek és magasságok a húsvét utáni ötvenedik napon.


A Katolikus és a Protestáns Tábori Püspökségek által szervezett első pünkösdi áhítaton Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök köszöntötte az egybegyűlteket. „Szerettük volna, hogy a karácsony és húsvét utáni legnagyobb és legismertebb keresztény ünnepünkön is tartsunk egy áhítatot. A mostani ökumenikus áhítat is azt a célt szolgálja, mint az adventi gyertyagyújtások vagy a karácsonyi és húsvéti istentiszteletek: megpróbáljuk elmélyíteni az egyházi ünnepek fontosságát, amelyeket nagy mértékben befolyásol a világ aktuális helyzete” – szögezte le. Mint elmondta, a hívőknek, beleértve a katonatársadalom vallásos tagjait, meg kell találniuk a magasságokba és mélységekbe vezető utakat, amelyekhez nem magától értetődő az útvonal. „Ami a mélységeket illeti, oda a gondolatainkban kell eljutnunk, a magasság pedig úgy értelmezhető, hogy az ünnepeket fel kell emelnünk egy másik dimenzióba” – húzta alá.

„A Szentlélekről szól pünkösd ünnepe, ezért János apostol evangéliumából az alábbi rövid igét emelem ki: »Vegyetek Szentlelket!« Pünkösd előtt tíz nappal, amikor áldozócsütörtökön a mennybemenetel ünnepe van, Jézus eltávozik a tanítványoktól, s búcsúbeszédében arról szól, hogy menjenek széles e világon, tegyenek tanítvánnyá minden népeket. Ezt az alapigét többnyire keresztelkedéskor el is szoktuk mondani, de ha belegondolunk: egyfajta különleges feladatszabásként hangzik el az élők között maradó tanítványok számára” – ismertette a Szentlélek kiáradását fókuszba helyező ünnep jelentőségét Jákob János dandártábornok, aki elmondta: a húsvét utáni ötvenedik napnál sorsfordítóbb nincs az egyház szempontjából.

„A pünkösd csodája az, hogy megerősítette a tanítványokat: az Isten kitöltötte rájuk az ő szent lelkét, éppúgy, ahogyan Jézus megígérte. Ahogy beléjük ér a lélek ereje, úgy átalakul az életük, a szolgálatuk, az egész szívük érzésvilága. Péter beszélni kezd Jeruzsálem egyik terén, és mindenki úgy érzi, hogy a lélek ereje által hozzájuk szól. Hiába vannak nyelvi különbségek közöttük, mindenki megérti az égi-mennyei világról szóló bizonyságtételt, amit hirdet számunkra” – húzta alá, kiemelve, hogy pünkösd az egyház születésnapja, mert egybefogta a különböző népeket, egyfajta gyülekezetté szervezve a tömeget.

A katonák, kormánytisztviselők és honvédelmi alkalmazottak számára tartott pünkösdi áhítaton zenei szolgálatát a Központi Zenekar rézfúvós kvintettje biztosította, amelyet Kovács Tibor főhadnagy vezényelt. A rendezvényen elhangzott a Jöjj, Szentlélek Úristen című katolikus és az Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám című református ének is.


Az imádságból következnie kell valaminek az életünkben

Berta Tibor dandártábornokot, katolikus tábori püspököt az első pünkösdi áhítat fontosságáról, biztató szavakról, valamint erőről és bátorságról kérdeztük az ökumenikus rendezvényt követően rögzített villáminterjúnkban.

Milyen érzés az apostolok utódjaként megélni, hogy tucatnyian imádkozzák közösen a Miatyánkot a Honvédelmi Minisztérium épületében, pünkösd idején?

Az imádkozás, az áhítat, a Szentlélek egyik ajándéka. Tulajdonképpen az lenne az ideális, ha minden tettünk, cselekedetünk az imádságra épülne. Amikor például a Miatyánkot imádkozzuk, abból valójában annak kellene következnie, hogy az elmondottak megtestesülnek az életünkben. Azt kérjük, hogy adja meg a mindennapi kenyeret, hogy amint ő megbocsát, mi is megbocsáthassunk, hogy szabadítson meg bennünket a gonosztól, ne vigyen bennünket kísértésbe. Az imádság nem egy lélektelen imamalom; az imádságból következnie kell valaminek az életünkben.

Miért most valósult meg az első pünkösdi áhítat?

Talán azért most érkezett el az idő, hogy a minisztérium hatodik emeleti tanácstermében megemlékezzünk pünkösd misztériumáról, mert talán most megértünk arra, hogy kiteljesedjen a liturgikus év. Fontosnak ítéljük, hogy ne csak a krisztusi születés és a krisztusi feltámadás, hanem a Szentlélek eljövetele is megjelenjen a katonák lelki életében.

Kap-e bármiféle visszajelzést a katonáktól, minisztériumi dolgozóktól az egyetemes megemlékezések kapcsán?

Igen, bátorításokat és megerősítéseket, hogy ezen az úton haladjunk. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy sokszor imádkozom az áhítatok előtt, fohászkodom, hogy az Úristen adjon nekünk, a szolgálóknak is erőt és bátorságot, hogy méltó, ünnepi módon együtt tudjunk lenni.


Szöveg: Navarrai Mészáros Márton | Fotó: Szabó Lajos zászlós


 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva