A húsvét a reménység ünnepe

2024. március 27. szerda

A húsvét a reménység ünnepe

Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök és Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök, valamint Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa nagyheti ökumenikus áhítatot tartottak a Honvédelmi Minisztériumban március 26-án, kedden.


„A nagyhét és a húsvét »nehéz« ünnep, a meghittebbnek tartott karácsonyhoz képest mindenképpen. Mi jellemzi a húsvéti időszakot? Kínszenvedés, kereszthalál, feltámadás” – fogalmazott az áhítaton résztvevőket üdvözlő Berta Tibor dandártábornok, aki köszöntő gondolataiban elmondta: a Krisztus-követők minden történelmi korban a reménység ünnepeként tekintettek a kereszténység legfőbb vallási eseményére. A katolikus tábori püspök felidézte: a harmadnapon feltámadott Jézus Krisztus a „Békesség nektek!” és a „Ne féljetek!” bíztatásokkal lelkesített az apostolokat megjelenéseikor. Mint elmondta, a nagyböjt – virágvasárnaptól nagyszombatig tartó – utolsó hete az élet győzedelmeskedéséről szól, és ha ezt a tényt nem tévesztjük szem elől, akkor „derűs, áldott” húsvétot ülhetünk.

Jákob János dandártábornok egyházi üdvözletében hangsúlyozta: Jézus pénteki keresztre feszítése, majd a harmadik napon, vasárnap történt feltámadása esszenciálisan változtatta meg a világtörténelem alakulását. „Nem kell már reménytelenségben élnie senkinek, mert a kereszten szerzett megváltással minden ember a kegyelem részese lehet” – húzta alá a református tábori püspök, aki arra buzdított, hogy ne legyen kishitű a jelenkor embere sem. Imádságában kiemelte: arra kéri a mindenható Istent, hogy türelmet, kitartást és hűséget biztosítson a húsvéti ünnepek alatt szolgálatot ellátó katonák számára is.

Michael Wallace Banach, Magyarország tavaly kinevezett apostoli nunciusa olasz nyelven elmondott ünnepi gondolataiban arról beszélt, hogy minden hívőnek és nem-hívőnek szüksége van arra, hogy újra meghallja Názáreti Jézus szavait, igény mutatkozik arra, hogy újra érezzük az általa közvetített szeretetet. „Egyedül nem tudunk választ adni mindazokra az emberi szenvedésekre, amelyeket magunk körül látunk, az erőszakra, a halálra vagy a betegségek, illetve arra, hogy mégis hol találhatnánk reményt” – sorolta. A lengyel származású amerikai pápai követ szerint a Szentírás által közvetített narratívák formálják az egyént, tanításain keresztül következtetéseket vonhatunk le önmagunkról és világunkról. „Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást!” – nyomatékosította a húsvét egyik központi üzenetét a János evangéliumából vett idézettel.

„Ha hiszünk abban, hogy Magyarország történelme a találékonyságról és a bátorságról szól, akkor egy igazi hazafi mindent megtesz azért, hogy legyen bátorsága, és kreatív megoldásokat találjon a legijesztőbb problémákra is” – fogalmazott a Katolikus és Protestáns Tábori Püspökségek által szervezett ökomenikus áhítatokon most először részt vevő apostoli nuncius, aki beszédét Pilinszky János költő Harmadnapon című, kötetben elsőként 1959-ben megjelent versének felidézésével zárta.

A nagyheti áhítaton az Ím, nagy Isten, most előtted és a Jézus, világ megváltója című református dalok, valamint a Bűnbánóknak menedéke kezdetű nagyböjti ének hangzott el. A zenei szolgálatot – Szabó Imre alezredes, a Magyar Honvédség Központi Zenekarának karmestere vezényletével – a Magyar Honvédség BHD Központi Zenekarának rézfúvós kvintettje biztosította.

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton  | Fotó: Szabó Lajos zászlós, HM KTP

 

 


 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva