„Az örök világosság fényeskedjék nekik!”

2022. november 3. csütörtök

„Az örök világosság fényeskedjék nekik!”

Kegyeleti gyertyagyújtást szervezett a Honvédelmi Minisztérium Halottak napja alkalmából november 2-án, szerdán a Fiumei úti Nemzeti Sírkert 52-es parcellájában. A megemlékezésen a Tábori Lelkészi Szolgálat vezetői mondtak imát az elhunyt hősökért.

„A magyar katonák több mint egy évezrede hűen védelmezik hazánkat minden veszedelemmel szemben. Katonának lenni nemzedékről nemzedékre az egyik legnagyobb tisztesség hazánkban, hiszen katonáink azok, akik vállalják, hogy a legnagyobb áldozatot is meghozzák Magyarországért, ha a szükség úgy hozza. Ma azokra a hősi honvédekre emlékezünk, akik meg is hozták ezt a legnagyobb áldozatot. Olyan nőkre és férfiakra, akik az életüket a közösségünket védve veszítették el, ezért ők a legnagyobb tiszteletet érdemlik tőlünk és sohasem múló fájdalommal őrizzük az emléküket, hiszen minden élet elvesztése egy tragédia a családnak és a nemzetnek” – kezdte megemlékező beszédét dr. Vidoven Árpád, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára. Kiemelte: magyar honvédek tízezrei alusszák örök álmukat idegen földben és ugyanígy több százezer első és második világháborúban elhunyt külföldi katona pihen számára idegen földben, itt Magyarországon is. „Erkölcsi kötelességünk valamennyi, magyar területen meghalt katonáról megemlékezni, a mieink mellett is, és sírjaikat rendben tartani, még akkor is, ha életükben ellenségünk volt, mert a halállal valamennyi katona letette a fegyvert.”
A megemlékezésen a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat részéről Totha Péter Joel vezető tábori főrabbi, Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök és Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök mondott imát az elhunyt hősökért. „Végtelen irgalmadba ajánljuk a magyar nemzet minden katonáját, akik a világháborúk kegyetlen harcaiban és véres csatáiban estek el. Add, hogy dicsőséged országában találkozzanak családjukkal és szeretteikkel! Légy irgalmas a hősi áldozat tanúságtételét felmutató halott katonáinkhoz, akik a háborúk iszonyatában, a szabadságharcok és forradalmak napjaiban, a diktatúrák üldöztetésének idején is szilárdan kitartottak a maradandó értékekbe vetett hitben, remélni tudtak a reménytelennek mondott helyzetekben, és szívünkben kiolthatatlan volt a szeretet tüzének fénye és melegsége; add meg nekik az örök élet hervadhatatlan koszorúját!” – kérte fohászában a katonai ordinárius.
A megemlékezés zárásaként a résztvevők mécseseket helyeztek el az 52-es hősi parcellában nyugvó katonák sírjainál.

Berta Tibor dandártábornok, katonai ordinárius imája itt olvasható:
Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis!
Örökkévaló Isten! Te vagy oltalmunk és hitből fakadó törekvéseinkben erősségünk! Kérünk, hallgasd meg könyörgéseinket, elhunyt katonáinkért, akiket az engedetlenség bűnéből fakadó fagyos szeretetlenség, a gyilkos gyűlölet, a nagyra törő ostobaság, a mindent eltipró önzés, és az életet kioltó embertelenség elragadott a szülői ház melegéből, a hitvesi ölelésből, a gyermekek mosolyának fényéből, a barátok meghitt társaságából, az emberi közösség hazát és nemzetet éltető légköréből!
Végtelen irgalmadba ajánljuk a magyar nemzet minden katonáját, akik a világháborúk kegyetlen harcaiban és véres csatáiban estek el. Add, hogy dicsőséged országában találkozzanak családjukkal és szeretteikkel!
Légy irgalmas a hősi áldozat tanúságtételét felmutató halott katonáinkhoz, akik a háborúk iszonyatában, a szabadságharcok és forradalmak napjaiban, a diktatúrák üldöztetésének idején is szilárdan kitartottak a maradandó értékekbe vetett hitben, remélni tudtak a reménytelennek mondott helyzetekben, és szívünkben kiolthatatlan volt a szeretet tüzének fénye és melegsége; add meg nekik az örök élet hervadhatatlan koszorúját!
Irgalmadat ne vond meg azon halott katonáinktól, akiknél a borzalmak viharának óráiban és elembertelenítő kínjaik közepette ellobbant a hit lángja, és az lecsüggedt reménytelenségben nem tudták kinyújtani megsanyargatott testük segélyt kérő kezeit feléd, s nem kiálthattak könyörületért hozzád, az örök Szeretethez, aki a keresztfához szegezett kezekkel győzted le a világ bűneit és minden gonoszságát! Bűnbocsátó szereteteddel kötözd be e világon nem gyógyítható sebeiket, és újítsd meg életüket!
Légy irgalmas Bírája a hadifogságban, a kényszermunkatáborokban, a koncentrációslágerekben elhunytaknak! Te, aki a pislákoló mécsbelet nem oltod ki, hanem az örömteli élet világosságát ígérted és adod mindazoknak, akik hűséges híveid tudnak maradni mindhalálig a földi reménytelenségben is, kérünk emeld magadhoz meggyötört lelküket és megkínzott testüket!
Adj otthont országodban azoknak a katonabajtársainknak, akik a béketeremtés feladatainak szolgálatában áldozták életüket! Dicsőséged honában add meg nekik a Te boldogító békéd örök örömét!
Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.
A mindenható Istennek áldása szálljon le ránk és maradjon velünk mindenkor. Amen.


 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva