„A magyar hadsereg dicsőségének zenitje” – Budavár visszavételére emlékeztek

2023. május 21. vasárnap

„A magyar hadsereg dicsőségének zenitje” – Budavár visszavételére emlékeztek

Ünnepélyes zászlófelvonással, koszorúzással és zászlószenteléssel emlékezett a Magyar Honvédség Buda vára visszafoglalásának 174. évfordulójára május 21-én a Várban. Az eseményen a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat vezetői mondtak imát a honvédelemért és Hazánkért.

A magyar szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként, háromhetes ostrom után 1849. május 21-én foglalta vissza Buda várát a Görgey Artúr tábornok által vezetett honvédsereg Heinrich Hentzi von Arthurm osztrák császári tábornok csapatától. 1992-től a kormány határozata alapján ezen évfordulón ünneplik a Magyar Honvédelem Napját. Az idei megemlékezés ünnepélyes zászlófelvonással és a hagyományőrzők ágyúlövéseivel kezdődött délelőtt 10 órakor az esztergomi rondellánál, majd az ünneplők átvonultak a Dísz téren 1893-ban felállított Honvéd-szoborhoz.

 A megemlékezésen Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes elevenítette fel a 174 évvel ezelőtti eseményeket. „Budavár visszavétele megkoronázta az 1849-es áprilisi tavaszi hadjárat sikereit. Ez volt a magyar hadsereg dicsőségének zenitje. 1544 óta először – és reméljük, utoljára - foglalta vissza a magyar hadsereg önerőből az ország fővárosát. A honvédsereg tehát alig egy évvel születése után Európa egyik legerősebb katonai hatalmával, a Habsburg Birodalommal szemben vívott ki döntő sikereket, képes volt sarokba szorítani Európa egyik legerősebb hatalmát. A szabadságharc alatt a magyarok legjobb harci hagyományai éledtek újra. A honvédek és tisztjeik halálmegvető bátorságról, kitartásról és lelkesedésről tettek tanúságot és ezzel bevonultak hadtörténetünk hősi panteonjába is. Emlékezzünk rájuk dicsőséggel és kegyelettel!”

A miniszterhelyettes ünnepi beszéde után Jákob János dandártábonok, protestáns tábori püspök, Köves Slomó vezető tábori főrabbi és Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök mondott imát a hősökért, a honvédelemért és Hazánkért. „Örökkévaló Urunk, bizalommal kérünk, áldd meg Hazánkat és a honvédelem nemes ügyét! A Magyar Honvédelem Napján, a Budai Vár visszavételének évfordulóján a felelős hazaszeretetre tanítasz bennünket, hiszen te oltottad szívünkbe a földi hazához való ragaszkodás érzését, nemzetünk szeretetét, a haza védelmének lelkiismereti kötelezettségét. 1849. május 21. a nemzeti önbecsülés megtestesítője, amelyben együtt volt egyéni és közösségi bátorság, a hősies és leleményes cselekvőkészség, a katonai és a civil hazaszeretet ereje és a nemzeti függetlenség soha föl nem adható törekvése, amelyek mai feladatainkra és kötelezettségeinkre figyelmeztetnek” – emelte ki fohászában a katonai ordinárius.

Az eseményen Budavár visszafoglalása mellett egy másik jubileumról is megemlékeztek. Az 1848-as áprilisi törvények V. Ferdinánd magyar király általi szentesítése lehetőséget teremett gróf Batthyány Lajos miniszterelnök számára, hogy elkezdje az első tíz honvéd zászlóalj megszervezését. 175 évvel ezelőtt e napon kezdték toborozni az 1. és 2. számú honvéd zászlóaljat Pesten. Az újoncok kiképzését és felszerelését követően került sor a zászlóavatási ünnepségre az Új Piactéren, a mai Erzsébet téren. A Rákosmenti Katonai Hagyományőrző Egyesület - szívén viselve katonai örökségünk ápolását - e jeles évfordulóra elkészíttette a Hagyományőrző Pesti 1. Honvédzászlóalj kézzel festett zászlaját. A lobogót a HM Tábori Lelkészi Szolgálat vezetői szentelték meg az ünnepségen.

Berta Tibor dandártábornok, katonai ordinárius imája itt olvasható:

Örökkévaló Urunk, bizalommal kérünk, áldd meg Hazánkat és a honvédelem nemes ügyét!

A Magyar Honvédelem Napján, a Budai Vár visszavételének évfordulóján a felelős hazaszeretetre tanítasz bennünket, hiszen te oltottad szívünkbe a földi hazához való ragaszkodás érzését, nemzetünk szeretetét, a haza védelmének lelkiismereti kötelezettségét.

1849. május 21. a nemzeti önbecsülés megtestesítője, amelyben együtt volt egyéni és közösségi bátorság, a hősies és leleményes cselekvőkészség, a katonai és a civil hazaszeretet ereje és a nemzeti függetlenség soha föl nem adható törekvése, amelyek mai feladatainkra és kötelezettségeinkre figyelmeztetnek.
Ezért kérünk,
- áldásod kísérje mindazokat, akik országunk szabadságának kiteljesedéséért, biztonságának és jólétének megerősödéséért, erkölcseinek megújulásáért fáradoznak felelős szolgálatukban!
- áldásod kísérje a Magyar Honvédelem vezetőit, elöljáróit, hogy bölcsességgel irányítsák és vezessék országunk, társadalmunk, családjaink védelmét és ez által előmozdítsák az áldott békét!
- áldásod kísérje a Magyar Honvédelem minden katonáját, hogy történelmi elődeik példáját követve, készen álljanak hazánk megvédésére, védd és óvd meg őket minden veszedelemtől és minden bajtól!
- áldásod kísérje magyar ifjúságunkat, hogy erős lélekkel, érett értelemmel, testi-lelki egészségben készüljenek hivatásuk betöltésére!

Gondviselő Urunk! Nemzetünknek számtalanszor kellett meg küzdeni a szabadság, a béke, és a jólét megmaradásáért és megőrzéséért. Sokszor megpróbáltál minket, de kegyelmedet sohasem vontad meg tőlünk. Számos hathatós párfogót is adtál nekünk, köztük Fiad Édesanyját, Máriát, a Magyarok Nagyasszonyát, és hazánk szentjeit, akik közbenjártak értünk Nálad. Ő általuk is kérünk, segítsd és áldd meg nemzetünket, népünket, a Magyar Honvédelmet és annak katonáit. Ámen.


 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva